rss search

next page next page close Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
next page next page close Hij wiens enige zorg zijn voedsel is, zijn waarde is gelijk aan dat wat hij eet. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 48]"
next page next page close O zoon van Adam, jij zal altijd met het goede zijn zolang het vrezen van Allah jouw motto is, en verdriet jouw mantel. Imam Zayn al-Abidin (AS) - [Amali al-Tusi, p. 115, no. 176] "
next page next page close “Voorwaar, in de Meester van dit Besluit (al Mahdi) is een gelijkenis met Yusuf (as)” Een man vroeg: “Verwijst u naar zijn leven of naar zijn verdwijning?” De Imam (as) antwoordde: “Wees niet verrast door deze Ummah, het heeft een gelijkenis met varkens; de broers van Yusuf (as) kwamen van de stammen van de afstammelingen van de profeten, en toch hebben ze Yusuf als handel gedreven, en hebben ze hem verkocht, en later met hem gesproken. Het waren zijn broers, en hij was hun broer, en toch herkenden zij hem niet totdat hij zei: “…Ik ben Yusuf, en dit is mijn broer…” (Quran 12:90). Dus wees niet verrast door deze vervloekte Ummah wanneer Allah (swt) met zijn bewijs (al Mahdi) op een tijd ter tijden, hetzelfde zal doen als met Yusuf (as). Yusuf (as) regeerde over Egypte terwijl tussen hem en zijn vader Yaqub (as) een loopafstand was van 80 dagen, als hij hem wilde informeren, dan kon hij dat doen. Toen Yaqub (as) het nieuws hoorde, liep hij in 9 dagen met zijn zoon naar Egypte. Dus wees niet verrast door deze Ummah, want Allah (swt) zal met zijn Mahdi (as) hetzelfde doen als met Yusuf (as). Hij zal tussen hen de markten belopen, totdat Allah (as) hem toelaat, net zoals hij Yusuf (as) toeliet – zij zeiden “Bent u echt Yusuf”? En hij zei “Ik ben Yusuf”.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, Volume 1, Book 4, The Occultation, hadith #4]"
next page next page close Imam Jafar al Sadiq (as) zei: "De dadel is het zuiverste voedsel." Imam as-Sadiq (AS) - Furu al Kafi, nummer 16, pagina 345 Commentaar: Het eten van dadels redt een mens van koliek. "
next page next page close Wees een vriend van hij die je genade/gunsten toont, en niet van degene waar je beter dan bent. ( Maak een vriend die hoger is dan jou zodat je vooruitgang kan boeken). Imam al-Sadiq (as) – [Bihar-ul-Anwar, vol. 76, p. 267] "
next page next page close De mens wordt beïnvloed door het geloof van zijn vrienden, wees daarom voorzichtig met wie je associeert. De Profeet (vzmh) – [Bihar-al-Anwar, vol. 74, p. 192] "
next page next page close Voorwaar, een kleine actie (van aanbidding) met vroomheid is beter dan veel daden zonder deugd. Imam al-Sadiq (as) – [Al Kafi, vol 2, p 76] "
next page next page close Imam Al-Sadiq (as) wanneer hem werd gevraagd om het vrome te definiëren, zei hij: Het vrome is datgene dat de toegestane dingen verwerpt in deze wereld uit angst om zich ervoor te verantwoorden en verwerpt de verboden dingen in deze wereld uit angst voor hen bestraffing. #Imam al-Sadiq (as) - [`Auyoun Akhbar al-Ridha (AS), v. 2, p. 52, nr. 199] "
next page next page close Er zijn twee manieren van bescheidenheid: verstandelijke bescheidenheid en een gevoel van schaamte die voortvloeit uit dwaasheid. Verstandelijke bescheidenheid komt voort uit kennis, schaamte door dwaasheid komt voort uit onwetendheid. #Heilige Profeet (vzmh) -[Bihar al-Anwar, v. 77, p. 149, nr. 75]"
next page next page close Een arrogante persoon heeft geen vrienden. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 7464]"
next page next page close Wie niet overtuigd is van het goede vriendelijkheid, zal overtuigd worden met de gevolgen van het slechte. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 8202]"
next page next page close Wie vriendelijk is tegen zijn vijanden, is beschermd tegen oorlog. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 8539]"
next page next page close De veiligheid van deze wereld en het hiernamaals ligt in de vriendelijkheid van de mensen. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 5610]"
next page next page close De vrucht van het intellectueel zijn, is vriendelijk zijn met de mensen. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 4629]"
next page next page close Vriendelijk zijn tegenover anderen is de helft van het geloof, lief en aardig zijn voor anderen is de helft van je leven. #Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 2, p. 117, no. 5]"
next page
"Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
article post
"Hij wiens enige zorg zijn voedsel is, zijn waarde is gelijk aan dat wat hij eet. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 48]"
article post
"O zoon van Adam, jij zal altijd met het goede zijn zolang het vrezen van Allah jouw motto is, en verdriet jouw mantel. Imam Zayn al-Abidin (AS) - [Amali al-Tusi, p. 115, no. 176] "
article post
"“Voorwaar, in de Meester van dit Besluit (al Mahdi) is een gelijkenis met Yusuf (as)” Een man vroeg: “Verwijst u naar zijn leven of naar zijn verdwijning?” De Imam (as) antwoordde: “Wees niet verrast door deze Ummah, het heeft een gelijkenis met varkens; de broers van Yusuf (as) kwamen van de stammen van de afstammelingen van de profeten, en toch hebben ze Yusuf als handel gedreven, en hebben ze hem verkocht, en later met hem gesproken. Het waren zijn broers, en hij was hun broer, en toch herkenden zij hem niet totdat hij zei: “…Ik ben Yusuf, en dit is mijn broer…” (Quran 12:90). Dus wees niet verrast door deze vervloekte Ummah wanneer Allah (swt) met zijn bewijs (al Mahdi) op een tijd ter tijden, hetzelfde zal doen als met Yusuf (as). Yusuf (as) regeerde over Egypte terwijl tussen hem en zijn vader Yaqub (as) een loopafstand was van 80 dagen, als hij hem wilde informeren, dan kon hij dat doen. Toen Yaqub (as) het nieuws hoorde, liep hij in 9 dagen met zijn zoon naar Egypte. Dus wees niet verrast door deze Ummah, want Allah (swt) zal met zijn Mahdi (as) hetzelfde doen als met Yusuf (as). Hij zal tussen hen de markten belopen, totdat Allah (as) hem toelaat, net zoals hij Yusuf (as) toeliet – zij zeiden “Bent u echt Yusuf”? En hij zei “Ik ben Yusuf”.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, Volume 1, Book 4, The Occultation, hadith #4]"
article post
"Imam Jafar al Sadiq (as) zei: "De dadel is het zuiverste voedsel." Imam as-Sadiq (AS) - Furu al Kafi, nummer 16, pagina 345 Commentaar: Het eten van dadels redt een mens van koliek. "
article post
"Wees een vriend van hij die je genade/gunsten toont, en niet van degene waar je beter dan bent. ( Maak een vriend die hoger is dan jou zodat je vooruitgang kan boeken). Imam al-Sadiq (as) – [Bihar-ul-Anwar, vol. 76, p. 267] "
article post
"De mens wordt beïnvloed door het geloof van zijn vrienden, wees daarom voorzichtig met wie je associeert. De Profeet (vzmh) – [Bihar-al-Anwar, vol. 74, p. 192] "
article post
"Voorwaar, een kleine actie (van aanbidding) met vroomheid is beter dan veel daden zonder deugd. Imam al-Sadiq (as) – [Al Kafi, vol 2, p 76] "
article post
"Imam Al-Sadiq (as) wanneer hem werd gevraagd om het vrome te definiëren, zei hij: Het vrome is datgene dat de toegestane dingen verwerpt in deze wereld uit angst om zich ervoor te verantwoorden en verwerpt de verboden dingen in deze wereld uit angst voor hen bestraffing. #Imam al-Sadiq (as) - [`Auyoun Akhbar al-Ridha (AS), v. 2, p. 52, nr. 199] "
article post
"Er zijn twee manieren van bescheidenheid: verstandelijke bescheidenheid en een gevoel van schaamte die voortvloeit uit dwaasheid. Verstandelijke bescheidenheid komt voort uit kennis, schaamte door dwaasheid komt voort uit onwetendheid. #Heilige Profeet (vzmh) -[Bihar al-Anwar, v. 77, p. 149, nr. 75]"
article post
"Een arrogante persoon heeft geen vrienden. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 7464]"
article post
"Wie niet overtuigd is van het goede vriendelijkheid, zal overtuigd worden met de gevolgen van het slechte. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 8202]"
article post
"Wie vriendelijk is tegen zijn vijanden, is beschermd tegen oorlog. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 8539]"
article post
"De veiligheid van deze wereld en het hiernamaals ligt in de vriendelijkheid van de mensen. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 5610]"
article post
"De vrucht van het intellectueel zijn, is vriendelijk zijn met de mensen. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 4629]"
article post
"Vriendelijk zijn tegenover anderen is de helft van het geloof, lief en aardig zijn voor anderen is de helft van je leven. #Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 2, p. 117, no. 5]"
article post