rss search

next page next page close Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
next page next page close Hij wiens enige zorg zijn voedsel is, zijn waarde is gelijk aan dat wat hij eet. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 48]"
next page next page close Een geleerde schaamt zich nooit om te zeggen ‘ik heb hier geen kennis over’ wanneer hij iets niet weet. #Imam Ali (as) - [al-Mahasin, v. 1, p. 328, nr. 664]"
next page next page close Imam Ali (as) zei tegen een man die hem omtrent een moeilijke kwestie vroeg: “Vraag om iets oprecht te begrijpen, en vraag niet nadrukkelijk om verwarring te veroorzaken, want de onwetende persoon die bereid is om te leren is net als een geleerde man, terwijl de geleerde man die verwarring wil veroorzaken net als een onwetende is.” #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 320]"
next page next page close Productief vragen is de helft van kennis. De Heilige Profeet (VZMH) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 56]"
next page next page close Allah heeft geen creatie in grotere getallen geschapen dan de engelen.” Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, nr. 372]"
next page next page close “God Almachtig heeft de engelen geschapen van licht.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109]"
next page next page close
thumbnail De vijf tekenen van een gelovige zoom
next page next page close Bedachtzaamheid is van Allah, terwijl haast van Satan is. De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Mahasin, v. 1, p. 340, nr. 698]"
next page next page close Als je wist in hoeverre Allah’s genade reikte, zou je er afhankelijk van zijn en maar een paar daden begaan, en als je wist in hoeverre de toorn van Allah reikte , zou je geloven dat je nooit gered zal worden. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 5894]"
next page next page close O zoon van Adam, jij zal altijd met het goede zijn zolang het vrezen van Allah jouw motto is, en verdriet jouw mantel. Imam Zayn al-Abidin (AS) - [Amali al-Tusi, p. 115, no. 176] "
next page next page close
thumbnail Er is geen dag.. zoom
next page next page close De beste van uw vrouwen is iemand die haar man gehoorzaamt, zich opmaakt voor haar man, maar haar schoonheid niet aan vreemden gaat onthullen; en het ergste van uw vrouwen is iemand die zich opmaakt in de afwezigheid van haar man.” De Heilige Profeet (vzmh) - Bihar al-Anwar, vol 103, p 235}"
next page next page close Iedere vrouw, die zichzelf parfumeert en het huis verlaat, is afgeleid van de zegeningen van de Almachtige Allah tot ze weer naar huis terugkeert.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 247}"
next page next page close Iedere man die bij elke gelegenheid omgaat met zijn incompetente vrouw, de Almachtige God, zal op zijn geduld (de richting van zijn vrouw), hem als beloning de geduld van Hazrat Ayub verlenen (a.s.).” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 76, p 367}"
next page next page close Eén van de rechten van een vrouw op haar man is dat hij haar onwetendheid en dwaasheid moet vergeven.” Imam Sajjad (a.s) - {Bihar al-Anwar, vol 74, p.5}"
next page next page close Ga met een vrouw in ieder geval met klamte om. Spreek ze vriendelijk aan, zodat hun daden ook vriendelijk (lief) worden.” Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 123}"
next page next page close Een slechte vrouw vergeeft niet de fouten van haar man en aanvaard zijn excuses niet.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 235}"
next page next page close
thumbnail Degene wiens ogen tranen.. zoom
next page next page close Elke getrouwde vrouw, die kijkt naar andere mannen, wordt onderworpen aan de heftige toorn van Allah.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 104, p 39}"
next pagenext page
"Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
article post
"Hij wiens enige zorg zijn voedsel is, zijn waarde is gelijk aan dat wat hij eet. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 48]"
article post
"Een geleerde schaamt zich nooit om te zeggen ‘ik heb hier geen kennis over’ wanneer hij iets niet weet. #Imam Ali (as) - [al-Mahasin, v. 1, p. 328, nr. 664]"
article post
"Imam Ali (as) zei tegen een man die hem omtrent een moeilijke kwestie vroeg: “Vraag om iets oprecht te begrijpen, en vraag niet nadrukkelijk om verwarring te veroorzaken, want de onwetende persoon die bereid is om te leren is net als een geleerde man, terwijl de geleerde man die verwarring wil veroorzaken net als een onwetende is.” #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 320]"
article post
"Productief vragen is de helft van kennis. De Heilige Profeet (VZMH) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 56]"
article post
"Allah heeft geen creatie in grotere getallen geschapen dan de engelen.” Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, nr. 372]"
article post
"“God Almachtig heeft de engelen geschapen van licht.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109]"
article post
thumbnail De vijf tekenen van een gelovige article post
"Bedachtzaamheid is van Allah, terwijl haast van Satan is. De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Mahasin, v. 1, p. 340, nr. 698]"
article post
"Als je wist in hoeverre Allah’s genade reikte, zou je er afhankelijk van zijn en maar een paar daden begaan, en als je wist in hoeverre de toorn van Allah reikte , zou je geloven dat je nooit gered zal worden. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 5894]"
article post
"O zoon van Adam, jij zal altijd met het goede zijn zolang het vrezen van Allah jouw motto is, en verdriet jouw mantel. Imam Zayn al-Abidin (AS) - [Amali al-Tusi, p. 115, no. 176] "
article post
thumbnail Er is geen dag.. article post
"De beste van uw vrouwen is iemand die haar man gehoorzaamt, zich opmaakt voor haar man, maar haar schoonheid niet aan vreemden gaat onthullen; en het ergste van uw vrouwen is iemand die zich opmaakt in de afwezigheid van haar man.” De Heilige Profeet (vzmh) - Bihar al-Anwar, vol 103, p 235}"
article post
"Iedere vrouw, die zichzelf parfumeert en het huis verlaat, is afgeleid van de zegeningen van de Almachtige Allah tot ze weer naar huis terugkeert.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 247}"
article post
"Iedere man die bij elke gelegenheid omgaat met zijn incompetente vrouw, de Almachtige God, zal op zijn geduld (de richting van zijn vrouw), hem als beloning de geduld van Hazrat Ayub verlenen (a.s.).” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 76, p 367}"
article post
"Eén van de rechten van een vrouw op haar man is dat hij haar onwetendheid en dwaasheid moet vergeven.” Imam Sajjad (a.s) - {Bihar al-Anwar, vol 74, p.5}"
article post
"Ga met een vrouw in ieder geval met klamte om. Spreek ze vriendelijk aan, zodat hun daden ook vriendelijk (lief) worden.” Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 123}"
article post
"Een slechte vrouw vergeeft niet de fouten van haar man en aanvaard zijn excuses niet.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 235}"
article post
thumbnail Degene wiens ogen tranen.. article post
"Elke getrouwde vrouw, die kijkt naar andere mannen, wordt onderworpen aan de heftige toorn van Allah.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 104, p 39}"
article post