rss search

next page next page close Wijsheid is een boom die groeit in het hart en fruit oogst op de tong. Imam Ali (as) – [Ghurar Al Hikam, nr 1992] "
next page next page close Het wapen van de goddelozen is grove taal. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 185, nr. 14] "
next page next page close
thumbnail De weegschaal zoom
next page next page close Eens kwam er een vrouw naar de Heilige Profeet (vzmh) en vroeg: 'O boodschapper van Allah, wat is het recht van een man op zijn vrouw?' Heilige Profeet (vzmh) antwoordde haar: 'Dat ze hem gehoorzaamt en hem niet beledigt'."#Imam al-Baqir (as) - {Wasa'il-ush Shi'ah, vol.10, p. 527} "
next page next page close Niemand is veilig voor zondes, tenzij diegene controle heeft over haar/zijn tong. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar ul-Anwar, vol. 78, p.178}"
next page next page close
thumbnail De relatie tussen de tong en het hart.. zoom
next page next page close Bewaak uw tong, want voorwaar dit is een liefdadigheidsdaad die u voor uw eigen bestwil verricht. #Heilige Profeet (vzmh) - {al-Kafi, vol.2, p.114, no.7}"
next page next page close De Boodschapper van Allah (vzmh) benaderde eens een jongen die op het punt stond te sterven en zei tegen hem: ‘’Zeg: Er is geen Schepper behalve Allah (swt).’’ Echter leek de tong van de vastgebonden te zijn en hij was niet in staat de woorden uit te spreken. Toen dit meerdere malen gebeurde, vroeg de Heilige Profeet (vzmh) aan een vrouw die dichtbij het hoofd van de jongen stond: ‘’Heeft deze jongen een moeder?’’ De vrouw antwoordde: ‘’Ja, ik ben zijn moeder.’’ De Heilige Profeet (vzmh) vroeg haar: ‘’Bent u boos op hem?’’ Ze bekende: ‘’Ja, ik heb de laatste zes jaar niet met hem gesproken.’’ Toen hij dit hoorde zei de Heilige Profeet (vzmh) tegen haar: ‘’Wees tevreden met hem.’’ Ze stemde in en zei: ‘’Oh, Profeet van Allah (swt)! Omwille van uw plezier. Moge Allah (swt) tevreden zijn met hem.’’ Toen richtte hij zich tot de jongen en zei: ‘’Zeg: Er is geen God, behalve Allah (swt).’’ De jongen was deze keer in staat om de woorden te reciteren en kort daarna verliet zijn ziel zijn lichaam. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 74, Pagina 75 - Qur'an 32:11 en 4:78]"
"Wijsheid is een boom die groeit in het hart en fruit oogst op de tong. Imam Ali (as) – [Ghurar Al Hikam, nr 1992] "
article post
"Het wapen van de goddelozen is grove taal. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 185, nr. 14] "
article post
thumbnail De weegschaal article post
"Eens kwam er een vrouw naar de Heilige Profeet (vzmh) en vroeg: 'O boodschapper van Allah, wat is het recht van een man op zijn vrouw?' Heilige Profeet (vzmh) antwoordde haar: 'Dat ze hem gehoorzaamt en hem niet beledigt'."#Imam al-Baqir (as) - {Wasa'il-ush Shi'ah, vol.10, p. 527} "
article post
"Niemand is veilig voor zondes, tenzij diegene controle heeft over haar/zijn tong. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar ul-Anwar, vol. 78, p.178}"
article post
thumbnail De relatie tussen de tong en het hart.. article post
"Bewaak uw tong, want voorwaar dit is een liefdadigheidsdaad die u voor uw eigen bestwil verricht. #Heilige Profeet (vzmh) - {al-Kafi, vol.2, p.114, no.7}"
article post
"De Boodschapper van Allah (vzmh) benaderde eens een jongen die op het punt stond te sterven en zei tegen hem: ‘’Zeg: Er is geen Schepper behalve Allah (swt).’’ Echter leek de tong van de vastgebonden te zijn en hij was niet in staat de woorden uit te spreken. Toen dit meerdere malen gebeurde, vroeg de Heilige Profeet (vzmh) aan een vrouw die dichtbij het hoofd van de jongen stond: ‘’Heeft deze jongen een moeder?’’ De vrouw antwoordde: ‘’Ja, ik ben zijn moeder.’’ De Heilige Profeet (vzmh) vroeg haar: ‘’Bent u boos op hem?’’ Ze bekende: ‘’Ja, ik heb de laatste zes jaar niet met hem gesproken.’’ Toen hij dit hoorde zei de Heilige Profeet (vzmh) tegen haar: ‘’Wees tevreden met hem.’’ Ze stemde in en zei: ‘’Oh, Profeet van Allah (swt)! Omwille van uw plezier. Moge Allah (swt) tevreden zijn met hem.’’ Toen richtte hij zich tot de jongen en zei: ‘’Zeg: Er is geen God, behalve Allah (swt).’’ De jongen was deze keer in staat om de woorden te reciteren en kort daarna verliet zijn ziel zijn lichaam. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 74, Pagina 75 - Qur'an 32:11 en 4:78]"
article post