rss search

Boodschapper van Allah benaderde..

line De Boodschapper van Allah (vzmh) benaderde eens een jongen die op het punt stond te sterven en zei tegen hem: ‘’Zeg: Er is geen Schepper behalve Allah (swt).’’ Echter leek de tong van de vastgebonden te zijn en hij was niet in staat de woorden uit te spreken. Toen dit meerdere malen gebeurde, vroeg de Heilige Profeet (vzmh) aan een vrouw die dichtbij het hoofd van de jongen stond: ‘’Heeft deze jongen een moeder?’’ De vrouw antwoordde: ‘’Ja, ik ben zijn moeder.’’ De Heilige Profeet (vzmh) vroeg haar: ‘’Bent u boos op hem?’’ Ze bekende: ‘’Ja, ik heb de laatste zes jaar niet met hem gesproken.’’ Toen hij dit hoorde zei de Heilige Profeet (vzmh) tegen haar: ‘’Wees tevreden met hem.’’ Ze stemde in en zei: ‘’Oh, Profeet van Allah (swt)! Omwille van uw plezier. Moge Allah (swt) tevreden zijn met hem.’’ Toen richtte hij zich tot de jongen en zei: ‘’Zeg: Er is geen God, behalve Allah (swt).’’ De jongen was deze keer in staat om de woorden te reciteren en kort daarna verliet zijn ziel zijn lichaam. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 74, Pagina 75 - Qur'an 32:11 en 4:78]"

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *