rss search

next page next page close De edelen van mijn gemeenschap zijn de dragers van de Quran (degenen die het onthouden) en de mensen van de nachtwake (die hun nacht spenderen aan aanbidding). De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Khisal, p. 7, nr. 21]"
next page next page close De dragers van de Koran (degenen die het onthouden) worden omringd door de genade van Allah, en zijn gekleed met het licht van Allah (swt). De Heilige Profeet (vzmh) - [Jami`a al-Akhbar, p. 115 nr. 202]"
next page next page close 'Maak het pad van de Koran schoon. " Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, en wat is het pad van de Koran?’ Hij antwoordde: “Jullie monden.” Ze vroegen: 'Hoe moeten we hen schoon maken? Hij zei: “Door ze te poetsen met een miswak. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 213, nr. 11] "
next page next page close Sier de Koran met jullie stemmen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 190, nr. 2] "
next page next page close Kennis wordt niet bereikt door te leren; het is eerder een licht dat valt in het hart van degene die Allah wenst te leiden. Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar p 1, p 225 nr 17] "
next page next page close 'O zoon, verwaarloos niet het lezen van de Koran, want waarlijk de Koran herleeft het hart, en voorkomt het plegen van het onjuiste, het verkeerde, en van corruptie. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 4032] "
next page next page close Vang kennis door middel van schrijven. De profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 29332] "
next page next page close U moet de Koran lezen, want voorwaar, het lezen geeft boetedoening voor de zonden, bescherming van het Vuur en bescherming van de bestraffing. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 17, nr. 18] "
next page next page close Deze harten roesten weg zoals het roesten van metaal.” Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, wat kan de harten schoonmaken? Hij antwoordde, “het reciteren van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2441]"
next page next page close Wanneer een van jullie wenst te willen praten met zijn Heer, moet hij de Koran lezen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2257] "
next page next page close De waardigste van mensen in hun nederigheid, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran, en de waardigste van de mensen in termen van hun gebed en vasten, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 2, p. 604, nr. 5] "
next page next page close Wanneer kwesties duister voor je worden net zoals het duister van de nacht, keer dan tot de Koran, want het is de bemiddelaar en betrouwbare beramer. Wie hem (de Koran) voor zich neemt, zal geleid worden naar de hemel, en wie hem achter laat, zal naar de hel worden gesleurd. De Profeet (vzmh) - [Nawadir al-Rawandi, p. 21-22] "
next page next page close Als alle mensen tussen het oosten en het westen zouden sterven, zou ik me alsnog niet eenzaam voelen zolang ik de Koran bij me heb. Imam al-Sajjad (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 602, nr. 13] "
next page next page close "In het huis waar geen kind is, is er ook geen zegen" #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, 44435] "
next page next page close "Kennis is Allah's (swt) geschenk op aarde en de geleerden heeft Hij in vertrouwen genomen voor deze kennis. Dus een persoon die handelt met deze kennis van Allah (swt), heeft dit geschenk weten te realiseren op aarde." #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar-ul-Anwar, v.2, p.36] "
next page next page close "De waarde van een man, hangt af van wat hij bereikt heeft." #Imam Ali (as) – [Nahj al Balagha, gezegde nr.482] Opmerking: de echte waarde van een persoon, ligt in zijn kennis (en de diepgang van wat hij bereikt heeft). Zijn waarde en rol zouden in overeenstemming en harmonie zijn met de kennis en ervaring die hij heeft. Mensen die zich hiervan bewust zijn, kijken niet naar het gezicht, lengte, grootte of wereldse schatten, maar zij kijken naar de dingen die iemand heeft bereikt en aan de hand hiervan wordt zijn waarde bepaald. Conclusie: elk mens moet streven naar onderscheid van anderen, maar ook streven naar kennis. De waarde van elk persoon, wordt bepaald naar omvang van zijn kennis. Ghurar-ul-Hikam. P. 341"
