rss search

next page next page close Voorwaar, degene die antwoord geeft op elke vraag die hem wordt gesteld is dom. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 2, p. 117, nr. 15] "
next page next page close Imam Ali (as) zei tegen een man die hem omtrent een moeilijke kwestie vroeg: “Vraag om iets oprecht te begrijpen, en vraag niet nadrukkelijk om verwarring te veroorzaken, want de onwetende persoon die bereid is om te leren is net als een geleerde man, terwijl de geleerde man die verwarring wil veroorzaken net als een onwetende is.” #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 320]"
next page next page close Hij die zichzelf vernedert voor Allah, zal door Hem een zodanige hoge aanzien krijgen dat hij zelf denkt zwak te zijn, maar daarentegen sterk is in de ogen van anderen. En wie zich hoogmoedig voelt, zal door Allah gedegradeerd worden waardoor hij klein is in de ogen van anderen, terwijl hij zelf denkt groot te zijn totdat hij voor anderen afschuwelijker is dan een varken of een hond. De Profeet (vzmh) – [Kanz al-Ummal, nr. 5737] "
next page next page close "Hij, wie zonder enig kennis, religieuze zaken/informatie wilt verspreiden, doet zijn religie geen goede, maar een slechte dienst." #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar-ul-Anwar, v.2, p.121] Conclusie: doe eerst kennis op over zaken uit je religie, voordat je deze zaken wilt bespreken met anderen. "
next page next page close Tot het gedrag van een onwetende behoort onder andere: het antwoord geven voordat hij of zij luistert, het tegenspreken voordat hij of zij het wilt snappen, het uitleggen van zaken waarover hij of zij niks van af weet. #Imam al-Sadiq (as) - [Mizaan Al Hikmah, Volume 1, Pagina 464]"
"Voorwaar, degene die antwoord geeft op elke vraag die hem wordt gesteld is dom. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 2, p. 117, nr. 15] "
article post
"Imam Ali (as) zei tegen een man die hem omtrent een moeilijke kwestie vroeg: “Vraag om iets oprecht te begrijpen, en vraag niet nadrukkelijk om verwarring te veroorzaken, want de onwetende persoon die bereid is om te leren is net als een geleerde man, terwijl de geleerde man die verwarring wil veroorzaken net als een onwetende is.” #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 320]"
article post
"Hij die zichzelf vernedert voor Allah, zal door Hem een zodanige hoge aanzien krijgen dat hij zelf denkt zwak te zijn, maar daarentegen sterk is in de ogen van anderen. En wie zich hoogmoedig voelt, zal door Allah gedegradeerd worden waardoor hij klein is in de ogen van anderen, terwijl hij zelf denkt groot te zijn totdat hij voor anderen afschuwelijker is dan een varken of een hond. De Profeet (vzmh) – [Kanz al-Ummal, nr. 5737] "
article post
""Hij, wie zonder enig kennis, religieuze zaken/informatie wilt verspreiden, doet zijn religie geen goede, maar een slechte dienst." #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar-ul-Anwar, v.2, p.121] Conclusie: doe eerst kennis op over zaken uit je religie, voordat je deze zaken wilt bespreken met anderen. "
article post
"Tot het gedrag van een onwetende behoort onder andere: het antwoord geven voordat hij of zij luistert, het tegenspreken voordat hij of zij het wilt snappen, het uitleggen van zaken waarover hij of zij niks van af weet. #Imam al-Sadiq (as) - [Mizaan Al Hikmah, Volume 1, Pagina 464]"
article post