rss search

next page next page close Eet je ‘sahur’ (de ochtendmaaltijd voor de start van vasten) zelfs als het (slechts) een mondvol water is, omdat de zegeningen van Allah zijn bij degenen die de sahur eten. #Heilige Profeet (vzmh) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 4, pag. 198}"
next page next page close Met de komst van de maand van Ramadan, verhoogde de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn gebeden (salaat); Ik verhoog de mijnde ook en daarom, (jij) verhoog die van jouw (ook). #Imam al-Sadiq (as) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 3, pag. 60}"
next page next page close
thumbnail De deur van hel en paradijs in de maand ramadan zoom
next page next page close In de nacht van Qadr wordt alles besloten – plezierig en onplezierig, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, geboorte en dood, en levensonderhoud – wat zou kunnen gebeuren gedurende de loop van dat jaar, tot de volgende nacht van Qadr. #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157}"
next page next page close De beloning voor degene die in het (de maand van Ramadan) een enkele handeling uitvoert van onder de verplichte (wajib) handelingen van Allah, zou zijn als (die van) een, die 70 verplichte handelingen heeft uitgevoerd in de andere maanden. #Heilige Profeet (vzmh) - {Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pag. 307}"
next page next page close En het (de maand van Ramadan) is de maand van geduld, en voorzeker, de beloning voor het geduld is het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 66}"
next page next page close Er is geen Mu’min (gelovige) die een dag vast in de maand van Ramadan met de intentie om de beloningen ervan te ontvangen, of Allah, de Verhevene schenkt hem zeven uitmuntendheden: 1. Het verboden voedsel dat zijn lichaam binnenkwam smelt weg. 2. Hij komt dichter bij de Genade van Allah, de Verhevene. 3. Allah beslist dat de man boete doet voor zijn zondes. 4. Allah dringt de foltering van de dood voor hem terug. 5. Allah beschermt hem voor de honger en dorst op de Dag des Oordeels 6. Hem wordt gratie verleend voor het vuur (van de Hel) 7. Allah voorziet hem van het goede en fijne eten van het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak al-Wasaail al-Shia'h, vol. 7, p. 395} "
next page next page close Voorzeker, de vrijdagen van de maand van Ramadan bezitten uitmuntendheid over de vrijdagen van andere maanden, zoals de Heilige Profeet (vzmh) een uitmuntendheid bezit over de andere profeten. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 69, pag. 376}"
next page next page close Met de gebeurtenis van de maand van Ramadan, stopte Imam Ali ibn al-Hussain te spreken over alles behalve du’a, tasbeeh (verheerlijking van Allah), isteghfar (zoeken van vergeving) en takbeer (het zeggen van ‘Allahu Akbar’).’ #Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 88}"
next page next page close Iemand die de maand van Ramadan waarneemt en (niet er in streeft en hierdoor) niet vergeven is, Allah verwijdert hem van Zichzelf. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol. 74, pag. 74}"
next page next page close Tijdens het verloop van een preek van de Heilige Profeet (vrede zij met hem en zijn nageslachten) over de deugden van de maand van Ramadan, zei Imam Ali (vrede zij met hem): ‘Ik stond op en vroeg: ‘Oh Profeet van Allah! Wat is de beste daad in deze maand?’ De Heilige Profeet antwoordde: Oh Abul-Hassan! De beste daad in deze maand is het wegblijven van dat wat Allah, de Almachtige, de Verhevene heeft verboden. #Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 42, pag. 190}"
next page next page close De Torah werd geopenbaard op de zesde dag van de maand van Ramadan, de Bijbel op de twaalfde nacht van de maand, de Psalmen op de achttiende nacht van de maand en de Koran op de nacht van Qadr. #Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157} "
next page next page close De Heilige Profeet (vzmh), beoefende de itikaf (spirituele terugtrekking) gedurende de eerste tien dagen van de maand van Ramadan. Later, beoefende hij het gedurende de middelste tien dagen en uiteindelijk, beoefende hij het gedurende de laatste tien dagen (zo lang als hij nog leefde). {Bihar al-Anwar, vol.16, pag. 274}"
next page next page close
thumbnail Koran reciteren in de heilige maand Ramadan. zoom
next page next page close Het is verplicht voor jullie om vergeving te zoeken en om veelvuldig smeekbedes te verrichten in de maand van Ramadan. Wat betreft de smeekbede, het gevolg hiervan is dat calamiteiten van je worden afgewend, en wat betreft het zoeken van vergeving, het veegt je zondes weg. #Imam Ali (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 88}"
next page next page close Voorzeker, de maand van Ramadan, de gezegende maand, is bij jullie gekomen. De maand, waarvan het vasten door Allah voor jullie verplicht is gesteld. Hierin zijn de deuren van het paradijs voor jullie geopend en de Shaitan (de duivel) is geketend, en hierin is de Nacht van Qadr, waarin meer voorspoed is dan in duizend maanden. #Heilige Profeet (vzmh) - {Tahdheeb al-Ahkam, vol. 4, pag. 152}"
next pagenext page
"Eet je ‘sahur’ (de ochtendmaaltijd voor de start van vasten) zelfs als het (slechts) een mondvol water is, omdat de zegeningen van Allah zijn bij degenen die de sahur eten. #Heilige Profeet (vzmh) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 4, pag. 198}"
article post
"Met de komst van de maand van Ramadan, verhoogde de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn gebeden (salaat); Ik verhoog de mijnde ook en daarom, (jij) verhoog die van jouw (ook). #Imam al-Sadiq (as) - {Tadheeb al-Akhaam, vol. 3, pag. 60}"
article post
thumbnail De deur van hel en paradijs in de maand ramadan article post
"In de nacht van Qadr wordt alles besloten – plezierig en onplezierig, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, geboorte en dood, en levensonderhoud – wat zou kunnen gebeuren gedurende de loop van dat jaar, tot de volgende nacht van Qadr. #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157}"
article post
"De beloning voor degene die in het (de maand van Ramadan) een enkele handeling uitvoert van onder de verplichte (wajib) handelingen van Allah, zou zijn als (die van) een, die 70 verplichte handelingen heeft uitgevoerd in de andere maanden. #Heilige Profeet (vzmh) - {Wasaail al-Shia’h, vol. 10, pag. 307}"
article post
"En het (de maand van Ramadan) is de maand van geduld, en voorzeker, de beloning voor het geduld is het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 66}"
article post
"Er is geen Mu’min (gelovige) die een dag vast in de maand van Ramadan met de intentie om de beloningen ervan te ontvangen, of Allah, de Verhevene schenkt hem zeven uitmuntendheden: 1. Het verboden voedsel dat zijn lichaam binnenkwam smelt weg. 2. Hij komt dichter bij de Genade van Allah, de Verhevene. 3. Allah beslist dat de man boete doet voor zijn zondes. 4. Allah dringt de foltering van de dood voor hem terug. 5. Allah beschermt hem voor de honger en dorst op de Dag des Oordeels 6. Hem wordt gratie verleend voor het vuur (van de Hel) 7. Allah voorziet hem van het goede en fijne eten van het Paradijs. #Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak al-Wasaail al-Shia'h, vol. 7, p. 395} "
article post
"Voorzeker, de vrijdagen van de maand van Ramadan bezitten uitmuntendheid over de vrijdagen van andere maanden, zoals de Heilige Profeet (vzmh) een uitmuntendheid bezit over de andere profeten. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 69, pag. 376}"
article post
"Met de gebeurtenis van de maand van Ramadan, stopte Imam Ali ibn al-Hussain te spreken over alles behalve du’a, tasbeeh (verheerlijking van Allah), isteghfar (zoeken van vergeving) en takbeer (het zeggen van ‘Allahu Akbar’).’ #Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 88}"
article post
"Iemand die de maand van Ramadan waarneemt en (niet er in streeft en hierdoor) niet vergeven is, Allah verwijdert hem van Zichzelf. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol. 74, pag. 74}"
article post
"Tijdens het verloop van een preek van de Heilige Profeet (vrede zij met hem en zijn nageslachten) over de deugden van de maand van Ramadan, zei Imam Ali (vrede zij met hem): ‘Ik stond op en vroeg: ‘Oh Profeet van Allah! Wat is de beste daad in deze maand?’ De Heilige Profeet antwoordde: Oh Abul-Hassan! De beste daad in deze maand is het wegblijven van dat wat Allah, de Almachtige, de Verhevene heeft verboden. #Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 42, pag. 190}"
article post
"De Torah werd geopenbaard op de zesde dag van de maand van Ramadan, de Bijbel op de twaalfde nacht van de maand, de Psalmen op de achttiende nacht van de maand en de Koran op de nacht van Qadr. #Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157} "
article post
"De Heilige Profeet (vzmh), beoefende de itikaf (spirituele terugtrekking) gedurende de eerste tien dagen van de maand van Ramadan. Later, beoefende hij het gedurende de middelste tien dagen en uiteindelijk, beoefende hij het gedurende de laatste tien dagen (zo lang als hij nog leefde). {Bihar al-Anwar, vol.16, pag. 274}"
article post
thumbnail Koran reciteren in de heilige maand Ramadan. article post
"Het is verplicht voor jullie om vergeving te zoeken en om veelvuldig smeekbedes te verrichten in de maand van Ramadan. Wat betreft de smeekbede, het gevolg hiervan is dat calamiteiten van je worden afgewend, en wat betreft het zoeken van vergeving, het veegt je zondes weg. #Imam Ali (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 88}"
article post
"Voorzeker, de maand van Ramadan, de gezegende maand, is bij jullie gekomen. De maand, waarvan het vasten door Allah voor jullie verplicht is gesteld. Hierin zijn de deuren van het paradijs voor jullie geopend en de Shaitan (de duivel) is geketend, en hierin is de Nacht van Qadr, waarin meer voorspoed is dan in duizend maanden. #Heilige Profeet (vzmh) - {Tahdheeb al-Ahkam, vol. 4, pag. 152}"
article post