rss search

next page next page close Wijsheid is een boom die groeit in het hart en fruit oogst op de tong. Imam Ali (as) – [Ghurar Al Hikam, nr 1992] "
next page next page close Kennis wordt niet bereikt door te leren; het is eerder een licht dat valt in het hart van degene die Allah wenst te leiden. Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar p 1, p 225 nr 17] "
next page next page close
thumbnail Dinar en Dirham.. zoom
next page next page close Onder de tekenen van een wijze man behoort het kritiek hebben op zijn eigen woorden en in kennis worden gesteld van verschillende standpunten. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 119}"
next page next page close Wijsheid zal nooit worden voltooid behalve door het volgen van de waarheid. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 78}"
next page next page close Als de wereld als waardevol wordt geteld; voorzeker, het huis van God's beloning is hoger en meer waard. Als lichamen werden gemaakt voor de dood; voorzeker, vermoord worden met zwaarden in de weg van Allah is een eervollere dood. Als de verdeling van het dagelijks levensonderhoud van elk schepsel geleverd wordt door de schepper, dan is het niet fatsoenlijk voor de mens om hebzuchtig te zijn voor het verkrijgen- en het te veel eten hiervan. Als massale rijkdom op een dag wordt verlaten, waarom wordt een vrije mens zo gierig voor iets wat hij moet verlaten?. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, v44, p374}"
next page next page close Eens werd er aan imam Husain(as) gevraagd: Wat is rijkdom? Hij zei: De afname van je wensen en tevredenheid met wat genoeg is voor je. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 102}"
next page next page close Als de zoon van Adam in het bezit is van twee enorme valleien (dallen), waarin goud en zilver stromen, zou hij nog willen zoeken naar een derde. #Imam al-Sadiq (as) - [Man la yahduruhul faqih, Volume 4, Pagina 418]"
next page next page close De beste rijkdom is dat wat een goede naam biedt voor de eigenaar. #Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, v78, p352}"
next page next page close
thumbnail Dorstige persoon zoom
"Wijsheid is een boom die groeit in het hart en fruit oogst op de tong. Imam Ali (as) – [Ghurar Al Hikam, nr 1992] "
article post
"Kennis wordt niet bereikt door te leren; het is eerder een licht dat valt in het hart van degene die Allah wenst te leiden. Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar p 1, p 225 nr 17] "
article post
thumbnail Dinar en Dirham.. article post
"Onder de tekenen van een wijze man behoort het kritiek hebben op zijn eigen woorden en in kennis worden gesteld van verschillende standpunten. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 119}"
article post
"Wijsheid zal nooit worden voltooid behalve door het volgen van de waarheid. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 78}"
article post
"Als de wereld als waardevol wordt geteld; voorzeker, het huis van God's beloning is hoger en meer waard. Als lichamen werden gemaakt voor de dood; voorzeker, vermoord worden met zwaarden in de weg van Allah is een eervollere dood. Als de verdeling van het dagelijks levensonderhoud van elk schepsel geleverd wordt door de schepper, dan is het niet fatsoenlijk voor de mens om hebzuchtig te zijn voor het verkrijgen- en het te veel eten hiervan. Als massale rijkdom op een dag wordt verlaten, waarom wordt een vrije mens zo gierig voor iets wat hij moet verlaten?. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, v44, p374}"
article post
"Eens werd er aan imam Husain(as) gevraagd: Wat is rijkdom? Hij zei: De afname van je wensen en tevredenheid met wat genoeg is voor je. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 102}"
article post
"Als de zoon van Adam in het bezit is van twee enorme valleien (dallen), waarin goud en zilver stromen, zou hij nog willen zoeken naar een derde. #Imam al-Sadiq (as) - [Man la yahduruhul faqih, Volume 4, Pagina 418]"
article post
"De beste rijkdom is dat wat een goede naam biedt voor de eigenaar. #Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, v78, p352}"
article post
thumbnail Dorstige persoon article post