rss search

next page next page close
thumbnail Een mens.. zoom
next page next page close Zuiver deze organen en Allah (swt) zal u zuiveren. Wanneer een dienaar in een zuivere staat slaapt,dan slaapt een engel met hem in zijn gedachte mee. Elk moment van de nacht wanneer de dienaar zich verplaatst, zegt de engel: 'O Allah vergeef uw dienaar, omdat hij in een zuivere staat slaapt. De Profeet (vzmh) - [Kanzul-Úmmal, nr. 26003] "
next page next page close
thumbnail Aalmoes van schoonheid? zoom
next page next page close
thumbnail Waar kijkt Allah (swt) naar? zoom
next page next page close Er zijn drie dingen die de eer en sier van een gelovige zijn, zowel in deze als in de volgende wereld. Dit zijn: Gebeden in het laatste deel van de nacht (nachtgebeden); niet verlangen naar wat mensen in hun handen hebben (bezitten); en de liefde en leiderschap van een Imam uit de nakomelingen van Profeet Mohammed (vzmh). #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 75, Pagina 107]"
thumbnail Een mens.. article post
"Zuiver deze organen en Allah (swt) zal u zuiveren. Wanneer een dienaar in een zuivere staat slaapt,dan slaapt een engel met hem in zijn gedachte mee. Elk moment van de nacht wanneer de dienaar zich verplaatst, zegt de engel: 'O Allah vergeef uw dienaar, omdat hij in een zuivere staat slaapt. De Profeet (vzmh) - [Kanzul-Úmmal, nr. 26003] "
article post
thumbnail Aalmoes van schoonheid? article post
thumbnail Waar kijkt Allah (swt) naar? article post
"Er zijn drie dingen die de eer en sier van een gelovige zijn, zowel in deze als in de volgende wereld. Dit zijn: Gebeden in het laatste deel van de nacht (nachtgebeden); niet verlangen naar wat mensen in hun handen hebben (bezitten); en de liefde en leiderschap van een Imam uit de nakomelingen van Profeet Mohammed (vzmh). #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 75, Pagina 107]"
article post