rss search

next page next page close Op de dag des oordeels zullen er vier groepen van mensen zijn waarop Allah zijn genade niet zal werpen, deze zijn: diegene die door zijn ouders is verstoten, diegene die verplichtingen op andere leggen na het helpen van hen, diegene die het bestaan van het lot weigeren en diegene die alcohol nuttigen.’’ De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 71} "
next page next page close Het verstoten worden door je ouders is een van de grootste zonde. De reden hiervoor is dat Allah de almachtige de glorieuze een dergelijk persoon als ongehoorzaam en ellendeling bestempeld. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
next page next page close De persoon die door zijn ouders is verstoten, diegene die alcohol nuttigt en degene die goede daden doet voor anderen maar iets hiertegenover verwacht zal nooit het paradijs betreden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
next page next page close Er zijn drie soorten zondes waarvan de bestraffing wordt bespoedigd en niet wordt uitgesteld tot de dag des oordeels: het verstoten worden door je ouders, het onderdrukken van mensen en ondankbaarheid ten aanzien van vriendelijkheid. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
next page next page close Diegene die verstoten is door zijn ouders werd het volgende verteld: ‘Gedraag je zoals je wilt, want ik zal je niet vergeven.’ Terwijl de persoon die goed is geweest met zijn ouders wordt verteld: ‘Gedraag je zoals je wilt, want ik zal vergevingsgezind zijn. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 80} "
next page next page close Op een dag naderde een persoon de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) en zei: ‘O profeet van Allah! Ik heb elke zonde die er bestaat begaan. Is er een manier waarop ik vergeven kan worden?’ De boodschapper van Allah vroeg hem: ‘Zijn een van je ouders nog in leven?’ De man antwoordde: ‘Mijn vader.’ Hij zei tegen hem: ‘Ga en wees aardig en vriendelijk tegen hem.’ Nadat hij vertrok mompelde de boodschapper van Allah: ‘Was het maar zo dat zijn moeder nog levend was. Imam al-Sajjad (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 82} "
next page next page close Op een dag naderde de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) een jongeman die aan de rand van de dood stond en de Profeet (v.z.m.h.) zei tegen hem: ‘Zeg ‘er is geen god dan Allah.’ Maar de tong van de jongen leek vast te zitten, hij kon de woorden niet uitspreken. Nadat dit enkele keren plaats vond zei de profeet tegen een dame die dichtbij het hoofd van de jongeman stond: ‘heeft deze jongen een moeder?’ De vrouw antwoordde: ‘Ja, ik ben zijn moeder.’ De profeet vroeg haar: ‘Bent u boos op hem?’ Ze bekende: ‘Ja, ik heb de afgelopen zes jaar niet met hem gesproken.’ Na dit gehoord te hebben zei hij tegen haar: ‘Wees tevreden met hem.’ (Daarna draaide hij zich naar de jongeman en) hij zei: ‘Zeg ‘Er is geen god dan Allah.’ (Deze keer) was de jongeman in staat deze woorden te reciteren, kort hierna verliet zijn ziel zijn lichaam. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 75} "
next page next page close Wees op je hoede van het verstoten worden door je ouders, want voorwaar de geur van het paradijs, die op een afstand van duizend jaar geroken kan worden, zal nooit de neusgaten van diegene bereiken de verstoten is door zijn ouders en de persoon die de banden met zijn verwanten heeft verbroken. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 62} "
next page next page close Er zijn drie personen met wie eenieder vernedert en te schande wordt gemaakt als hij met hen ruzie maakt. Deze personen zijn je vader, een (rechtvaardige) heerser en iemand in de schulden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 71} "
next page next page close Op een dag zag mijn vader iemand samen met zijn zoon lopen. Terwijl ze aan het lopen waren leunde de zoon op zijn vaders arm. (Deze daad van de zoon was zo afstotelijk en boos makend voor mijn vader dat) hij (a.s.) nooit meer sprak tegen hem (de zoon) in zijn hele leven. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
next page next page close Degene die ervoor zorgt dat zijn ouders verdrietig worden is voorwaar verstoten door hen. Imam Ali (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
next page next page close Allah zal niet de gebeden van een persoon accepteren die op een hatelijke manier naar zijn ouders kijkt, zelfs als de zij oneerlijk tegen hem zijn geweest! Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
next page next page close Als Allah een woord nog niets zeggender en onbeduidend dan het woord ‘ugh’ kende, dan zou hij deze hebben verboden (om gesproken te worden tegen de ouders). Het mompelen van ‘ugh’ (tegen de ouders) is de mildste vorm van slecht gedrag richting de ouders. Een van de manieren waarop een persoon beschouwd kan worden als verstoten door de ouders is dat hij een ongenadige en streng blik werpt op hen. Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
next page next page close Imam al-Reza (a.s.) heeft overgeleverd dat de nobele Profeet (v.z.m.h.) zei: ‘’Wees goedaardig en vriendelijk tegen je ouders zodat je ervoor beloond wordt in het paradijs. Als je verstoten bent door hen, dan zal je verblijf in het vuur (van de hel) zijn.’’ Imam al-Reza (as) - {Al-Kafi, V. 2, P. 348} "
next page next page close Eenieder die de graven van zijn ouders bezoekt of één van hen elke vrijdag, Allah zal dan zijn zonden vergeven en zal hem beschouwen als degene die goedhartig was tegen zijn ouders. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 468} "
next page next page close In een brief aan Ma`mun schreef Imam al-Reza (a.s.): ‘’Het goed doen jegens je ouders is verplicht, zelfs als ze polytheist zijn, maar zij moeten niet gehoorzaamd worden in daden die tegen de bevelen van Allah in gaan.’’ Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 72} "
