rss search

next page next page close Hij die een vrouw omarmt die onwettig (haram) is voor hem, zal samen met Satan gebonden zijn door een keten van vuur, en beide zullen geworpen worden in de Hel. #Heilige Profeet - {Man-La-Yahduruhul-Faqih, vol. 4, p.14}"
"Hij die een vrouw omarmt die onwettig (haram) is voor hem, zal samen met Satan gebonden zijn door een keten van vuur, en beide zullen geworpen worden in de Hel. #Heilige Profeet - {Man-La-Yahduruhul-Faqih, vol. 4, p.14}"
article post