rss search

Het Paradijs heeft acht deuren..

line Het Paradijs heeft acht deuren: een deur waardoor de Profeten en Degenen die waarheidsgetrouw zijn zullen binnentreden, een deur waardoor de martelaren en de rechtvaardigen zullen binnentreden, vijf deuren waardoor onze Shia (volgelingen) en onze liefhebbers zullen binnentreden, een deur waardoor de rest van de Moslims zullen binnentreden, dat is, diegenen die getuigenis dragen voor ‘er is geen god dan Allah (swt)’ en die geen atooms’ gewicht van vijandschap jegens ons (Ahlulbayt (as)) dragen. #Imam Ali (as) - [al-Khisal, p. 408, nr. 6] "

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *