rss search

next page next page close Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
next page next page close Voorwaar, een kleine actie (van aanbidding) met vroomheid is beter dan veel daden zonder deugd. Imam al-Sadiq (as) – [Al Kafi, vol 2, p 76] "
next page next page close Imam Al-Sadiq (as) wanneer hem werd gevraagd om het vrome te definiëren, zei hij: Het vrome is datgene dat de toegestane dingen verwerpt in deze wereld uit angst om zich ervoor te verantwoorden en verwerpt de verboden dingen in deze wereld uit angst voor hen bestraffing. #Imam al-Sadiq (as) - [`Auyoun Akhbar al-Ridha (AS), v. 2, p. 52, nr. 199] "
next page next page close Degene die vroomheid in zijn karakter heeft, vrijgevig van nature is en geduld als kenmerk heeft; diegene zal vele vrienden hebben. #Imam al Askari (as) - {Musnad al-Imam al-Askari, p.289}"
"Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
article post
"Voorwaar, een kleine actie (van aanbidding) met vroomheid is beter dan veel daden zonder deugd. Imam al-Sadiq (as) – [Al Kafi, vol 2, p 76] "
article post
"Imam Al-Sadiq (as) wanneer hem werd gevraagd om het vrome te definiëren, zei hij: Het vrome is datgene dat de toegestane dingen verwerpt in deze wereld uit angst om zich ervoor te verantwoorden en verwerpt de verboden dingen in deze wereld uit angst voor hen bestraffing. #Imam al-Sadiq (as) - [`Auyoun Akhbar al-Ridha (AS), v. 2, p. 52, nr. 199] "
article post
"Degene die vroomheid in zijn karakter heeft, vrijgevig van nature is en geduld als kenmerk heeft; diegene zal vele vrienden hebben. #Imam al Askari (as) - {Musnad al-Imam al-Askari, p.289}"
article post