rss search

next page next page close De onderdrukking van de wereldse behoeften betekent het tegenhouden van de hoop in deze wereld, om dankbaar te zijn voor iedere gift, om vroom te zijn voor alles wat Allah heeft verboden. De Profeet (vzmh) – [Tuhaf al-'Uqul, nr. 55] "
next page next page close In één van zijn gesprekken met profeet Moesa (as), vertelde Allah hem het volgende: ‘Degene die zichzelf (voor mij) proberen te sieren kunnen dat het beste te doen door onthouding van het wereldse plezier dat zij onmisbaar vinden. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-anwar, v. 13 p. 349 nr. 37] "
next page next page close Het is verboden voor uw harten om de zoetheid van het geloof te proeven, tenzij ze zich onthouden van werelds plezier. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 63, nr. 155]"
next page next page close Onthouding van onnodig werelds plezieren is de grootse bron van comfort. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 1316]"
next page next page close Hoe kan iemand het wereldse plezier verwerpen wanneer hem de waarde van het Hiernamaals nog niet is doorgedrongen?! #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6987]"
next page next page close Onthouding van werelds plezier betekent om je wereldse wensen beperkt te houden, dankbaar zijn voor ieder gift, Godvrezend zijn en afstand te houden van hetgeen dat Allah (swt) heeft verboden. #Heilige Profeet (vzmh) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 58]"
next page next page close Alle goedheid werd geplaatst in één huis en de sleutel ervan is het leer van de onthouding en in bedwang houden van werelds plezier. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 49, nr. 20]"
next page next page close Waarlijk, tussen de kwaliteiten die het geloof versterken, is onthouding van werelds plezier er één van. #Imam Ali (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 128, nr. 3]"
next page next page close De mensen kunnen Allah (swt) aanbidden met niets beters dan onthouding van het wereldse plezier. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 322] "
"De onderdrukking van de wereldse behoeften betekent het tegenhouden van de hoop in deze wereld, om dankbaar te zijn voor iedere gift, om vroom te zijn voor alles wat Allah heeft verboden. De Profeet (vzmh) – [Tuhaf al-'Uqul, nr. 55] "
article post
"In één van zijn gesprekken met profeet Moesa (as), vertelde Allah hem het volgende: ‘Degene die zichzelf (voor mij) proberen te sieren kunnen dat het beste te doen door onthouding van het wereldse plezier dat zij onmisbaar vinden. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-anwar, v. 13 p. 349 nr. 37] "
article post
"Het is verboden voor uw harten om de zoetheid van het geloof te proeven, tenzij ze zich onthouden van werelds plezier. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 63, nr. 155]"
article post
"Onthouding van onnodig werelds plezieren is de grootse bron van comfort. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 1316]"
article post
"Hoe kan iemand het wereldse plezier verwerpen wanneer hem de waarde van het Hiernamaals nog niet is doorgedrongen?! #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6987]"
article post
"Onthouding van werelds plezier betekent om je wereldse wensen beperkt te houden, dankbaar zijn voor ieder gift, Godvrezend zijn en afstand te houden van hetgeen dat Allah (swt) heeft verboden. #Heilige Profeet (vzmh) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 58]"
article post
"Alle goedheid werd geplaatst in één huis en de sleutel ervan is het leer van de onthouding en in bedwang houden van werelds plezier. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 49, nr. 20]"
article post
"Waarlijk, tussen de kwaliteiten die het geloof versterken, is onthouding van werelds plezier er één van. #Imam Ali (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 128, nr. 3]"
article post
"De mensen kunnen Allah (swt) aanbidden met niets beters dan onthouding van het wereldse plezier. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 322] "
article post