Preek 152 – Over nalatige personen

0

Over nalatige personen en de karakteristieken van beesten, carnivoren en vrouwen..


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Hij is tijd toegestaan door God. Hij valt in fout samen met nalatige personen en gaat vroeg in de morgen met zondaars, zonder enig pad om hem te leiden of enig Imam om hem te begeleiden.

Een stuk van hetzelfde preek

Op het einde wanneer God hen de beloning voor hun zonden duidelijk zal maken, en ze uit de gordijnen van hun nalatigheid zal halen, zullen ze voortgaan naar waar ze voor wegrenden, en wegrennen van hetgeen waar ze voor waren voortgegaan. Ze zullen niet profiteren van de dingen waar ze aan willen voldoen of de verlangens die ze willen vervullen.

Ik waarschuw jullie en mijzelf voor deze positie. Men zou voordeel moeten uithalen uit zichzelf. Zeker, wijs is hij die dit hoort en erover reflecteert, hij die ziet en observeert en hij die profiteert van instructieve materiaal en dan op duidelijke paden treedt waarin hij voorkomt om in kuilen te vallen en in valkuilen te blijven. En draagt niet bij aan hen die hem misleiden door weg te draaien van de waarheid, zijn woorden te veranderen of de waarheid te vrezen.

O’ mijn luisteraar! Genees van jouw intoxicatie,  wakker uit je sluimer, verlaag je haastige activiteit en reflecteer over wat er tot u is gekomen door de Heilige Profeet, de Ummi(1), welke onvermijdelijk en onontkombaar is. Je moet je afwenden van hem die tegen hem (Heilige Profeet) is en hem laten en laat wat hij heeft aangenomen voor zichzelf. Verwijder je ijdelheid, zak je hooghartigheid en herinner je graf omdat jouw weg erover uitloopt. Je zal behandeld worden zoals je anderen behandelt, je zal oogsten wat je hebt gezaaid en wat je vandaag verstuurt zal jou morgen ontmoeten. Dus voorzie in je toekomst en verstuur (enige goede daden) voor jouw dag (van afrekening). Vrees, vrees, O’ luisteraar!
Handel, handel, O’ nalatige! Niemand zal je waarschuwen net zoals hij die weet.

Een van de krachtige beslissingen van God in de Wijze Herrinering(Qur’an), waarop Hij beloning schenkt of bestraffing geeft, en door welke Hij sympathieën of antipathieën heeft, is dat het men niet zal profiteren, zelfs als hij zich traint en oprecht handelt wanneer hij deze wereld verlaat om God te ontmoeten met een van deze handelingen zonder berouw te tonen, namelijk dat hij geloofde in een partner van God tijdens zijn verplichte aanbeding, of  zijn woede kalmeert door het doden van een individu, of sprak over daden die door anderen werden gehandeld, of hij zocht vervulling van zijn behoeften van mensen door het introduceren van een innovatie in zijn religie, of ontmoette mensen met een dubbel gezicht, of bewoog onder hen met een dubbele tong. Begrijp dit omdat een illustratie een gids is voor zijn gelijkenis.

Beesten zijn bezig met hun buiken. Carnivoren zijn bezig met het aanvallen van anderen. Vrouwen zijn bezig met de versieringen van deze onedele leven en het scheppen van onheil erin(2). (Aan de andere hand) zijn gelovigen nederig, gelovigen zijn waarschuwers en gelovigen vrezen (God)


(1) – Het woord “ummi” wordt gebruikt in de Heilige Qur’an als referentie naar de Heilige Profeet in hoofdstuk 7:157-158. Voor een beter begrip van de wereld refereer naar exegese boeken van de Heilige Qur’an.

(2) – De intentie is om te zeggen dat de oorzaak van alle onheil en kwaad de passie is om de lichamelijke behoeftes te bevredigen en de passie om te onderwerpen. Als een mens is onderworpen door de passie om zijn lichamelijke behoeftes te bevredigen en zo het vullen van de buik als zijn doel beschouwt zal er geen verschil zijn tussen hem en een beest omdat een beest ook geen doel heeft behalve om zijn buik te vullen. Maar als hij overmeesterd is door de passie om anderen te onderwerpen en het naar moord en verwoesting brengt, zal er geen verschil zijn tussen hem en een carnivoren beest, omdat het doel van de laatstgenoemde ook verscheuring en verslindering is. Als beide passies in hem gaande zijn is hij net als de vrouw, omdat in een vrouw bevinden deze passies zich naast elkaar en om deze reden is ze extreem begerig naar verfraaiing en ize ze actief in het opwaaien van onheil en verstoring. Echter, een ware gelovige zou deze eigenschappen nooit innemen als zijn manier van gedragen, in plaats hiervan onderdrukt hij zijn passies zodat hij noch hoogmoed of ijdelheid tot zich laat komen, noch waait hij onheil of verstoring uit vrees voor Allah.

Ibn Abi’l-Hadid heeft geschreven dat Amir al-mu’minin de preek heeft overgeleverd in de tijd van het marcheren naar Basrah, en aangezien de problemen in Basrah een gevolg was van de instigatie van vrouwen, heeft Amir al-mu’minin, nadat hij beesten en carnivoren heeft genoemd, ook aangegeven dat vrouwen deze eigenschappen bezitten. Dus het gevecht in Basrah was de resultaat van zulke kwaliteiten, waar duizenden betrokken waren in dood en vernietiging.


-Vertaald door Ali Naimi

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.