rss search

next page next page close Eenieder die de graven van zijn ouders bezoekt of één van hen elke vrijdag, Allah zal dan zijn zonden vergeven en zal hem beschouwen als degene die goedhartig was tegen zijn ouders. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 468} "
next page next page close In een brief aan Ma`mun schreef Imam al-Reza (a.s.): ‘’Het goed doen jegens je ouders is verplicht, zelfs als ze polytheist zijn, maar zij moeten niet gehoorzaamd worden in daden die tegen de bevelen van Allah in gaan.’’ Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 72} "
next page next page close Werp je blik enkel op hen met liefde en barmhartigheid; verhef je stem niet boven die van hen; verhef je handen niet boven die van hen; loop niet voor hen uit. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
next page next page close Wat weerhoudt een persoon goed te doen jegens zijn ouders (of ze nu levend zijn of dood) door het uitvoeren van gebeden, geven van liefdadigheid en uitvoeren van Hajj namens hen, als hij weet dat al deze beloningen aan zijn ouders maar ook aan hem toegekend zullen worden? Daarnaast zal wegens zijn goede daden en gebeden (voor hen), Allah de Almachtige en Glorieuze, hem ruimschoots belonen. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 46}"
next page next page close Er zijn drie dingen die Allah de almachtige de glorieuze, niemand heeft toegestaan te verlaten namelijk: het teruggeven van het toevertrouwde aan de eigenaar, ongeacht of dit een goede of een slechte persoon is; het volbrengen van je beloftes en afspraken, ongeacht of deze gemaakt zijn met een goede of een slechte persoon; goed zijn naar je ouders toe, ongeacht of deze goed of slecht zijn. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 56} "
next page next page close Degene die zijn ouders en zijn heer gehoorzaamd, zal in de meest verhevene plaatsen verblijven op de dag des oordeels. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 467} "
next page next page close Allah de almachtige en de glorieuze heeft drie dingen bevolen, waarmee hij drie andere dingen heeft mee geassocieerd. Hij heeft het betalen van zakat geassocieerd met het gebed. Diegene die het gebed verricht, maar afziet van het betalen van zakat, zullen zijn gebeden worden geweigerd. Hij associeerde dankbaarheid naar hem toe, met dankbaarheid richting ouders. Diegene die dankbaar is naar Allah(s.w.t), maar ondankbaar richting zij ouders wordt geacht als ondankbaar tegenover Allah(s.wt). Hij associeerde rechtvaardigheid met banden van verwantschap. Degene die rechtvaardig is, maar verbroken relaties heeft met zijn verwanten, zal geacht worden als onrechtvaardig. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 77} "
next page next page close Elke rechtschapene kind die een blik van compassie en affectie op zijn ouders werpt zal voor elke blik een beloning krijgen dat gelijk is aan de waarde van een geaccepteerde Hajj (bedevaart).’’ Degene rondom de Profeet (v.z.m.h.) vroegen: ‘’O, Profeet van Allah! Zelfs als we honderd keer op een dag naar hen keken?’ De boodschapper van Allah (v.z.m.h.) antwoordde: ‘’Jazeker! Allah is almachtig en goedmoedig. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 73} "
next page next page close Een person naderde de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) op een dag en zei: ‘’Ik heb een oude vader en moeder , die wegens hun gehechtheid aan mij, niet echt enthousiast zijn voor het idee dat ik op Jihad ga. Dit gehoord te hebben] zei de nobele Profeet (v.z.m.h.): ‘’(Als dit het geval is) blijf dan bij je ouders, want bij de gene in wiens controle mijn ziel ligt (Allah s.w.t), hun affectie van een dag en een nacht naar jou toe is beter dan een jaar Jihad. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 82} "
