rss search

next page next page close Allah (swt) heeft de aarde nooit onthouden van een rechtvaardige imam, omdat Hij groot en machtig is. Imam al-Sadiq (as) – [Kamaluddin, deel 1, blz 229 en 234] "
next page next page close Ik werd gestuurd als oproeper en verspreider van een boodschap. Ik heb niet de bevoegdheid om jullie zelf te begeleiden (we worden door Allah (swt) begeleid). De satan werd gecreëerd om de daden van elke mens fatsoenlijk te maken, maar hij heeft niet de bevoegdheid en de macht om hun af te dwalen van het rechte pad. De Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, nr. 546] "
next page next page close Een dwaas kan nooit een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 271, nr. 10]"
next page next page close De persoon die schuldig is van kleine zondes moet geen leider worden, evenmin moet een onervaren persoon die trots is op zijn eigen mening een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 434, nr. 20]"
next page next page close Betrokkenheid bij geschillen met de lagere klassen is een bron van schande voor de leider. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 9813]"
next page next page close Het grootste kenmerk van leiderschap is het geven, voordat er om wordt gevraagd. #Imam Hasan (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 113, nr. 7]"
next page next page close Er zijn vier kenmerken van een deugdzame leider: kuisheid, hoffelijkheid, vrijgevigheid en intelligentie. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 1, p. 94, nr. 23]"
next page next page close Een kenmerk van deugd bij leiders is de schoonheid van hun aanbidding. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6559]"
next page next page close De ware edele is hij die is veredeld wegens zijn kennis en ware leiderschap behoort tot diegene die zijn plicht kent tegenover Allah, zijn Heer. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 82, nr. 82] "
next page next page close Leiderschap wordt bereikt door het verdragen van moeilijkheden. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 224]"
next page next page close Imam Husain (as) wanneer gevraagd door zijn vader wat een leider inhoudt, antwoordde: ‘’Iemand die de mogelijkheid heeft om zijn stam te laten bloeien en de capaciteit om de last van hun misdaden te verdragen. #Imam al-Husain (as) - [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 194, nr. 14] "
"Allah (swt) heeft de aarde nooit onthouden van een rechtvaardige imam, omdat Hij groot en machtig is. Imam al-Sadiq (as) – [Kamaluddin, deel 1, blz 229 en 234] "
article post
"Ik werd gestuurd als oproeper en verspreider van een boodschap. Ik heb niet de bevoegdheid om jullie zelf te begeleiden (we worden door Allah (swt) begeleid). De satan werd gecreëerd om de daden van elke mens fatsoenlijk te maken, maar hij heeft niet de bevoegdheid en de macht om hun af te dwalen van het rechte pad. De Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, nr. 546] "
article post
"Een dwaas kan nooit een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 271, nr. 10]"
article post
"De persoon die schuldig is van kleine zondes moet geen leider worden, evenmin moet een onervaren persoon die trots is op zijn eigen mening een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 434, nr. 20]"
article post
"Betrokkenheid bij geschillen met de lagere klassen is een bron van schande voor de leider. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 9813]"
article post
"Het grootste kenmerk van leiderschap is het geven, voordat er om wordt gevraagd. #Imam Hasan (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 113, nr. 7]"
article post
"Er zijn vier kenmerken van een deugdzame leider: kuisheid, hoffelijkheid, vrijgevigheid en intelligentie. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 1, p. 94, nr. 23]"
article post
"Een kenmerk van deugd bij leiders is de schoonheid van hun aanbidding. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6559]"
article post
"De ware edele is hij die is veredeld wegens zijn kennis en ware leiderschap behoort tot diegene die zijn plicht kent tegenover Allah, zijn Heer. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 82, nr. 82] "
article post
"Leiderschap wordt bereikt door het verdragen van moeilijkheden. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 224]"
article post
"Imam Husain (as) wanneer gevraagd door zijn vader wat een leider inhoudt, antwoordde: ‘’Iemand die de mogelijkheid heeft om zijn stam te laten bloeien en de capaciteit om de last van hun misdaden te verdragen. #Imam al-Husain (as) - [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 194, nr. 14] "
article post