rss search

next page next page close
thumbnail De dood van Husain.. zoom
next page next page close
thumbnail Er is geen dag.. zoom
next page next page close
thumbnail Degene wiens ogen tranen.. zoom
next page next page close
thumbnail Ahlalbayt (as) de spirituele lichten zoom
next page next page close Laat de weduwes, huilen voor iemand als Husayn (as), waarlijk , huilen voor hem vermindert de last van grote zonden . Vervolgens zei hij: ‘ Zodra de maand Muharram aanbrak, werd mijn vader (imam Musa al-kazim (as)) nooit lachend gezien. Hij werd overmoedig door treurigheid tot de eerste tien dagen voorbij waren. Wanneer de tiende dag aanbrak, was het een dag van verdriet, droevigheid en huilen voor hem. Hij was gewend te zeggen: ‘Dit is de dag wanneer Imam al-Hussayn (as) werd gemarteld.’ #Imam al-Reza (as) - [Wasael al-Shi`aah , v. 1, p. 394, nr ?????] "
next page next page close Voor wie de dag van Ashura een dag van verdriet is, droevigheid en huilen, Allah, de Machtige en Eeuwige zal de Dag des Oordeels voor degene een dag van vreugde en blijdschap maken. #Imam al-Reza (as) - [`AeIlal al-Share’ i`a , p. 227, nr. 2]"
next page next page close Wie een regel poëzie reciteert over Imam al-Husayn (as), er uiteindelijk om huilt en de anderen aan het huilen krijgt, verdient het Paradijs en zo ook degenen die voor hem huilen. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab al-A`amal, p. 110, nr. 3]"
next page next page close In een van zijn lezingen zei Imam al-Baqir (as) over het bezoeken (Ziyara) van Imam al-Hussayn (as) op de dag van Ashura, of het van ver of dichtbij zou zijn, zei: ‘Laat hem rouwen voor Imam al-Husayn (as) en voor hem huilen, laat hem de anderen die niet schijnheiligheid zijn, in z’n huis deelnemen aan het gehuil. Zij horen elkaar te condoleren om hun verlies van al-Hussayn (as). Ik [de overleveraar] vroeg: ‘Hoe zouden ze elkaar moeten condoleren?’ Waarop hij antwoordde: ‘Ze zouden moeten zeggen: ‘Moge Allah onze beloning vergroten voor ons verlies van Imam Al-Husayn, u en ons plaatsen tussen degenen die z’n bloed wreken samen met zijn vertegenwoordiger, Imam Mahdi (ajf) van de familie van Mohamad , vrede zij met hen. #Imam al-Baqir (as) - [Misbah al-Mutahajjid, p. 772] "
next page next page close Ieder gelovige wiens ogen tranen vergoten voor de martelaarschap van Imam Al-Hussayn (as) op zodanige manier dat het over de wangen vloeit, Allah (swt) bereidt dan ruimte voor hem in het paradijs waarin hij jarenlang zal verblijven. #Imam al-Sajjad (as) - [Thawab al-A`amal, p. 108, nr. 1] "
next page next page close
thumbnail Huilen voor Imam Husain (as) zoom
next page next page close Oh Zurarah! De hemel huilde veertig dagen met bloed(betreurd) om Imam Husain (as), de aarde huilde veertig dagen door zich te bedekken met duisternis, de zon huilde veertig dagen door te verduisteren en rood te worden, de bergen vielen uit elkaar en werden verstrooid, de zeeën stroomden over en de engelen huilden veertig dagen lang om Imam Husain (as). #Imam al-Sadiq (as) - [Kamil Al Ziaraat, Hoofdstuk 26, H6]"
next page next page close Met de komst van de maand Muharram, zou mijn vader Imam al-Kazim (as) nooit lachend gezien worden; somberheid en verdriet zullen hem overmeesteren voor(de eerste) tien dagen van de maand. Wanneer de tiende dag van Muharram aanbreekt, wordt het een dag van tragedie, verdriet en gehuil voor hem. #Imam al-Reza (as) - {Amaali Saduq, p.11}"