next page next page close De beste der daden zijn: Salat [Het gebed] op haar tijdstip, goedheid richting de ouders en Jihad op het pad van Allah. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 85} "
next page next page close Goedaardigheid naar je ouders toe is de beste verplichte daad. Imam Ali (as) - {Mizanul Hikmah, V. 10, P. 709} "
next page next page close Hij die zichzelf vernedert voor Allah, zal door Hem een zodanige hoge aanzien krijgen dat hij zelf denkt zwak te zijn, maar daarentegen sterk is in de ogen van anderen. En wie zich hoogmoedig voelt, zal door Allah gedegradeerd worden waardoor hij klein is in de ogen van anderen, terwijl hij zelf denkt groot te zijn totdat hij voor anderen afschuwelijker is dan een varken of een hond. De Profeet (vzmh) – [Kanz al-Ummal, nr. 5737] "
next page next page close De onderdrukking van de wereldse behoeften betekent het tegenhouden van de hoop in deze wereld, om dankbaar te zijn voor iedere gift, om vroom te zijn voor alles wat Allah heeft verboden. De Profeet (vzmh) – [Tuhaf al-'Uqul, nr. 55] "
next page next page close In één van zijn gesprekken met profeet Moesa (as), vertelde Allah hem het volgende: ‘Degene die zichzelf (voor mij) proberen te sieren kunnen dat het beste te doen door onthouding van het wereldse plezier dat zij onmisbaar vinden. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-anwar, v. 13 p. 349 nr. 37] "
next page next page close Behandel je ouders vriendelijk zodat jouw kinderen het zelfde met jou zullen doen, en wees vroom tegenover de echtgenotes van mensen zodat jouw echtgenoten vroom zullen blijven. Imam al-Sadiq (as) - [Al-Kafi, vol. 5, p. 554] "
next page next page close Abu Wallad al-Hannat overlevert dat hij op een dag aan Imam al-Sadiq (as) de betekenis van de woorden van Allah (in de Qur’an) vroeg: terwijl gij wel handelt jegens de ouders (2:83). De Imam (a.s.) antwoorde: ‘’Wel handelen betekent dat je ze vergezelt op een goede manier en dat je nooit wacht totdat zij je om hulp vragen.’’ Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
next pagenext page
"Eenieder die de graven van zijn ouders bezoekt of één van hen elke vrijdag, Allah zal dan zijn zonden vergeven en zal hem beschouwen als degene die goedhartig was tegen zijn ouders. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 468} "
article post
"In een brief aan Ma`mun schreef Imam al-Reza (a.s.): ‘’Het goed doen jegens je ouders is verplicht, zelfs als ze polytheist zijn, maar zij moeten niet gehoorzaamd worden in daden die tegen de bevelen van Allah in gaan.’’ Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 72} "
article post
"Werp je blik enkel op hen met liefde en barmhartigheid; verhef je stem niet boven die van hen; verhef je handen niet boven die van hen; loop niet voor hen uit. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
article post
"Wat weerhoudt een persoon goed te doen jegens zijn ouders (of ze nu levend zijn of dood) door het uitvoeren van gebeden, geven van liefdadigheid en uitvoeren van Hajj namens hen, als hij weet dat al deze beloningen aan zijn ouders maar ook aan hem toegekend zullen worden? Daarnaast zal wegens zijn goede daden en gebeden (voor hen), Allah de Almachtige en Glorieuze, hem ruimschoots belonen. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 46}"
article post
"Er zijn drie dingen die Allah de almachtige de glorieuze, niemand heeft toegestaan te verlaten namelijk: het teruggeven van het toevertrouwde aan de eigenaar, ongeacht of dit een goede of een slechte persoon is; het volbrengen van je beloftes en afspraken, ongeacht of deze gemaakt zijn met een goede of een slechte persoon; goed zijn naar je ouders toe, ongeacht of deze goed of slecht zijn. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 56} "
article post
"Degene die zijn ouders en zijn heer gehoorzaamd, zal in de meest verhevene plaatsen verblijven op de dag des oordeels. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 467} "
