Preek 23 – Over het zich afzijdig houden van afgunst..

0

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Over het zich afzijdig houden van afgunst en goed gedrag tegenover vrienden en verwanten…


Nu dan, voorwaar Goddelijke bevelen dalen uit de hemel naar de aarde af net als regendruppels, brengend voor iedereen dat wat is voorbestemd of het nu rijkelijk of schaars is. Dus als een van jullie, in zijn broer veel nakomelingen of rijkdom of (iets) van zichzelf merkt, zou het geen zorgen voor hem moeten zijn. Zolang als een moslim niet zo’n daad verricht dat als het bekend is gemaakt hij zijn ogen moet buigen (in schaamte) en waarmee lage mensen aangemoedigd zijn, is hij net als de gokker die verwacht dat de eerste trekking van zijn boog hem winst zou verzekeren en ook de vorige verliezen verbergt.

Evenzo, de moslim die die vrij is van oneerlijkheid verwacht een van de twee goede dingen: of een boodschap van God en in dat geval wat er met God is, is het beste voor hem, of het levensonderhoud van Allah. Hij heeft al kinderen en bezitting terwijl zijn geloof en respect met hem zijn. Zeker, rijkdom en kinderen zijn de aanplantingen van deze wereld terwijl deugdzame daden de plantage zijn voor de volgende wereld. Soms verbindt God al deze in sommige groepen.

Pas op voor God tegen datgene waar hij jullie voor gewaarschuwd heeft en vrees Hem tot zo’n mate dat er geen excuus voor nodig is. Handel zonder het te tonen of de intentie om gehoord te worden, omdat als iemand handelt voor iemand anders, dan geeft God hem over. We vragen God (om ons te verlenen) de positie van de martelaar, gezelschap van de deugdzame en vriendschap van de profeten.

O’ mensen! Zeker niemand (zelfs als hij rijk moge zijn) kan zonder verwanten, en hun steun door handen en tongen. Zij alleen zijn zijn steun van achteren en kunnen hem van zijn problemen afweren, en zij zijn het meest vriendelijk voor hem wanneer beproevingen hem overvallen. Het goede geheugen van een persoon welke God behoudt onder mensen is beter dan het bezit welke anderen ervan van hem.

In dezelfde preek

Aanschouw! Als een van jullie jullie verwanten of naasten in nood of honger treffen, zou hij niet op moeten houden met hen te helpen met dat wat niet zal vermeerderen indien dit hulp niet zou worden gegeven. Wie zijn hand ophoudt tegen zijn verwanten (om te helpen), hij houdt alleen een hand, maar op het moment van zijn nood blijven vele handen omhoog om hem te helpen. Hij die een charismatische humeur heeft kan de liefde van zijn mensen behouden voor het goede.


as-Sayyid ar-Radi zegt:

In deze preek betekent “al-ghafirah” veel of overvloed, en dit komt vanuit de Arabische gezegde, ” al-jamm al-ghafir” of “al-jamma’ al-ghafir” wat dikke menigte betekent. In sommige versies verschijnt voor “al-ghafirah” “`afwatan”. “`afwah” betekent het goede en een geselecteerd gedeelte van wat dan ook. Het wordt gezegd¬† “akaltu `afwata ‘t-ta`am” , wat betekent “Ik heb een geselecteerde maaltijd gegeten”

Over “wa man yagbid yadahu `an `ashiratihi” welke naargelang het einde verschijnt, wijst hij hoe prachtig de betekenis van deze zin is, Amir al-mu’minin impliceert dat wie zijn naasten niet helpt alleen zijn hand terughoudt maar wanneer hij hun hulp nodig heeft en voor hun sympathie en steun zou streven, dan zou hij beroofd blijven van de sympathie en hulp van zoveel van hun uitgereikte handen en marcherende voeten.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.