thumbnail De dood van Husain.. article post
thumbnail Er is geen dag.. article post
thumbnail Degene wiens ogen tranen.. article post
thumbnail Ahlalbayt (as) de spirituele lichten article post
"Laat de weduwes, huilen voor iemand als Husayn (as), waarlijk , huilen voor hem vermindert de last van grote zonden . Vervolgens zei hij: ‘ Zodra de maand Muharram aanbrak, werd mijn vader (imam Musa al-kazim (as)) nooit lachend gezien. Hij werd overmoedig door treurigheid tot de eerste tien dagen voorbij waren. Wanneer de tiende dag aanbrak, was het een dag van verdriet, droevigheid en huilen voor hem. Hij was gewend te zeggen: ‘Dit is de dag wanneer Imam al-Hussayn (as) werd gemarteld.’ #Imam al-Reza (as) - [Wasael al-Shi`aah , v. 1, p. 394, nr ?????] "
article post
"Voor wie de dag van Ashura een dag van verdriet is, droevigheid en huilen, Allah, de Machtige en Eeuwige zal de Dag des Oordeels voor degene een dag van vreugde en blijdschap maken. #Imam al-Reza (as) - [`AeIlal al-Share’ i`a , p. 227, nr. 2]"
article post
"Wie een regel poëzie reciteert over Imam al-Husayn (as), er uiteindelijk om huilt en de anderen aan het huilen krijgt, verdient het Paradijs en zo ook degenen die voor hem huilen. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab al-A`amal, p. 110, nr. 3]"
article post
"In een van zijn lezingen zei Imam al-Baqir (as) over het bezoeken (Ziyara) van Imam al-Hussayn (as) op de dag van Ashura, of het van ver of dichtbij zou zijn, zei: ‘Laat hem rouwen voor Imam al-Husayn (as) en voor hem huilen, laat hem de anderen die niet schijnheiligheid zijn, in z’n huis deelnemen aan het gehuil. Zij horen elkaar te condoleren om hun verlies van al-Hussayn (as). Ik [de overleveraar] vroeg: ‘Hoe zouden ze elkaar moeten condoleren?’ Waarop hij antwoordde: ‘Ze zouden moeten zeggen: ‘Moge Allah onze beloning vergroten voor ons verlies van Imam Al-Husayn, u en ons plaatsen tussen degenen die z’n bloed wreken samen met zijn vertegenwoordiger, Imam Mahdi (ajf) van de familie van Mohamad , vrede zij met hen. #Imam al-Baqir (as) - [Misbah al-Mutahajjid, p. 772] "
article post
"Ieder gelovige wiens ogen tranen vergoten voor de martelaarschap van Imam Al-Hussayn (as) op zodanige manier dat het over de wangen vloeit, Allah (swt) bereidt dan ruimte voor hem in het paradijs waarin hij jarenlang zal verblijven. #Imam al-Sajjad (as) - [Thawab al-A`amal, p. 108, nr. 1] "
article post
thumbnail Huilen voor Imam Husain (as) article post
"Oh Zurarah! De hemel huilde veertig dagen met bloed(betreurd) om Imam Husain (as), de aarde huilde veertig dagen door zich te bedekken met duisternis, de zon huilde veertig dagen door te verduisteren en rood te worden, de bergen vielen uit elkaar en werden verstrooid, de zeeën stroomden over en de engelen huilden veertig dagen lang om Imam Husain (as). #Imam al-Sadiq (as) - [Kamil Al Ziaraat, Hoofdstuk 26, H6]"
article post
"Met de komst van de maand Muharram, zou mijn vader Imam al-Kazim (as) nooit lachend gezien worden; somberheid en verdriet zullen hem overmeesteren voor(de eerste) tien dagen van de maand. Wanneer de tiende dag van Muharram aanbreekt, wordt het een dag van tragedie, verdriet en gehuil voor hem. #Imam al-Reza (as) - {Amaali Saduq, p.11}"
article post