rss search

next page next page close De smaak van water is leven. #Imam al–Sadiq (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, no. 370]"
next page next page close Allah (swt) heeft de aarde nooit onthouden van een rechtvaardige imam, omdat Hij groot en machtig is. Imam al-Sadiq (as) – [Kamaluddin, deel 1, blz 229 en 234] "
next page next page close O' mensen, laat Allah zien dat je van Hem vreest op momenten van geluk net zoals u van Hem vreest in tijden van nood. Degene die een gemakkelijk leven heeft gekregen heeft niets te vrezen en heeft verder ook niet in de gaten heeft dat degene snel fouten begaat. Wanneer degene wordt getroffen met nare omstandigheden, heeft degene het niet door dat dit een proef is van de gewilde beloning. Imam Ali (as) – [Najhul al-Balagha, Zeggen 358] "
next page next page close De aarde zal op de dag des oordeel bloedheet zijn met uitzondering van de schaduw van een gelovige, want zijn liefdadigheidswerk zal zijn schaduw zijn. De Profeet (vzmh) - [Al-Kafi, v.3, p. 3, nr. 6] "
next page next page close Ik werd gestuurd als oproeper en verspreider van een boodschap. Ik heb niet de bevoegdheid om jullie zelf te begeleiden (we worden door Allah (swt) begeleid). De satan werd gecreëerd om de daden van elke mens fatsoenlijk te maken, maar hij heeft niet de bevoegdheid en de macht om hun af te dwalen van het rechte pad. De Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, nr. 546] "
next page next page close Iemand die ergens van houdt brengt het voortdurend op. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 7851] "
next page next page close Iemands vertrouwen in Allah zal niet oprecht zijn totdat Allah meer geliefd wordt bij diegene dan zichzelf, zijn vader, zijn moeder,zijn kinderen, zijn vrouw, zijn rijkdom, en alle mensen. Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 25, nr. 25] "
next page next page close
thumbnail Het oog van de beminnaar.. zoom
next page next page close Liefde is verworven verwantschap. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 97] "
next page next page close Een dwaas kan nooit een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 271, nr. 10]"
next page next page close De persoon die schuldig is van kleine zondes moet geen leider worden, evenmin moet een onervaren persoon die trots is op zijn eigen mening een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 434, nr. 20]"
next page next page close Betrokkenheid bij geschillen met de lagere klassen is een bron van schande voor de leider. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 9813]"
next page next page close Het grootste kenmerk van leiderschap is het geven, voordat er om wordt gevraagd. #Imam Hasan (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 113, nr. 7]"
next page next page close Er zijn vier kenmerken van een deugdzame leider: kuisheid, hoffelijkheid, vrijgevigheid en intelligentie. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 1, p. 94, nr. 23]"
next page next page close Een kenmerk van deugd bij leiders is de schoonheid van hun aanbidding. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6559]"
next page next page close De ware edele is hij die is veredeld wegens zijn kennis en ware leiderschap behoort tot diegene die zijn plicht kent tegenover Allah, zijn Heer. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 82, nr. 82] "
next page
"De smaak van water is leven. #Imam al–Sadiq (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, no. 370]"
article post
"Allah (swt) heeft de aarde nooit onthouden van een rechtvaardige imam, omdat Hij groot en machtig is. Imam al-Sadiq (as) – [Kamaluddin, deel 1, blz 229 en 234] "
article post
"O' mensen, laat Allah zien dat je van Hem vreest op momenten van geluk net zoals u van Hem vreest in tijden van nood. Degene die een gemakkelijk leven heeft gekregen heeft niets te vrezen en heeft verder ook niet in de gaten heeft dat degene snel fouten begaat. Wanneer degene wordt getroffen met nare omstandigheden, heeft degene het niet door dat dit een proef is van de gewilde beloning. Imam Ali (as) – [Najhul al-Balagha, Zeggen 358] "
article post
"De aarde zal op de dag des oordeel bloedheet zijn met uitzondering van de schaduw van een gelovige, want zijn liefdadigheidswerk zal zijn schaduw zijn. De Profeet (vzmh) - [Al-Kafi, v.3, p. 3, nr. 6] "
article post
"Ik werd gestuurd als oproeper en verspreider van een boodschap. Ik heb niet de bevoegdheid om jullie zelf te begeleiden (we worden door Allah (swt) begeleid). De satan werd gecreëerd om de daden van elke mens fatsoenlijk te maken, maar hij heeft niet de bevoegdheid en de macht om hun af te dwalen van het rechte pad. De Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, nr. 546] "
article post
"Iemand die ergens van houdt brengt het voortdurend op. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 7851] "
article post
"Iemands vertrouwen in Allah zal niet oprecht zijn totdat Allah meer geliefd wordt bij diegene dan zichzelf, zijn vader, zijn moeder,zijn kinderen, zijn vrouw, zijn rijkdom, en alle mensen. Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 25, nr. 25] "
article post
thumbnail Het oog van de beminnaar.. article post
"Liefde is verworven verwantschap. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, nr. 97] "
article post
"Een dwaas kan nooit een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 271, nr. 10]"
article post
"De persoon die schuldig is van kleine zondes moet geen leider worden, evenmin moet een onervaren persoon die trots is op zijn eigen mening een leider worden. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Khisal, p. 434, nr. 20]"
article post
"Betrokkenheid bij geschillen met de lagere klassen is een bron van schande voor de leider. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 9813]"
article post
"Het grootste kenmerk van leiderschap is het geven, voordat er om wordt gevraagd. #Imam Hasan (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 113, nr. 7]"
article post
"Er zijn vier kenmerken van een deugdzame leider: kuisheid, hoffelijkheid, vrijgevigheid en intelligentie. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 1, p. 94, nr. 23]"
article post
"Een kenmerk van deugd bij leiders is de schoonheid van hun aanbidding. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6559]"
article post
"De ware edele is hij die is veredeld wegens zijn kennis en ware leiderschap behoort tot diegene die zijn plicht kent tegenover Allah, zijn Heer. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 82, nr. 82] "
article post