rss search

Op de dag des oordeels..

line Op de dag des oordeels zal een man naar voren worden gebracht om voor Allah (swt) te staan. Zijn dadenboek zal aan hem worden getoond en hij zal niets van zijn goede daden er terug in vinden, waarop hij zal beweren: 'Mijn God dit is niet mijn boek, waarlijk ik zie niets van mijn daden van aanbidding hierin?' Hem zal verteld worden, 'waarlijk uw God verliest nooit, noch vergeet Hij (swt) (de daden). Aldus uw daden zijn allen vergaan vanwege van het roddelen over anderen. Dan zal een andere man naar voren worden gebracht en hem zijn dadenboek worden getoond en zal een menigte van goede daden van aanbidding erin vinden waarop hij zal beweren: 'Mijn God dit is niet mijn boek, waarlijk ik praktiseerde niet al deze daden van aanbidding!' En hem zal worden verteld, 'Het is omdat zus en zo over je hebben geroddeld, waarna hen daden aan u zijn overhandigd. #Heilige Profeet - [Jami`a al-Akhbar, p. 412, nr. 1144] "

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *