rss search

next page next page close Hij in wiens aanwezigheid wordt geroddeld over een moslim broeder en niet voor hem opkomt waarbij hij die kans had het doen, Allah (swt) brengt hem zowel in dit leven ten schande als in het hiernamaals. #Heilige Profeet - [al-Faqih, v.4, p.372]"
next page next page close Wie maar ook een goede daad verricht voor zijn broeder d.m.v de mensen te waarschuwen/attenderen om het praten achter z'n (zijn broeders) rug in een bijeenkomst waar hij hen hoort roddelen over hem, Allah (swt) zal hem 1000 types van duivelse handeling afstoten in deze wereld als in het hiernamaals. #Heilige Profeet - [Amali al-Saduq, p. 350]"
next page next page close Het recht van de oren is om hen rein te houden van het luisteren naar geroddel en naar dat wat verboden is om naar te luisteren. #Imam al-Sajjad - [al-Khisal, p. 566, nr. 1]"
next page next page close Die ene die luistert naar geroddel is (even erg) als de roddelaar. #Imam Ali - [Ghurar al-Hikam, nr. 1171]"
next page next page close Hij die achter een andermans rug praat, de waarheid vertelt over degene en de mensen het al weten, heeft niet over degene geroddeld. Degene die achter andermans rug praat over iets wat waar is over degene, maar de mensen er niets over wisten, heeft over degene geroddeld. #Imam al-Kazim - [al-Kafi, v. 2, p. 358, nr. 6]"
next page next page close Op de dag des oordeels zal een man naar voren worden gebracht om voor Allah (swt) te staan. Zijn dadenboek zal aan hem worden getoond en hij zal niets van zijn goede daden er terug in vinden, waarop hij zal beweren: 'Mijn God dit is niet mijn boek, waarlijk ik zie niets van mijn daden van aanbidding hierin?' Hem zal verteld worden, 'waarlijk uw God verliest nooit, noch vergeet Hij (swt) (de daden). Aldus uw daden zijn allen vergaan vanwege van het roddelen over anderen. Dan zal een andere man naar voren worden gebracht en hem zijn dadenboek worden getoond en zal een menigte van goede daden van aanbidding erin vinden waarop hij zal beweren: 'Mijn God dit is niet mijn boek, waarlijk ik praktiseerde niet al deze daden van aanbidding!' En hem zal worden verteld, 'Het is omdat zus en zo over je hebben geroddeld, waarna hen daden aan u zijn overhandigd. #Heilige Profeet - [Jami`a al-Akhbar, p. 412, nr. 1144] "
next page next page close Wie ook maar roddelt over een moslim of moslima, Allah (swt) accepteert noch zijn gebeden noch zijn vasten voor 40 dagen en nachten, totdat en tenzij het slachtoffer van zijn/haaf geroddel, hem/haar vergeeft. #Heilige Profeet - [Bihar al-Anwar, v. 75, p. 258, nr. 53]"
next page next page close Roddelen is erger dan overspel, waarna hem (vmzh) werd gevraagd, 'Waarom dan?' Hij (vzmh) antwoordde: Een man pleegt overspel, toont berouw, en Allah (swt) vergeeft hem, waar de roddelaar daarentegen niet vergeven wordt tenzij zijn slachtoffer hem vergeeft. #Heilige Profeet - [al-Targhib wa al-Tarhib, v. 3, p. 511, no. 24] "
next page next page close In de nacht dat ik op reis werd genomen [naar de hemelen], passeerde ik langs een groep mensen die hun eigen gezicht met hun nagels krabden, dus ik vroeg: 'O Gabriël, wie zijn die mensen?' Gabriel (as) antwoordde: ‘’Dit zijn de mensen die over anderen roddelen en hun (reputatie) kleineren.’’ #Heilige Profeet - [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 115] "
"Hij in wiens aanwezigheid wordt geroddeld over een moslim broeder en niet voor hem opkomt waarbij hij die kans had het doen, Allah (swt) brengt hem zowel in dit leven ten schande als in het hiernamaals. #Heilige Profeet - [al-Faqih, v.4, p.372]"
article post
"Wie maar ook een goede daad verricht voor zijn broeder d.m.v de mensen te waarschuwen/attenderen om het praten achter z'n (zijn broeders) rug in een bijeenkomst waar hij hen hoort roddelen over hem, Allah (swt) zal hem 1000 types van duivelse handeling afstoten in deze wereld als in het hiernamaals. #Heilige Profeet - [Amali al-Saduq, p. 350]"
article post
"Het recht van de oren is om hen rein te houden van het luisteren naar geroddel en naar dat wat verboden is om naar te luisteren. #Imam al-Sajjad - [al-Khisal, p. 566, nr. 1]"
article post
"Die ene die luistert naar geroddel is (even erg) als de roddelaar. #Imam Ali - [Ghurar al-Hikam, nr. 1171]"
article post
"Hij die achter een andermans rug praat, de waarheid vertelt over degene en de mensen het al weten, heeft niet over degene geroddeld. Degene die achter andermans rug praat over iets wat waar is over degene, maar de mensen er niets over wisten, heeft over degene geroddeld. #Imam al-Kazim - [al-Kafi, v. 2, p. 358, nr. 6]"
article post
"Op de dag des oordeels zal een man naar voren worden gebracht om voor Allah (swt) te staan. Zijn dadenboek zal aan hem worden getoond en hij zal niets van zijn goede daden er terug in vinden, waarop hij zal beweren: 'Mijn God dit is niet mijn boek, waarlijk ik zie niets van mijn daden van aanbidding hierin?' Hem zal verteld worden, 'waarlijk uw God verliest nooit, noch vergeet Hij (swt) (de daden). Aldus uw daden zijn allen vergaan vanwege van het roddelen over anderen. Dan zal een andere man naar voren worden gebracht en hem zijn dadenboek worden getoond en zal een menigte van goede daden van aanbidding erin vinden waarop hij zal beweren: 'Mijn God dit is niet mijn boek, waarlijk ik praktiseerde niet al deze daden van aanbidding!' En hem zal worden verteld, 'Het is omdat zus en zo over je hebben geroddeld, waarna hen daden aan u zijn overhandigd. #Heilige Profeet - [Jami`a al-Akhbar, p. 412, nr. 1144] "
article post
"Wie ook maar roddelt over een moslim of moslima, Allah (swt) accepteert noch zijn gebeden noch zijn vasten voor 40 dagen en nachten, totdat en tenzij het slachtoffer van zijn/haaf geroddel, hem/haar vergeeft. #Heilige Profeet - [Bihar al-Anwar, v. 75, p. 258, nr. 53]"
article post
"Roddelen is erger dan overspel, waarna hem (vmzh) werd gevraagd, 'Waarom dan?' Hij (vzmh) antwoordde: Een man pleegt overspel, toont berouw, en Allah (swt) vergeeft hem, waar de roddelaar daarentegen niet vergeven wordt tenzij zijn slachtoffer hem vergeeft. #Heilige Profeet - [al-Targhib wa al-Tarhib, v. 3, p. 511, no. 24] "
article post
"In de nacht dat ik op reis werd genomen [naar de hemelen], passeerde ik langs een groep mensen die hun eigen gezicht met hun nagels krabden, dus ik vroeg: 'O Gabriël, wie zijn die mensen?' Gabriel (as) antwoordde: ‘’Dit zijn de mensen die over anderen roddelen en hun (reputatie) kleineren.’’ #Heilige Profeet - [Tanbih al-Khawatir, v. 1, p. 115] "
article post