Preek 237, 238, 239

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Preek 237


Amir al-mu’minin beschrijft hier de leden van de familie van de Profeet.

Zij zijn leven voor kennis en dood voor onwetendheid. Hun verdraagzaamheid vertelt jullie over hun kennis en hun stilte over de wijsheid van hun spraak. Ze gaan niet tegen recht noch verschillen ze niet (onder zichzelf) erover. Ze zijn de pilaren van Islam en de huizen van (zijn) bescherming. Met hun is het recht teruggekeerd naar haar positie en heeft het foute zijn plaats verlaten en is zijn tong afgesneden van de wortel. Zij hebben de religie aandachtig en zorgvuldig begrepen, niet door louter ketterij of door vertellers, want er zijn veel vertellers van kennis maar weinig van hen die de kennis begrijpen.


Preek 238

Toen ‘Uthman ibn ‘Affan omringd was, bracht ‘Abdullah ibn al-‘Abbas een brief naar Amir al-mu’minin van ‘Uthman waarin hij zich uitdrukt over het verlangen dat Amir al-mu’minin voor zijn goed Yanbu’ zou moeten verlaten zodat het voorstel dat voor hem werd geopperd om kalief te worden tot bedaren zou komen. ‘ Uthman had deze verzoek ook eerder. Op deze antwoordde Amir al-mu’minin aan Ibn al-‘Abbas:

O’ Ibn al-`Abbas! `Uthman wil me net als een waterdrager kameel behandelen zodat ik naar voren en naar achteren ga met de emmer. Eens stuurde hij mij bericht dat ik eruit moest en daarna stuurde hij mij bericht dat ik terug moest komen. Nu verstuurt hij opnieuw bericht dat ik eruit moet. Bij God, ik bleef hem beschermen totdat ik vreesde om zo niet een zondaar te worden.


Preek 239

Zijn mannen aansporen tot het verrichten van jihad en ze vragen om zich te onthouden van het zoeken naar gemakzucht

Allah spoort jullie aan Hem te danken en hij wijst aan jullie Zijn affaires aan. Hij heeft tijd toegestaan in het beperkte gebied (van het leven) zodat jullie met elkaar wedijveren in het streven naar de beloning (voor het Paradijs). Daarom, span jullie gordels aan en wikkel jullie broeken in. Hoge moed en diners gaan niet samen. Slaap veroorzaakt zwakheid in de grote affairen van de dag en (zijn) duisternis vernietigt de herinneringen van moed.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.