rss search

next page next page close Als je vindt dat iemand je niet dankbaar is voor alles wat jij voor hem hebt gedaan, wees dan niet teleurgesteld, want vaak zie je dat iemand anders zich onder jouw verplichting voelt al heb je niks gedaan voor hem. Zo zullen jouw goede daden worden gecompenseerd en Allah zal jou belonen voor jouw goedheid. #Imam Ali (as) - (Bron: Nahj al Balagha 3:194)"
next page next page close Vrolijk zijn tegenover iemand die rouwt of verdrietig is behoort niet tot het gedrag. #Imam al-Askari (as) – {Mustadrak Safeenat ul Bihar, vol.1, p. 78}"
next page next page close De goede broeders zijn de broeders die jou zondes vergeven en jou herdenken om jou goede daden. {Mustadrak Safeenat al-Bihar, vol.1, p.72}"
next page next page close Omgaan met corrupte mensen, maakt jouw afhankelijk van verdenking. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 122}"
next page next page close Jou beste relatie is (met) degene die naar jou toe komt om jou te helpen terwijl jij jouw relatie hebt verbroken met hem. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol.78, p.121}"
next page next page close Wanneer je gefrustreerd bent en geen uitweg weet, zullen alleen flexibiliteit en redelijkheid de weg vormen die jou redt van problemen. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol.78, p 128}"
next page next page close Bij de heer van Ali; het bewijs (van God) blijft op aarde, hij zal op de paden van de aardoppervlak lopen. Hij zal de huizen en paleizen van de mensen bezoeken, hij zal zich blijven verplaatsen tussen het oosten en het westen, hij zal de gesprekken van de mensen horen, hij zal de gemeenschap begroeten, hij zal iedereen zien maar niemand zal hem zien. Tot slot zal het afgesproken uur inluiden en de hemelse oproep zal worden gehoord. #Imam Ali (as) - {Al-Ghaibat Numani, p.82-83 / Yaumul Khalaas, p.139}"
next page next page close Wanneer zaken door elkaar gehaald worden, onderzoek dan eerst de oorzaak en je zal weten wat de effecten zullen zijn. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balagha 3:76}"
next page next page close Een van de personen die achter Imam al Mahdi (aj) zal bidden is Jezus (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Ghayet al Maraam, v.7, p.116} "
next page next page close Het goede doel (gift) op vrijdag wordt beschouwd als dubbel, dit vanwege de superioriteit van de vrijdagen op de andere dagen. #Imam al-Baqir (as) - {Thawab al-Aamal, p. 220, no.1}"
next page next page close Elke gelovige die schade kreeg als gevolg van zijn trouw aan ons, en hij huilde vanwege deze schade, Allah de Almachtige zal op de Dag des Oordeels alle kwaad van hem verwijderen en zal hem beschermen tegen zijn ongenoegen en het hellevuur. #Imam al-Baqir (as) - {Tafseer Al-Qumi vol.2, p.291}"
next page next page close De personen die het meest perfecte verstand hebben, zijn degenen met de beste manieren. #Imam al-Sadiq (as) - [Usoul Al Kafi, Volume 1, Pagina 27]"
next page next page close Onze echte volgelingen zijn degene die, als ze op zichzelf zijn, Allah (swt) herdenken. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 93, Pagina 162]"
next page next page close Kennis is opgenomen in zevenentwintig onderdelen en alles wat al de (vorige) boodschappers hebben gebracht, waren slechts twee van deze delen. En tot op de dag (wanneer al-Mahdi zijn komst maakt), zal geen kennis worden gegeven aan de mensen, behalve van deze twee delen. Dus als onze Qa'im zijn komst maakt, zal hij de andere vijfentwintig onderdelen (van kennis) met zich meebrengen. Hij zal deze verspreiden onder de mensen en deze toevoegen aan de vorige twee delen, zodanig dat hij de zevenentwintig onderdelen (van kennis) aan hen heeft bijgebracht." #Imam al-Sadiq (as) - [Wasa’il Al Shi’a, Volume 7, Pagina 326, Hadith 10]"
next page next page close Degene die vroomheid in zijn karakter heeft, vrijgevig van nature is en geduld als kenmerk heeft; diegene zal vele vrienden hebben. #Imam al Askari (as) - {Musnad al-Imam al-Askari, p.289}"
