rss search

next page next page close In een tijd waarin twee moslims weigeren om met elkaar te praten en niet binnen drie dagen met elkaar verzoenen, zullen beide uit de islam vallen en er zal zelfs geen vriendschap tussen hen overblijven. Degene die het initiatief neemt om te verzoenen met de andere, zou sneller (dan de andere) op de Dag des Oordeels het paradijs betreden.” De Heilige Profeet (vzmh)- {Bihar al-Anwar, vol 75, p 186}"
next page next page close Jihad voor een vrouw is het verzorgen van haar man.” De Heilige Profeet (vzmh)- {Bihar al-Anwar, vol 103. p 247}"
next page next page close Slechtste onder de vrouwen is iemand die koppig en eigenzinnig is." De Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak, vol 2, p 532}"
next page next page close Een vrouw vroeg de Profeet (vzmh) van Allah: 'Wat is de plicht van een vrouw met betrekking tot haar man?' De Profeet (vzmh) zei: 'Ze moet hem gehoorzamen en mag niet in strijd gaan tegen zijn orders.’ De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 103, 248}"
next page next page close Het is de plicht van een vrouw om zichzelf te parfumeren, haar beste kleren te dragen, zichzelf op te maken en op de beste manieren om haar man te ontmoeten in deze staat dag en nacht.” Imam Baqir (a.s) - {Shafi, vol 2, p 138}"
next page next page close Vrouwen die hun liefde en affectie tonen aan hun echtgenoot, zijn een zegen voor hun echtgenoot.” Imam al-Reza (as) - {Mustadrak, vol 2, p 532}"
next page next page close Elke vrouw die sterft terwijl haar man tevreden was met haar, betreed het paradijs.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Mahajjat al-Bayda, vol 2, p 70} "
next page next page close De Jihad voor een vrouw is om goed te zorgen voor haar man.” Imam Ali (a.s.) - {Bihar al-Anwar, vol. 103, p.254}"
next page next page close Imam Ali (a.s.) dacht precies hetzelfde toen hij sprak over Hazrat Zahra (a.s.). Hij zei dat ze de beste hulp was voor het aanbidden van Allah. Geschiedenis leert ons dat de Profeet (vzmh) een dag na de bruiloft van Imam Ali (as) en Hazrat Zahra (as), naar hen ging om ze te feliciteren in hun huis en met de wetenschap over hun geldzaken, vroeg hij Imam Ali (as): "Hoe vindt u uw partner?” De Imam antwoordde: “Ik vind Zahra als de beste hulp bij het aanbidden van de Almachtige Allah.” De Profeet (vzmh) vroeg hetzelfde aan Zahra (as), en zij antwoordde:. "Hij is de beste echtgenoot.” Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 43, p.117}"
next page next page close Twee rak'ats (eenheden) Salat (gebed) van een getrouwde persoon zijn beter dan zeventig rak'ats aangeboden door een ongetrouwd persoon.” Imam al-Sadiq (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.6}"
next page next page close Wie trouwt, stelt de helft van zijn religie veilig.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.5}"
next page next page close De grootste behaalbare winst voor een man is een gelovige vrouw, die, als ze hem ziet, gelukkig wordt en zijn eigendom beschermd en ook haar eigen eer in zijn afwezigheid.” Imam al-Reza (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
next page next page close Wie kiest om mijn tradities op te volgen moet trouwen en voor nakomelingen zorgen door middel van het huwelijk (een vergroting van de Islamitische gemeenschap), zodat ik op de Dag des Oordeels, de andere Ummah (landen) kan confronteren met de (groot) aantal van mijn Ummah.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
next page next page close Begeef je in het huwelijk, want dit is de traditie van de Profeet (vzmh) van Allah.” Imam Ali (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
next page next page close Elke vrouw die niet verenigbaar is met haar man en hem toch dwingt op te treden buiten zijn vermogen, dan zullen haar daden niet worden aanvaard door Allah. Ze zal de toorn van Allah proeven op de Dag des Oordeels.” De Heilige Profeet (vzmh)- {Bihar al-Anwar, vol 71, p 244} "