next page
"Op de dag des oordeels zullen er vier groepen van mensen zijn waarop Allah zijn genade niet zal werpen, deze zijn: diegene die door zijn ouders is verstoten, diegene die verplichtingen op andere leggen na het helpen van hen, diegene die het bestaan van het lot weigeren en diegene die alcohol nuttigen.’’ De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 71} "
article post
"Het verstoten worden door je ouders is een van de grootste zonde. De reden hiervoor is dat Allah de almachtige de glorieuze een dergelijk persoon als ongehoorzaam en ellendeling bestempeld. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
article post
"De persoon die door zijn ouders is verstoten, diegene die alcohol nuttigt en degene die goede daden doet voor anderen maar iets hiertegenover verwacht zal nooit het paradijs betreden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
article post
"Er zijn drie soorten zondes waarvan de bestraffing wordt bespoedigd en niet wordt uitgesteld tot de dag des oordeels: het verstoten worden door je ouders, het onderdrukken van mensen en ondankbaarheid ten aanzien van vriendelijkheid. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
article post
"Diegene die verstoten is door zijn ouders werd het volgende verteld: ‘Gedraag je zoals je wilt, want ik zal je niet vergeven.’ Terwijl de persoon die goed is geweest met zijn ouders wordt verteld: ‘Gedraag je zoals je wilt, want ik zal vergevingsgezind zijn. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 80} "
article post
"Op een dag naderde een persoon de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) en zei: ‘O profeet van Allah! Ik heb elke zonde die er bestaat begaan. Is er een manier waarop ik vergeven kan worden?’ De boodschapper van Allah vroeg hem: ‘Zijn een van je ouders nog in leven?’ De man antwoordde: ‘Mijn vader.’ Hij zei tegen hem: ‘Ga en wees aardig en vriendelijk tegen hem.’ Nadat hij vertrok mompelde de boodschapper van Allah: ‘Was het maar zo dat zijn moeder nog levend was. Imam al-Sajjad (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 82} "
article post
"Op een dag naderde de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) een jongeman die aan de rand van de dood stond en de Profeet (v.z.m.h.) zei tegen hem: ‘Zeg ‘er is geen god dan Allah.’ Maar de tong van de jongen leek vast te zitten, hij kon de woorden niet uitspreken. Nadat dit enkele keren plaats vond zei de profeet tegen een dame die dichtbij het hoofd van de jongeman stond: ‘heeft deze jongen een moeder?’ De vrouw antwoordde: ‘Ja, ik ben zijn moeder.’ De profeet vroeg haar: ‘Bent u boos op hem?’ Ze bekende: ‘Ja, ik heb de afgelopen zes jaar niet met hem gesproken.’ Na dit gehoord te hebben zei hij tegen haar: ‘Wees tevreden met hem.’ (Daarna draaide hij zich naar de jongeman en) hij zei: ‘Zeg ‘Er is geen god dan Allah.’ (Deze keer) was de jongeman in staat deze woorden te reciteren, kort hierna verliet zijn ziel zijn lichaam. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 75} "
article post
"Wees op je hoede van het verstoten worden door je ouders, want voorwaar de geur van het paradijs, die op een afstand van duizend jaar geroken kan worden, zal nooit de neusgaten van diegene bereiken de verstoten is door zijn ouders en de persoon die de banden met zijn verwanten heeft verbroken. De Profeet (vzmh) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 62} "
article post
"Er zijn drie personen met wie eenieder vernedert en te schande wordt gemaakt als hij met hen ruzie maakt. Deze personen zijn je vader, een (rechtvaardige) heerser en iemand in de schulden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 71} "
article post
"Op een dag zag mijn vader iemand samen met zijn zoon lopen. Terwijl ze aan het lopen waren leunde de zoon op zijn vaders arm. (Deze daad van de zoon was zo afstotelijk en boos makend voor mijn vader dat) hij (a.s.) nooit meer sprak tegen hem (de zoon) in zijn hele leven. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
article post
"Degene die ervoor zorgt dat zijn ouders verdrietig worden is voorwaar verstoten door hen. Imam Ali (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
article post
"Allah zal niet de gebeden van een persoon accepteren die op een hatelijke manier naar zijn ouders kijkt, zelfs als de zij oneerlijk tegen hem zijn geweest! Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
article post
"Als Allah een woord nog niets zeggender en onbeduidend dan het woord ‘ugh’ kende, dan zou hij deze hebben verboden (om gesproken te worden tegen de ouders). Het mompelen van ‘ugh’ (tegen de ouders) is de mildste vorm van slecht gedrag richting de ouders. Een van de manieren waarop een persoon beschouwd kan worden als verstoten door de ouders is dat hij een ongenadige en streng blik werpt op hen. Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
article post
"Imam al-Reza (a.s.) heeft overgeleverd dat de nobele Profeet (v.z.m.h.) zei: ‘’Wees goedaardig en vriendelijk tegen je ouders zodat je ervoor beloond wordt in het paradijs. Als je verstoten bent door hen, dan zal je verblijf in het vuur (van de hel) zijn.’’ Imam al-Reza (as) - {Al-Kafi, V. 2, P. 348} "
article post
"Eenieder die de graven van zijn ouders bezoekt of één van hen elke vrijdag, Allah zal dan zijn zonden vergeven en zal hem beschouwen als degene die goedhartig was tegen zijn ouders. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 468} "
article post
"In een brief aan Ma`mun schreef Imam al-Reza (a.s.): ‘’Het goed doen jegens je ouders is verplicht, zelfs als ze polytheist zijn, maar zij moeten niet gehoorzaamd worden in daden die tegen de bevelen van Allah in gaan.’’ Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 72} "
article post