next page next page close Wees gul, maar niet buitensporig. Wees zuinig, maar niet gierig. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balgha, 3:33}"
next pagenext page
"Als je vindt dat iemand je niet dankbaar is voor alles wat jij voor hem hebt gedaan, wees dan niet teleurgesteld, want vaak zie je dat iemand anders zich onder jouw verplichting voelt al heb je niks gedaan voor hem. Zo zullen jouw goede daden worden gecompenseerd en Allah zal jou belonen voor jouw goedheid. #Imam Ali (as) - (Bron: Nahj al Balagha 3:194)"
article post
"Vrolijk zijn tegenover iemand die rouwt of verdrietig is behoort niet tot het gedrag. #Imam al-Askari (as) – {Mustadrak Safeenat ul Bihar, vol.1, p. 78}"
article post
"De goede broeders zijn de broeders die jou zondes vergeven en jou herdenken om jou goede daden. {Mustadrak Safeenat al-Bihar, vol.1, p.72}"
article post
"Omgaan met corrupte mensen, maakt jouw afhankelijk van verdenking. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 78, p. 122}"
article post
"Jou beste relatie is (met) degene die naar jou toe komt om jou te helpen terwijl jij jouw relatie hebt verbroken met hem. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol.78, p.121}"
article post
"Wanneer je gefrustreerd bent en geen uitweg weet, zullen alleen flexibiliteit en redelijkheid de weg vormen die jou redt van problemen. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol.78, p 128}"
article post
"Bij de heer van Ali; het bewijs (van God) blijft op aarde, hij zal op de paden van de aardoppervlak lopen. Hij zal de huizen en paleizen van de mensen bezoeken, hij zal zich blijven verplaatsen tussen het oosten en het westen, hij zal de gesprekken van de mensen horen, hij zal de gemeenschap begroeten, hij zal iedereen zien maar niemand zal hem zien. Tot slot zal het afgesproken uur inluiden en de hemelse oproep zal worden gehoord. #Imam Ali (as) - {Al-Ghaibat Numani, p.82-83 / Yaumul Khalaas, p.139}"
article post
"Wanneer zaken door elkaar gehaald worden, onderzoek dan eerst de oorzaak en je zal weten wat de effecten zullen zijn. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balagha 3:76}"
article post
"Een van de personen die achter Imam al Mahdi (aj) zal bidden is Jezus (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Ghayet al Maraam, v.7, p.116} "
article post
"Het goede doel (gift) op vrijdag wordt beschouwd als dubbel, dit vanwege de superioriteit van de vrijdagen op de andere dagen. #Imam al-Baqir (as) - {Thawab al-Aamal, p. 220, no.1}"
article post
"Elke gelovige die schade kreeg als gevolg van zijn trouw aan ons, en hij huilde vanwege deze schade, Allah de Almachtige zal op de Dag des Oordeels alle kwaad van hem verwijderen en zal hem beschermen tegen zijn ongenoegen en het hellevuur. #Imam al-Baqir (as) - {Tafseer Al-Qumi vol.2, p.291}"
article post
"De personen die het meest perfecte verstand hebben, zijn degenen met de beste manieren. #Imam al-Sadiq (as) - [Usoul Al Kafi, Volume 1, Pagina 27]"
article post
"Onze echte volgelingen zijn degene die, als ze op zichzelf zijn, Allah (swt) herdenken. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 93, Pagina 162]"
article post
"Kennis is opgenomen in zevenentwintig onderdelen en alles wat al de (vorige) boodschappers hebben gebracht, waren slechts twee van deze delen. En tot op de dag (wanneer al-Mahdi zijn komst maakt), zal geen kennis worden gegeven aan de mensen, behalve van deze twee delen. Dus als onze Qa'im zijn komst maakt, zal hij de andere vijfentwintig onderdelen (van kennis) met zich meebrengen. Hij zal deze verspreiden onder de mensen en deze toevoegen aan de vorige twee delen, zodanig dat hij de zevenentwintig onderdelen (van kennis) aan hen heeft bijgebracht." #Imam al-Sadiq (as) - [Wasa’il Al Shi’a, Volume 7, Pagina 326, Hadith 10]"
article post
"Degene die vroomheid in zijn karakter heeft, vrijgevig van nature is en geduld als kenmerk heeft; diegene zal vele vrienden hebben. #Imam al Askari (as) - {Musnad al-Imam al-Askari, p.289}"
article post
"Wees gul, maar niet buitensporig. Wees zuinig, maar niet gierig. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balgha, 3:33}"
article post