next page next page close
thumbnail Uw dochter is net als het fruit.. zoom
next pagenext page
"In een tijd waarin twee moslims weigeren om met elkaar te praten en niet binnen drie dagen met elkaar verzoenen, zullen beide uit de islam vallen en er zal zelfs geen vriendschap tussen hen overblijven. Degene die het initiatief neemt om te verzoenen met de andere, zou sneller (dan de andere) op de Dag des Oordeels het paradijs betreden.” De Heilige Profeet (vzmh)- {Bihar al-Anwar, vol 75, p 186}"
article post
"Jihad voor een vrouw is het verzorgen van haar man.” De Heilige Profeet (vzmh)- {Bihar al-Anwar, vol 103. p 247}"
article post
"Slechtste onder de vrouwen is iemand die koppig en eigenzinnig is." De Heilige Profeet (vzmh) - {Mustadrak, vol 2, p 532}"
article post
"Een vrouw vroeg de Profeet (vzmh) van Allah: 'Wat is de plicht van een vrouw met betrekking tot haar man?' De Profeet (vzmh) zei: 'Ze moet hem gehoorzamen en mag niet in strijd gaan tegen zijn orders.’ De Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol 103, 248}"
article post
"Het is de plicht van een vrouw om zichzelf te parfumeren, haar beste kleren te dragen, zichzelf op te maken en op de beste manieren om haar man te ontmoeten in deze staat dag en nacht.” Imam Baqir (a.s) - {Shafi, vol 2, p 138}"
article post
"Vrouwen die hun liefde en affectie tonen aan hun echtgenoot, zijn een zegen voor hun echtgenoot.” Imam al-Reza (as) - {Mustadrak, vol 2, p 532}"
article post
"Elke vrouw die sterft terwijl haar man tevreden was met haar, betreed het paradijs.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Mahajjat al-Bayda, vol 2, p 70} "
article post
"De Jihad voor een vrouw is om goed te zorgen voor haar man.” Imam Ali (a.s.) - {Bihar al-Anwar, vol. 103, p.254}"
article post
"Imam Ali (a.s.) dacht precies hetzelfde toen hij sprak over Hazrat Zahra (a.s.). Hij zei dat ze de beste hulp was voor het aanbidden van Allah. Geschiedenis leert ons dat de Profeet (vzmh) een dag na de bruiloft van Imam Ali (as) en Hazrat Zahra (as), naar hen ging om ze te feliciteren in hun huis en met de wetenschap over hun geldzaken, vroeg hij Imam Ali (as): "Hoe vindt u uw partner?” De Imam antwoordde: “Ik vind Zahra als de beste hulp bij het aanbidden van de Almachtige Allah.” De Profeet (vzmh) vroeg hetzelfde aan Zahra (as), en zij antwoordde:. "Hij is de beste echtgenoot.” Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 43, p.117}"
article post
"Twee rak'ats (eenheden) Salat (gebed) van een getrouwde persoon zijn beter dan zeventig rak'ats aangeboden door een ongetrouwd persoon.” Imam al-Sadiq (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.6}"
article post
"Wie trouwt, stelt de helft van zijn religie veilig.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.5}"
article post
"De grootste behaalbare winst voor een man is een gelovige vrouw, die, als ze hem ziet, gelukkig wordt en zijn eigendom beschermd en ook haar eigen eer in zijn afwezigheid.” Imam al-Reza (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
article post
"Wie kiest om mijn tradities op te volgen moet trouwen en voor nakomelingen zorgen door middel van het huwelijk (een vergroting van de Islamitische gemeenschap), zodat ik op de Dag des Oordeels, de andere Ummah (landen) kan confronteren met de (groot) aantal van mijn Ummah.” De Heilige Profeet (vzmh) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
article post
"Begeef je in het huwelijk, want dit is de traditie van de Profeet (vzmh) van Allah.” Imam Ali (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
article post
"Elke vrouw die niet verenigbaar is met haar man en hem toch dwingt op te treden buiten zijn vermogen, dan zullen haar daden niet worden aanvaard door Allah. Ze zal de toorn van Allah proeven op de Dag des Oordeels.” De Heilige Profeet (vzmh)- {Bihar al-Anwar, vol 71, p 244} "
article post
thumbnail Uw dochter is net als het fruit.. article post