rss search

Tijdens het verloop van een preek ..

line Tijdens het verloop van een preek van de Heilige Profeet (vrede zij met hem en zijn nageslachten) over de deugden van de maand van Ramadan, zei Imam Ali (vrede zij met hem): ‘Ik stond op en vroeg: ‘Oh Profeet van Allah! Wat is de beste daad in deze maand?’ De Heilige Profeet antwoordde: Oh Abul-Hassan! De beste daad in deze maand is het wegblijven van dat wat Allah, de Almachtige, de Verhevene heeft verboden. #Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 42, pag. 190}"

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *