rss search

next page next page close Hoe kan iemand het wereldse plezier verwerpen wanneer hem de waarde van het Hiernamaals nog niet is doorgedrongen?! #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6987]"
next page next page close Onthouding van werelds plezier betekent om je wereldse wensen beperkt te houden, dankbaar zijn voor ieder gift, Godvrezend zijn en afstand te houden van hetgeen dat Allah (swt) heeft verboden. #Heilige Profeet (vzmh) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 58]"
next page next page close Alle goedheid werd geplaatst in één huis en de sleutel ervan is het leer van de onthouding en in bedwang houden van werelds plezier. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 49, nr. 20]"
next page next page close Waarlijk, tussen de kwaliteiten die het geloof versterken, is onthouding van werelds plezier er één van. #Imam Ali (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 128, nr. 3]"
next page next page close De mensen kunnen Allah (swt) aanbidden met niets beters dan onthouding van het wereldse plezier. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 322] "
next page next page close Tot het gedrag van een onwetende behoort onder andere: het antwoord geven voordat hij of zij luistert, het tegenspreken voordat hij of zij het wilt snappen, het uitleggen van zaken waarover hij of zij niks van af weet. #Imam al-Sadiq (as) - [Mizaan Al Hikmah, Volume 1, Pagina 464]"
next page next page close Een zonde die de hemelen doet verduisteren is het verstoten worden door je ouders. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
next page
"Hoe kan iemand het wereldse plezier verwerpen wanneer hem de waarde van het Hiernamaals nog niet is doorgedrongen?! #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6987]"
article post
"Onthouding van werelds plezier betekent om je wereldse wensen beperkt te houden, dankbaar zijn voor ieder gift, Godvrezend zijn en afstand te houden van hetgeen dat Allah (swt) heeft verboden. #Heilige Profeet (vzmh) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 58]"
article post
"Alle goedheid werd geplaatst in één huis en de sleutel ervan is het leer van de onthouding en in bedwang houden van werelds plezier. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 49, nr. 20]"
article post
"Waarlijk, tussen de kwaliteiten die het geloof versterken, is onthouding van werelds plezier er één van. #Imam Ali (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 128, nr. 3]"
article post
"De mensen kunnen Allah (swt) aanbidden met niets beters dan onthouding van het wereldse plezier. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 322] "
article post
"Tot het gedrag van een onwetende behoort onder andere: het antwoord geven voordat hij of zij luistert, het tegenspreken voordat hij of zij het wilt snappen, het uitleggen van zaken waarover hij of zij niks van af weet. #Imam al-Sadiq (as) - [Mizaan Al Hikmah, Volume 1, Pagina 464]"
article post
"Een zonde die de hemelen doet verduisteren is het verstoten worden door je ouders. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
article post