rss search

next page next page close Sier de Koran met jullie stemmen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 190, nr. 2] "
next page next page close 'O zoon, verwaarloos niet het lezen van de Koran, want waarlijk de Koran herleeft het hart, en voorkomt het plegen van het onjuiste, het verkeerde, en van corruptie. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 4032] "
next page next page close U moet de Koran lezen, want voorwaar, het lezen geeft boetedoening voor de zonden, bescherming van het Vuur en bescherming van de bestraffing. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 17, nr. 18] "
next page next page close Deze harten roesten weg zoals het roesten van metaal.” Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, wat kan de harten schoonmaken? Hij antwoordde, “het reciteren van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2441]"
next page next page close Wanneer een van jullie wenst te willen praten met zijn Heer, moet hij de Koran lezen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2257] "
next page next page close De waardigste van mensen in hun nederigheid, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran, en de waardigste van de mensen in termen van hun gebed en vasten, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 2, p. 604, nr. 5] "
next page next page close Wanneer kwesties duister voor je worden net zoals het duister van de nacht, keer dan tot de Koran, want het is de bemiddelaar en betrouwbare beramer. Wie hem (de Koran) voor zich neemt, zal geleid worden naar de hemel, en wie hem achter laat, zal naar de hel worden gesleurd. De Profeet (vzmh) - [Nawadir al-Rawandi, p. 21-22] "
next page next page close Als alle mensen tussen het oosten en het westen zouden sterven, zou ik me alsnog niet eenzaam voelen zolang ik de Koran bij me heb. Imam al-Sajjad (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 602, nr. 13] "
next page next page close Met betrekking tot Allah’s vers in de Koran: ‘Zo een heeft wezens die hem volgen voor hem uit en achter hem aan die hem behoeden krachtens Gods beschikking.’’ [Qur’an 13:11] ‘’Door het bevel van Allah is hij beschermd tegen het vallen in een put en het vallen van een muur op hem of het worden geslagen met iets totdat het bevel van Allah komt. De engelen zijn een brug tussen hem en voeren uit wat het bevel voor hen is. Er zijn twee engelen die hem beschermen in de nacht en twee engelen na hen die hem beschermen overdag. #Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 179, no. 16] "
next page next page close Degene die de Koran reciteert en gelovig is tijdens zijn jeugd, dan wordt de Koran gemengd met zijn vlees en bloed, en Allah (swt) zal hem plaatsen bij de nobele, toegewijde engelen. Daarnaast zal de Koran als een barrière werken (tussen hem en de hel) op de Dag des Oordeels. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A’maal, Pagina 226]"
next page
"Sier de Koran met jullie stemmen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 190, nr. 2] "
article post
"'O zoon, verwaarloos niet het lezen van de Koran, want waarlijk de Koran herleeft het hart, en voorkomt het plegen van het onjuiste, het verkeerde, en van corruptie. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 4032] "
article post
"U moet de Koran lezen, want voorwaar, het lezen geeft boetedoening voor de zonden, bescherming van het Vuur en bescherming van de bestraffing. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 17, nr. 18] "
article post
"Deze harten roesten weg zoals het roesten van metaal.” Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, wat kan de harten schoonmaken? Hij antwoordde, “het reciteren van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2441]"
article post
"Wanneer een van jullie wenst te willen praten met zijn Heer, moet hij de Koran lezen. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2257] "
article post
"De waardigste van mensen in hun nederigheid, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran, en de waardigste van de mensen in termen van hun gebed en vasten, zowel in het geheim als openlijk, zijn de dragers van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 2, p. 604, nr. 5] "
article post
"Wanneer kwesties duister voor je worden net zoals het duister van de nacht, keer dan tot de Koran, want het is de bemiddelaar en betrouwbare beramer. Wie hem (de Koran) voor zich neemt, zal geleid worden naar de hemel, en wie hem achter laat, zal naar de hel worden gesleurd. De Profeet (vzmh) - [Nawadir al-Rawandi, p. 21-22] "
article post
"Als alle mensen tussen het oosten en het westen zouden sterven, zou ik me alsnog niet eenzaam voelen zolang ik de Koran bij me heb. Imam al-Sajjad (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 602, nr. 13] "
article post
"Met betrekking tot Allah’s vers in de Koran: ‘Zo een heeft wezens die hem volgen voor hem uit en achter hem aan die hem behoeden krachtens Gods beschikking.’’ [Qur’an 13:11] ‘’Door het bevel van Allah is hij beschermd tegen het vallen in een put en het vallen van een muur op hem of het worden geslagen met iets totdat het bevel van Allah komt. De engelen zijn een brug tussen hem en voeren uit wat het bevel voor hen is. Er zijn twee engelen die hem beschermen in de nacht en twee engelen na hen die hem beschermen overdag. #Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 179, no. 16] "
article post
"Degene die de Koran reciteert en gelovig is tijdens zijn jeugd, dan wordt de Koran gemengd met zijn vlees en bloed, en Allah (swt) zal hem plaatsen bij de nobele, toegewijde engelen. Daarnaast zal de Koran als een barrière werken (tussen hem en de hel) op de Dag des Oordeels. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A’maal, Pagina 226]"
article post