rss search

Abdullah Ibn al-Abbas Ibn Abd al-Mutallib vermeld..

line Abdullah Ibn al-Abbas Ibn Abd al-Mutallib vermeldt dat hij de Heilige Profeet (vrede zij op hem en zijn nakomelingen) hoorde zeggen: Iedere nacht, in de maand van Ramadan, Allah, de Heilige en de Verhevene, roept drie keer: Is er een, die zoekt van Mij, zodat Ik hem zijn wens kan toestaan? Is er een, die naar Mij keert in spijt zodat Ik naar hem keer (in genade)? Is er een, die vergeving zoekt van Mij zodat Ik hem vergeef? #Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak al-Wasaail, vol. 7 pag. 429}"

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *