rss search

next page next page close "In het huis waar geen kind is, is er ook geen zegen" #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, 44435] "
next page next page close "Laat uw kind spelen totdat ze zeven jaar worden, leer hem daarna goede manieren en beleefdheid." #Imam Jafar as-Sadiq (as) [Bihar al- Anwar, v.104, p.95] "
next page next page close Het kind heeft drie rechten over zijn ouders: 1. Zij(ouders) dienen een fatsoenlijke naam te kiezen voor hun kind. 2. Voeden het kind respectvol op. 3. Zoekt een goede echtgenoot(e) voor hem op. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Wasail al-shia, v.15, p.123] "
next page next page close De onwetende man is een kind hoewel hij oud kan zijn, terwijl een verstandige man een volwassene is hoewel hij jong kan zijn. #Imam Ali (as) -[Bihar al-Anwar, v. 1, p. 183, no. 85] "
next page next page close Het is aanbevolen om een jongen in zijn kindertijd discipline te leren, zodat hij goedhartig kan zijn op volwassen leeftijd. #Imam al-Kazim (as) - [al-Faqih, v. 3, p. 493, nr. 4748] "
next page next page close Hij die niet leert als kind zijnde, zal geen vordering maken als volwassene. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam,. nr. 8937] "
next page next page close
thumbnail Laat de kinderen hun vragen stellen.. zoom
next page next page close Hij die (bepaalde) zaken niet beoefent in zijn kindertijd zal niet hoogbegaafd worden als hij ouder is. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 8272] "
next page next page close Een jongen verbeteren in zijn kindertijd (volgens discipline) leidt tot een toename van zijn verstand op volwassen leeftijd. #Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 30747] "
next page next page close Als een vader zijn zoon onoplettend opvoed zal dat gebrek aan respect voor Allah (swt) als gevolg hebben wanneer de zoon ouder wordt. #Imam al-Askari (as) – {Mizaan al Hikmah, vol.4, p. 3678}"
next page next page close Voorwaar, het hart van een jongere is als een leeg stuk grond - het aanvaardt alles wat erin is geplant. #Imam Ali (as) - {Tuhaf al-Uqoul, nr.70}"
next page next page close Het beste om te leren voor tieners, is wat ze nodig hebben wanneer ze oud worden. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balagha, vol.20, p.333}"
next page next page close
thumbnail Een goede kind.. zoom
next page next page close Vorder je kinderen in drie dringen: liefde van uw Heilige Profeet (vzmh), liefde van zijn nageslacht (Ahlalbayt (as) ) en de recitatie van de Heilige Koran. #De Heilige Profeet (vzmh) - [." AI-Jami'-ul-Saghir, vol. 1, p. 14]"
""In het huis waar geen kind is, is er ook geen zegen" #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-Ummal, 44435] "
article post
""Laat uw kind spelen totdat ze zeven jaar worden, leer hem daarna goede manieren en beleefdheid." #Imam Jafar as-Sadiq (as) [Bihar al- Anwar, v.104, p.95] "
article post
"Het kind heeft drie rechten over zijn ouders: 1. Zij(ouders) dienen een fatsoenlijke naam te kiezen voor hun kind. 2. Voeden het kind respectvol op. 3. Zoekt een goede echtgenoot(e) voor hem op. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Wasail al-shia, v.15, p.123] "
article post
"De onwetende man is een kind hoewel hij oud kan zijn, terwijl een verstandige man een volwassene is hoewel hij jong kan zijn. #Imam Ali (as) -[Bihar al-Anwar, v. 1, p. 183, no. 85] "
article post
"Het is aanbevolen om een jongen in zijn kindertijd discipline te leren, zodat hij goedhartig kan zijn op volwassen leeftijd. #Imam al-Kazim (as) - [al-Faqih, v. 3, p. 493, nr. 4748] "
article post
"Hij die niet leert als kind zijnde, zal geen vordering maken als volwassene. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam,. nr. 8937] "
article post
thumbnail Laat de kinderen hun vragen stellen.. article post
"Hij die (bepaalde) zaken niet beoefent in zijn kindertijd zal niet hoogbegaafd worden als hij ouder is. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 8272] "
article post
"Een jongen verbeteren in zijn kindertijd (volgens discipline) leidt tot een toename van zijn verstand op volwassen leeftijd. #Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 30747] "
article post
"Als een vader zijn zoon onoplettend opvoed zal dat gebrek aan respect voor Allah (swt) als gevolg hebben wanneer de zoon ouder wordt. #Imam al-Askari (as) – {Mizaan al Hikmah, vol.4, p. 3678}"
article post
"Voorwaar, het hart van een jongere is als een leeg stuk grond - het aanvaardt alles wat erin is geplant. #Imam Ali (as) - {Tuhaf al-Uqoul, nr.70}"
article post
"Het beste om te leren voor tieners, is wat ze nodig hebben wanneer ze oud worden. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balagha, vol.20, p.333}"
article post
thumbnail Een goede kind.. article post
"Vorder je kinderen in drie dringen: liefde van uw Heilige Profeet (vzmh), liefde van zijn nageslacht (Ahlalbayt (as) ) en de recitatie van de Heilige Koran. #De Heilige Profeet (vzmh) - [." AI-Jami'-ul-Saghir, vol. 1, p. 14]"
article post