article post
"Allah de almachtige en de glorieuze heeft drie dingen bevolen, waarmee hij drie andere dingen heeft mee geassocieerd. Hij heeft het betalen van zakat geassocieerd met het gebed. Diegene die het gebed verricht, maar afziet van het betalen van zakat, zullen zijn gebeden worden geweigerd. Hij associeerde dankbaarheid naar hem toe, met dankbaarheid richting ouders. Diegene die dankbaar is naar Allah(s.w.t), maar ondankbaar richting zij ouders wordt geacht als ondankbaar tegenover Allah(s.wt). Hij associeerde rechtvaardigheid met banden van verwantschap. Degene die rechtvaardig is, maar verbroken relaties heeft met zijn verwanten, zal geacht worden als onrechtvaardig. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 77} "
article post
"Elke rechtschapene kind die een blik van compassie en affectie op zijn ouders werpt zal voor elke blik een beloning krijgen dat gelijk is aan de waarde van een geaccepteerde Hajj (bedevaart).’’ Degene rondom de Profeet (v.z.m.h.) vroegen: ‘’O, Profeet van Allah! Zelfs als we honderd keer op een dag naar hen keken?’ De boodschapper van Allah (v.z.m.h.) antwoordde: ‘’Jazeker! Allah is almachtig en goedmoedig. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 73} "
article post
"Een person naderde de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) op een dag en zei: ‘’Ik heb een oude vader en moeder , die wegens hun gehechtheid aan mij, niet echt enthousiast zijn voor het idee dat ik op Jihad ga. Dit gehoord te hebben] zei de nobele Profeet (v.z.m.h.): ‘’(Als dit het geval is) blijf dan bij je ouders, want bij de gene in wiens controle mijn ziel ligt (Allah s.w.t), hun affectie van een dag en een nacht naar jou toe is beter dan een jaar Jihad. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 82} "
article post
"De beste der daden zijn: Salat [Het gebed] op haar tijdstip, goedheid richting de ouders en Jihad op het pad van Allah. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 85} "
article post
"Goedaardigheid naar je ouders toe is de beste verplichte daad. Imam Ali (as) - {Mizanul Hikmah, V. 10, P. 709} "
article post
"Hij die zichzelf vernedert voor Allah, zal door Hem een zodanige hoge aanzien krijgen dat hij zelf denkt zwak te zijn, maar daarentegen sterk is in de ogen van anderen. En wie zich hoogmoedig voelt, zal door Allah gedegradeerd worden waardoor hij klein is in de ogen van anderen, terwijl hij zelf denkt groot te zijn totdat hij voor anderen afschuwelijker is dan een varken of een hond. De Profeet (vzmh) – [Kanz al-Ummal, nr. 5737] "
article post
"De onderdrukking van de wereldse behoeften betekent het tegenhouden van de hoop in deze wereld, om dankbaar te zijn voor iedere gift, om vroom te zijn voor alles wat Allah heeft verboden. De Profeet (vzmh) – [Tuhaf al-'Uqul, nr. 55] "
article post
"In één van zijn gesprekken met profeet Moesa (as), vertelde Allah hem het volgende: ‘Degene die zichzelf (voor mij) proberen te sieren kunnen dat het beste te doen door onthouding van het wereldse plezier dat zij onmisbaar vinden. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-anwar, v. 13 p. 349 nr. 37] "
article post
"Behandel je ouders vriendelijk zodat jouw kinderen het zelfde met jou zullen doen, en wees vroom tegenover de echtgenotes van mensen zodat jouw echtgenoten vroom zullen blijven. Imam al-Sadiq (as) - [Al-Kafi, vol. 5, p. 554] "
article post
"Abu Wallad al-Hannat overlevert dat hij op een dag aan Imam al-Sadiq (as) de betekenis van de woorden van Allah (in de Qur’an) vroeg: terwijl gij wel handelt jegens de ouders (2:83). De Imam (a.s.) antwoorde: ‘’Wel handelen betekent dat je ze vergezelt op een goede manier en dat je nooit wacht totdat zij je om hulp vragen.’’ Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
article post