Waar is vriendschap?

0


Wie zijn je echte vrienden? In ons leven komen we vaak twee soorten groepen mensen tegen die we kunnen beschouwen als vrienden.


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

 

“Vrienden zullen op die Dag elkanders vijanden zijn. Doch de godvruchtigen: O Mijn dienaren, geen vrees zal op deze Dag over u komen noch zult gij treuren”.

-Heilige Koran, 43: 67-68


In ons leven komen we vaak twee soorten groepen mensen tegen die we kunnen beschouwen als vrienden. Een groep mensen waar we tijdelijk contact mee hebben en een groep mensen waar we tot onze dood contact mee hebben.

1.Mensen die een relatie met je opbouwen om je te gebruiken voor zolang ze je nodig hebben. Dat zijn vaak mensen die afhankelijk van je zijn, of eenzaam en een toevlucht zoeken bij je om zich niet meer eenzaam te voelen. Wanneer ze merken dat ze hun doel hebben bereikt of geen behoefte meer hebben aan je, gaan ze weer verder naar de volgende en kijken niet meer om naar wie ze hebben achtergelaten.

Imam Ali (as) zei:

“Als je vindt dat iemand je niet dankbaar is voor alles wat jij voor hem hebt gedaan, wees dan niet teleurgesteld, want vaak zie je dat iemand anders zich onder jouw verplichting voelt al heb je niks gedaan voor hem. Zo zullen jouw goede daden worden gecompenseerd en Allah zal jou belonen voor jouw goedheid”.

(Bron: Nahj al Balagha 3:194)


2.En je hebt natuurlijk ook een groep mensen die een relatie met je opbouwen, omdat ze onvoorwaardelijk om je geven. Mensen die je in eerste instantie accepteren om je karakter. Dit soort mensen kom je zelden tegen en dat maakt ze daarom ook zo speciaal.

Vandaar dat het inschatten van een vriendschap in deze wereld zeer lastig is. Het blijft altijd moeilijk voor ons om te bepalen wie wel en wie niet geschikt is voor een vriendschap. Maar wat wel duidelijk is voor ons, is dat de dood dezelfde eindbestemming is voor iedereen. Voor zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Alle zielen maken de dood mee en niemand kan er onderuit komen, want dit is Allah’s wil. Wie op zoek is naar ware vriendschap, kan zich beter in de wijze adviezen van de prins der gelovigen verdiepen.

Imam Ali (as) zei:

“Een vriend kan niet beschouwd worden als vriend tenzij hij getest wordt op drie zaken:

1.In tijden van nood
2.achter iemands rug
3.na het overlijden ”

(Bron: Nahj al Balagha 3:133)


Denk maar aan de vriendschap van profeet Mohammad (vzmh) en imam Ali (as). Zou men betere vrienden dan hen kunnen vinden? Laten we streven naar hun vriendschap, want zij zijn verzekerd van een succesvolle vriendschap in zowel deze wereld als in het hiernamaals. Wie naar hun vriendschap streeft, zal uiteindelijk ook de ware vriendschap proeven en dan zou de vriendschap ook nooit eindigen. Hun vriendschap kwam zo hoog in de hemelen, dat Ali (as) die bekend stond om zijn aanbidding en het betalen van zakaat (aalmoes) tijdens het gebed, ook de mogelijkheid kreeg van de heer der hemelen (Allah) om tijdens nood, in slagvelden van profeet Mohammads’s lichaam te verdedigen. Overigens was imam Ali(as) de enige die achter de rug van de profeet, altijd van de profeet verdedigde. Tot slot was hij(Ali ibn Abu Taleb) opnieuw weer de enige die het lichaam van de heilige profeet (vzmh) persoonlijk mocht begraven. De imam deed vervolgens een wens en dat was de profeet zo snel mogelijk te kunnen ontmoeten in het hiernamaals. Omdat de vriendschap tussen de profeet en de imam vanuit Allah’s perspectief zo’n hoge status had gekregen, krijgen ze ook als bevestiging opnieuw de mogelijkheid van Allah om elkaar na de dood te kunnen ontmoeten in het hiernamaals. Een ware vriendschap kan er dus ook voor zorgen dat men zijn of haar vriendschap eeuwig kan behouden.

Heilige Koran, 5: 55-56:

“Uw vrienden zijn slechts Allah en Zijn boodschapper en de gelovigen die het gebed verrichten en de Zakaat betalen en aanbidden. En hij, die Allah en de boodschapper en de gelovigen tot vrienden neemt (wete) dat de partij van Allah gewis zal zegevieren. “


Nu zijn we in ons leven veel mensen tegengekomen. Mensen in de vorm van vriendschap kwamen en gingen. Het maatschappelijke probeem is momenteel dat jongeren van tegenwoordig met iedereen omgaan en worden meegesleurd in de slechte daden van hun slechte vrienden die misbruik van hen maken. Je kunt het ook wel vergelijken met de stroming van het water in de rivier die als maar blijft komen en gaan. De keuze is aan jou met welke stroming je mee gaat en welke stroming je laat gaan. De bestemming van alle stromingen van de mensen in deze wereld is de dood. De kunst is hier, dat we niet zomaar met elk stroming mee gaan, al lijken ze allemaal vaak op elkaar.

Toen Loqmaan Al Hakeem (as) met zijn zoon sprak en hem advies gaf, zei hij het volgende tegen zijn zoon:

Heilige Koran 31:13:

“O mijn lieve zoon, ken geen medegoden aan Allah toe; afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid.”


Tegenwoordig kennen wij allerlei vormen van afgoderij. Vroeger werden de gelovigen misleid door de letterlijke vorm van afgoderij, maar in deze tijd pakt de duivel het nog slimmer aan. In naam van Islam en Allah komt hij iedere moslim misleiden in de hoop dat ze van het rechte pad zullen gaan. Dit doet hij met de meest sluwe trucjes die in het begin prachtig lijken, maar later zullen falen en je tot aan de diepste trede van waardigheid zullen laten zakken. Tegenwoordig is religie (islam) vaak gemengd met zaken die voor veel maatschappelijke problemen zorgen. Eén van die problemen zijn bijvoorbeeld culturele gewoontes die gemengd worden met religie. Cultuur uit het verleden die vaak voor onnodige en negatieve innovaties zorgt in de islam zijn de oorzaak van de probleem voor de moslims in het praktiseren van de islam. Eén van die voorbeelden is het gevoel van nationalisme dat bij bepaalde families in extreme vormen voor komt. Ook heeft het materialisme een grote invloed op de nieuwe generatie moslims. Materialisme zorgt er voor dat men afstand creëert tussen de spirituele daden en gevoelens. Om afstand te nemen van dit soort problemen die we elke dag tegenkomen, is het verdiepen in de islam en jezelf bezighouden met religieuze activiteiten een van de beste oplossingen.


-Geschreven door Muhammad ibn Mostafa

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Comments are closed.