rss search

next page next page close
thumbnail Iemand die iftaar verstrekt.. zoom
next page next page close
thumbnail Vaarwel de maand Raamdan zoom
next page next page close Iemand die iftaar verstrekt aan een mu’min (gelovige) in de maand van Ramadan, zal de beloning verkrijgen die gelijk staat aan het bevrijden van een slaaf (op de weg van Allah) en zal zijn vorige zonden vergeven hebben. En als hij niet de middelen had om iets aan te bieden behalve melk gemengd met water, of een slok zoet water en een dadel, Allah zou hem deze beloning schenken. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol. 93, pag. 317}"
next page next page close Een, die de ghusl verricht tijdens de nacht van Qadr en er in wakker blijft (gebed verrichtend), zal al zijn zonden vergeven hebben. #Imam al-Kazim (as) - {Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pag. 358}"
next page next page close Abdullah Ibn al-Abbas Ibn Abd al-Mutallib vermeldt dat hij de Heilige Profeet (vrede zij op hem en zijn nakomelingen) hoorde zeggen: Iedere nacht, in de maand van Ramadan, Allah, de Heilige en de Verhevene, roept drie keer: Is er een, die zoekt van Mij, zodat Ik hem zijn wens kan toestaan? Is er een, die naar Mij keert in spijt zodat Ik naar hem keer (in genade)? Is er een, die vergeving zoekt van Mij zodat Ik hem vergeef? #Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak al-Wasaail, vol. 7 pag. 429}"
next page next page close Gedenk, door middel van je honger en dorst er (de maand van Ramadan) in, de honger en dorst op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 93, pag. 356}"
next page next page close Eet je ‘sahur’ (de ochtendmaaltijd voor de start van vasten) zelfs als het (slechts) een mondvol water is, omdat de zegeningen van Allah zijn bij degenen die de sahur eten. #Heilige Profeet (vzmh) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 4, pag. 198}"
next page next page close Met de komst van de maand van Ramadan, verhoogde de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn gebeden (salaat); Ik verhoog de mijnde ook en daarom, (jij) verhoog die van jouw (ook). #Imam al-Sadiq (as) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 3, pag. 60}"
next page next page close
thumbnail De deur van hel en paradijs in de maand ramadan zoom
next page next page close In de nacht van Qadr wordt alles besloten – plezierig en onplezierig, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, geboorte en dood, en levensonderhoud – wat zou kunnen gebeuren gedurende de loop van dat jaar, tot de volgende nacht van Qadr. #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157}"
next page next page close De beloning voor degene die in het (de maand van Ramadan) een enkele handeling uitvoert van onder de verplichte (wajib) handelingen van Allah, zou zijn als (die van) een, die 70 verplichte handelingen heeft uitgevoerd in de andere maanden. #Heilige Profeet (vzmh) - {Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pag. 307}"
next page next page close En het (de maand van Ramadan) is de maand van geduld, en voorzeker, de beloning voor het geduld is het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 66}"
next page next page close Er is geen Mu’min (gelovige) die een dag vast in de maand van Ramadan met de intentie om de beloningen ervan te ontvangen, of Allah, de Verhevene schenkt hem zeven uitmuntendheden: 1. Het verboden voedsel dat zijn lichaam binnenkwam smelt weg. 2. Hij komt dichter bij de Genade van Allah, de Verhevene. 3. Allah beslist dat de man boete doet voor zijn zondes. 4. Allah dringt de foltering van de dood voor hem terug. 5. Allah beschermt hem voor de honger en dorst op de Dag des Oordeels 6. Hem wordt gratie verleend voor het vuur (van de Hel) 7. Allah voorziet hem van het goede en fijne eten van het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak al-Wasaail al-Shia'h, vol. 7, p. 395} "
next page next page close Voorzeker, de vrijdagen van de maand van Ramadan bezitten uitmuntendheid over de vrijdagen van andere maanden, zoals de Heilige Profeet (vzmh) een uitmuntendheid bezit over de andere profeten. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 69, pag. 376}"
next page next page close Met de gebeurtenis van de maand van Ramadan, stopte Imam Ali ibn al-Hussain te spreken over alles behalve du’a, tasbeeh (verheerlijking van Allah), isteghfar (zoeken van vergeving) en takbeer (het zeggen van ‘Allahu Akbar’).’ #Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 88}"
next page next page close Iemand die de maand van Ramadan waarneemt en (niet er in streeft en hierdoor) niet vergeven is, Allah verwijdert hem van Zichzelf. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol. 74, pag. 74}"
next page
thumbnail Iemand die iftaar verstrekt.. article post
thumbnail Vaarwel de maand Raamdan article post
"Iemand die iftaar verstrekt aan een mu’min (gelovige) in de maand van Ramadan, zal de beloning verkrijgen die gelijk staat aan het bevrijden van een slaaf (op de weg van Allah) en zal zijn vorige zonden vergeven hebben. En als hij niet de middelen had om iets aan te bieden behalve melk gemengd met water, of een slok zoet water en een dadel, Allah zou hem deze beloning schenken. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol. 93, pag. 317}"
article post
"Een, die de ghusl verricht tijdens de nacht van Qadr en er in wakker blijft (gebed verrichtend), zal al zijn zonden vergeven hebben. #Imam al-Kazim (as) - {Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pag. 358}"
article post
"Abdullah Ibn al-Abbas Ibn Abd al-Mutallib vermeldt dat hij de Heilige Profeet (vrede zij op hem en zijn nakomelingen) hoorde zeggen: Iedere nacht, in de maand van Ramadan, Allah, de Heilige en de Verhevene, roept drie keer: Is er een, die zoekt van Mij, zodat Ik hem zijn wens kan toestaan? Is er een, die naar Mij keert in spijt zodat Ik naar hem keer (in genade)? Is er een, die vergeving zoekt van Mij zodat Ik hem vergeef? #Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak al-Wasaail, vol. 7 pag. 429}"
article post
"Gedenk, door middel van je honger en dorst er (de maand van Ramadan) in, de honger en dorst op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 93, pag. 356}"
article post
"Eet je ‘sahur’ (de ochtendmaaltijd voor de start van vasten) zelfs als het (slechts) een mondvol water is, omdat de zegeningen van Allah zijn bij degenen die de sahur eten. #Heilige Profeet (vzmh) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 4, pag. 198}"
article post
"Met de komst van de maand van Ramadan, verhoogde de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn gebeden (salaat); Ik verhoog de mijnde ook en daarom, (jij) verhoog die van jouw (ook). #Imam al-Sadiq (as) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 3, pag. 60}"
article post
thumbnail De deur van hel en paradijs in de maand ramadan article post
"In de nacht van Qadr wordt alles besloten – plezierig en onplezierig, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, geboorte en dood, en levensonderhoud – wat zou kunnen gebeuren gedurende de loop van dat jaar, tot de volgende nacht van Qadr. #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157}"
article post
"De beloning voor degene die in het (de maand van Ramadan) een enkele handeling uitvoert van onder de verplichte (wajib) handelingen van Allah, zou zijn als (die van) een, die 70 verplichte handelingen heeft uitgevoerd in de andere maanden. #Heilige Profeet (vzmh) - {Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pag. 307}"
article post
"En het (de maand van Ramadan) is de maand van geduld, en voorzeker, de beloning voor het geduld is het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 66}"
article post
"Er is geen Mu’min (gelovige) die een dag vast in de maand van Ramadan met de intentie om de beloningen ervan te ontvangen, of Allah, de Verhevene schenkt hem zeven uitmuntendheden: 1. Het verboden voedsel dat zijn lichaam binnenkwam smelt weg. 2. Hij komt dichter bij de Genade van Allah, de Verhevene. 3. Allah beslist dat de man boete doet voor zijn zondes. 4. Allah dringt de foltering van de dood voor hem terug. 5. Allah beschermt hem voor de honger en dorst op de Dag des Oordeels 6. Hem wordt gratie verleend voor het vuur (van de Hel) 7. Allah voorziet hem van het goede en fijne eten van het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak al-Wasaail al-Shia'h, vol. 7, p. 395} "
article post
"Voorzeker, de vrijdagen van de maand van Ramadan bezitten uitmuntendheid over de vrijdagen van andere maanden, zoals de Heilige Profeet (vzmh) een uitmuntendheid bezit over de andere profeten. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 69, pag. 376}"
article post
"Met de gebeurtenis van de maand van Ramadan, stopte Imam Ali ibn al-Hussain te spreken over alles behalve du’a, tasbeeh (verheerlijking van Allah), isteghfar (zoeken van vergeving) en takbeer (het zeggen van ‘Allahu Akbar’).’ #Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 88}"
article post
"Iemand die de maand van Ramadan waarneemt en (niet er in streeft en hierdoor) niet vergeven is, Allah verwijdert hem van Zichzelf. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol. 74, pag. 74}"
article post