rss search

next page next page close Het recht van een kind op zijn vader is dat hij hem een goede naam geeft, goede manieren, en hem de Koran leert. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde 399] "
next page next page close Daarin (de Koran) is de remedie voor de grootste ziekte: namelijk ongeloof, hypocrisie, vergissing, en afdwaling. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 176] "
next page next page close Wie de kennis van de eersten en de laatsten wil, zal de Koran moeten verkennen. (Hij zal dus over de betekenis moeten nadenken en de uitleg interpreteren) De Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2454] "
next page next page close Wie de Koran geschonken krijgt, en twijfelt of iemand anders iets groters heeft gekregen, heeft iets kleins veredeld en iets groots gekleineerd. De Profeet (vzmh) - [Ma`ani al-Akhbar, p. 279] "
next page next page close Leer het Boek van Allah de Almachtige, want het is de beste der spraak en de meest eloquente vermaning. Onderwijs jezelf door middel van de Koran, want het is de bron voor de harten. Wordt genezen door zijn licht, want het is de remedie voor alles wat zich in het hart bevindt. Blink uit in zijn recitatie, want het is de beste der verhalen. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, 150] "
next page next page close Hij, de Allerhoogste, heeft Zich voor hen (de mensen) geopenbaard in Zijn Boek zonder dat zij Hem waarnemen door hen Zijn kracht te tonen. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 147] "
next page next page close De superioriteit van de Koran over elke andere vorm van spraak is als de superioriteit van Allah (swt) over Zijn schepping. De Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 19, nr. 18] "
next page next page close U moet zich houden aan de Koran, dus zie het als een Imam en een leider. De Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 4029] "
next page next page close De Koran is rijk, en er is geen rijkdom zoals de Koran, en geen armoede na de Koran. De Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 19, nr. 18] "
next page next page close
thumbnail Iemand die niks.. zoom
next page next page close De beste van jullie zijn diegenen die de Koran bestuderen, en het leren aan anderen. De Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 186, nr. 2] "
next page next page close De frequentie van de recitatie en de mate van het bereiken van de oren zal hem (de Koran) niet oud maken. Imam Ali (as) – [Nahj al-Balagha, Preek 156] "
next page next page close Voorwaar, er is geen goedheid in een recitatie dat geen contemplatie bevat. Voorwaar, er is geen goedheid in de aanbidding zonder inzicht en begrip. Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 211, nr. 4] "
next page next page close De edelen van mijn gemeenschap zijn de dragers van de Quran (degenen die het onthouden) en de mensen van de nachtwake (die hun nacht spenderen aan aanbidding). De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Khisal, p. 7, nr. 21]"
next page next page close De dragers van de Koran (degenen die het onthouden) worden omringd door de genade van Allah, en zijn gekleed met het licht van Allah (swt). De Heilige Profeet (vzmh) - [Jami`a al-Akhbar, p. 115 nr. 202]"
next page next page close 'Maak het pad van de Koran schoon. " Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, en wat is het pad van de Koran?’ Hij antwoordde: “Jullie monden.” Ze vroegen: 'Hoe moeten we hen schoon maken? Hij zei: “Door ze te poetsen met een miswak. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 213, nr. 11] "
next page
"Het recht van een kind op zijn vader is dat hij hem een goede naam geeft, goede manieren, en hem de Koran leert. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde 399] "
article post
"Daarin (de Koran) is de remedie voor de grootste ziekte: namelijk ongeloof, hypocrisie, vergissing, en afdwaling. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 176] "
article post
"Wie de kennis van de eersten en de laatsten wil, zal de Koran moeten verkennen. (Hij zal dus over de betekenis moeten nadenken en de uitleg interpreteren) De Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 2454] "
article post
"Wie de Koran geschonken krijgt, en twijfelt of iemand anders iets groters heeft gekregen, heeft iets kleins veredeld en iets groots gekleineerd. De Profeet (vzmh) - [Ma`ani al-Akhbar, p. 279] "
article post
"Leer het Boek van Allah de Almachtige, want het is de beste der spraak en de meest eloquente vermaning. Onderwijs jezelf door middel van de Koran, want het is de bron voor de harten. Wordt genezen door zijn licht, want het is de remedie voor alles wat zich in het hart bevindt. Blink uit in zijn recitatie, want het is de beste der verhalen. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, 150] "
article post
"Hij, de Allerhoogste, heeft Zich voor hen (de mensen) geopenbaard in Zijn Boek zonder dat zij Hem waarnemen door hen Zijn kracht te tonen. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 147] "
article post
"De superioriteit van de Koran over elke andere vorm van spraak is als de superioriteit van Allah (swt) over Zijn schepping. De Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 19, nr. 18] "
article post
"U moet zich houden aan de Koran, dus zie het als een Imam en een leider. De Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 4029] "
article post
"De Koran is rijk, en er is geen rijkdom zoals de Koran, en geen armoede na de Koran. De Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 19, nr. 18] "
article post
thumbnail Iemand die niks.. article post
"De beste van jullie zijn diegenen die de Koran bestuderen, en het leren aan anderen. De Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 186, nr. 2] "
article post
"De frequentie van de recitatie en de mate van het bereiken van de oren zal hem (de Koran) niet oud maken. Imam Ali (as) – [Nahj al-Balagha, Preek 156] "
article post
"Voorwaar, er is geen goedheid in een recitatie dat geen contemplatie bevat. Voorwaar, er is geen goedheid in de aanbidding zonder inzicht en begrip. Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 211, nr. 4] "
article post
"De edelen van mijn gemeenschap zijn de dragers van de Quran (degenen die het onthouden) en de mensen van de nachtwake (die hun nacht spenderen aan aanbidding). De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Khisal, p. 7, nr. 21]"
article post
"De dragers van de Koran (degenen die het onthouden) worden omringd door de genade van Allah, en zijn gekleed met het licht van Allah (swt). De Heilige Profeet (vzmh) - [Jami`a al-Akhbar, p. 115 nr. 202]"
article post
"'Maak het pad van de Koran schoon. " Hij werd gevraagd,' O boodschapper van Allah, en wat is het pad van de Koran?’ Hij antwoordde: “Jullie monden.” Ze vroegen: 'Hoe moeten we hen schoon maken? Hij zei: “Door ze te poetsen met een miswak. De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 213, nr. 11] "
article post