rss search

Hammad b. ‘Authman heeft overgeleverd..

line Hammad b. ‘Authman heeft overgeleverd: ‘Ik was in de aanwezigheid van Abu Abdillah [Al-Sadiq] (as) toen een man tegen hem zei: ‘Moge Allah u zegenen, u heeft gezegd dat Ali b. Abi Talib (as) ruwe kleding droeg, dat hij een shirt droeg dat vier dirham waard was en nog meer van dat soort dingen. Maar we zien u goede kleding dragen!’ [Hij zei], de Imam antwoordde hem: ‘Ali b. Abi Talib (as) droeg dat in een tijd waar het niet afgekeurd zou worden, als hij die kleding vandaag zou dragen, zou hij belasterd worden. Daarom is de beste kleding van elke tijd, de kleding van de mensen [van die tijd]. Maar als onze Al-Qa’im [de verlosser Imam al-Mahdi, moge Allah zijn verschijning versnellen] verschijnt, zal hij de kleding van Ali (as) dragen en zijn manier van leven opvolgen. #Imam al-Sadiq (as) - [Al-Kafi, v. 6, p. 444, nr. 15]"

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *