rss search

next page next page close Als iemand behoefte heeft om te weten hoe hij staat in relatie tot Allah, kan hij zijn situatie evalueren in relatie tot zijn zondes tegen Allah; dat zal zijn waardigheid zijn voor Allah, de Gezegende, de Verhevene. Imam Ali (as) – [Bihar Al Anwar, vol 70. P 18] "
next page next page close Kijk niet naar de nietigheid van de zonde, maar kijk tegen wie je gezondigd hebt. De Profeet (vzmh) – [Bihar-ul-Anwar, vol. 77, p. 79 &Mustadrak Al-Wasa'il, vol. 11, p. 330] "
next page next page close U moet de Koran lezen, want voorwaar, het lezen geeft boetedoening voor de zonden, bescherming van het Vuur en bescherming van de bestraffing. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 17, nr. 18] "
next page next page close Vertwijfeling tonen met betrekking tot de genade van Allah is een van de zonden die kan leiden tot het verbreken van alle banden met Allah. #Imam al-Sajjad (as) - {Wasail, vol.11, p.520}"
next page next page close Het verontschuldigen voor een zonde dat bewust is gedaan, is erger dan de zonde zelf." (Dit verwijst naar een volgeling die had afgezien van deelname aan een oorlog en had zich toen verontschuldigd en zocht een excuus om het te rechtvaardigen). #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol.78, p 128}"
next page next page close De grootste zonde van een persoon die naar Arafat gaat en het dan verlaat, is: denken dat zijn zondes niet zijn vergeven. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar ul-Anwar,vol.96, p.248}"
next page next page close Er zijn drie zondes waarvan de straf in deze wereld zal moeten worden verdragen: de eerste is onrecht, de tweede is het breken van relaties en de derde is valse eed afleggen (vals zweren). #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi}"
next page next page close Een zonde die de hemelen doet verduisteren is het verstoten worden door je ouders. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
"Als iemand behoefte heeft om te weten hoe hij staat in relatie tot Allah, kan hij zijn situatie evalueren in relatie tot zijn zondes tegen Allah; dat zal zijn waardigheid zijn voor Allah, de Gezegende, de Verhevene. Imam Ali (as) – [Bihar Al Anwar, vol 70. P 18] "
article post
"Kijk niet naar de nietigheid van de zonde, maar kijk tegen wie je gezondigd hebt. De Profeet (vzmh) – [Bihar-ul-Anwar, vol. 77, p. 79 &Mustadrak Al-Wasa'il, vol. 11, p. 330] "
article post
"U moet de Koran lezen, want voorwaar, het lezen geeft boetedoening voor de zonden, bescherming van het Vuur en bescherming van de bestraffing. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 17, nr. 18] "
article post
"Vertwijfeling tonen met betrekking tot de genade van Allah is een van de zonden die kan leiden tot het verbreken van alle banden met Allah. #Imam al-Sajjad (as) - {Wasail, vol.11, p.520}"
article post
"Het verontschuldigen voor een zonde dat bewust is gedaan, is erger dan de zonde zelf." (Dit verwijst naar een volgeling die had afgezien van deelname aan een oorlog en had zich toen verontschuldigd en zocht een excuus om het te rechtvaardigen). #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol.78, p 128}"
article post
"De grootste zonde van een persoon die naar Arafat gaat en het dan verlaat, is: denken dat zijn zondes niet zijn vergeven. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar ul-Anwar,vol.96, p.248}"
article post
"Er zijn drie zondes waarvan de straf in deze wereld zal moeten worden verdragen: de eerste is onrecht, de tweede is het breken van relaties en de derde is valse eed afleggen (vals zweren). #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi}"
article post
"Een zonde die de hemelen doet verduisteren is het verstoten worden door je ouders. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
article post