next pagenext page
"De edelen van mijn gemeenschap zijn de dragers van de Quran (degenen die het onthouden) en de mensen van de nachtwake (die hun nacht spenderen aan aanbidding). De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Khisal, p. 7, nr. 21]"
article post
"De dragers van de Koran (degenen die het onthouden) worden omringd door de genade van Allah, en zijn gekleed met het licht van Allah (swt). De Heilige Profeet (vzmh) - [Jami`a al-Akhbar, p. 115 nr. 202]"
article post
"'Maak het pad van de Koran schoon. " Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, en wat is het pad van de Koran?’ Hij antwoordde: “Jullie monden.” Ze vroegen: 'Hoe moeten we hen schoon maken? Hij zei: “Door ze te poetsen met een miswak. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 213, nr. 11] "
article post
"Sier de Koran met jullie stemmen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 190, nr. 2] "
article post
"Kennis wordt niet bereikt door te leren; het is eerder een licht dat valt in het hart van degene die Allah wenst te leiden. Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar p 1, p 225 nr 17] "
article post
"'O zoon, verwaarloos niet het lezen van de Koran, want waarlijk de Koran herleeft het hart, en voorkomt het plegen van het onjuiste, het verkeerde, en van corruptie. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 4032] "
article post
"Vang kennis door middel van schrijven. De profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 29332] "
article post
"U moet de Koran lezen, want voorwaar, het lezen geeft boetedoening voor de zonden, bescherming van het Vuur en bescherming van de bestraffing. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 17, nr. 18] "
article post
"Deze harten roesten weg zoals het roesten van metaal.” Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, wat kan de harten schoonmaken? Hij antwoordde, “het reciteren van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2441]"
article post
"Wanneer een van jullie wenst te willen praten met zijn Heer, moet hij de Koran lezen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2257] "
article post
"De waardigste van mensen in hun nederigheid, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran, en de waardigste van de mensen in termen van hun gebed en vasten, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 2, p. 604, nr. 5] "
article post
"Wanneer kwesties duister voor je worden net zoals het duister van de nacht, keer dan tot de Koran, want het is de bemiddelaar en betrouwbare beramer. Wie hem (de Koran) voor zich neemt, zal geleid worden naar de hemel, en wie hem achter laat, zal naar de hel worden gesleurd. De Profeet (vzmh) - [Nawadir al-Rawandi, p. 21-22] "
article post
"Als alle mensen tussen het oosten en het westen zouden sterven, zou ik me alsnog niet eenzaam voelen zolang ik de Koran bij me heb. Imam al-Sajjad (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 602, nr. 13] "
article post
""In het huis waar geen kind is, is er ook geen zegen" #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, 44435] "
article post
""Kennis is Allah's (swt) geschenk op aarde en de geleerden heeft Hij in vertrouwen genomen voor deze kennis. Dus een persoon die handelt met deze kennis van Allah (swt), heeft dit geschenk weten te realiseren op aarde." #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar-ul-Anwar, v.2, p.36] "
article post
""De waarde van een man, hangt af van wat hij bereikt heeft." #Imam Ali (as) – [Nahj al Balagha, gezegde nr.482] Opmerking: de echte waarde van een persoon, ligt in zijn kennis (en de diepgang van wat hij bereikt heeft). Zijn waarde en rol zouden in overeenstemming en harmonie zijn met de kennis en ervaring die hij heeft. Mensen die zich hiervan bewust zijn, kijken niet naar het gezicht, lengte, grootte of wereldse schatten, maar zij kijken naar de dingen die iemand heeft bereikt en aan de hand hiervan wordt zijn waarde bepaald. Conclusie: elk mens moet streven naar onderscheid van anderen, maar ook streven naar kennis. De waarde van elk persoon, wordt bepaald naar omvang van zijn kennis. Ghurar-ul-Hikam. P. 341"
article post