rss search

next page next page close Wees nooit getuige van iets tenzij je weet dat het net als de rug van je hand is. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 7, p. 383, no. 3] "
next page next page close De Profeet (vzmh) werd eens gevraagd over het geven van getuigenis waarop hij antwoordde: Ben jij een getuige van de zon? Dan pas moet je getuigen anders niet. #Heilige Profeet (vzmh) - [Wasael al-Shi'aah, v. 18, p. 250, nr. 3]"
next page next page close Voorwaar, Imam Ali (as) gebruikt nooit de getuigenis van een schandelijk persoon, noch degene die schande heeft gebracht op zijn religie door schandelijke daden van een ander aan te nemen. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, p. 396, nr. 7]"
next page next page close Ik accepteer niet de getuigenis van een corrupt persoon, tenzij het tegen zichzelf is . #Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 7, p. 395, nr. 5]"
next page next page close Imam Ali (as) zei tegen Shurayh, ' Weet dat moslims rechtvaardig zijn tegenover elkaar behalve iemand die een misdaad heeft gepleegd en hier geen rouw voor toont en degene die bekend staat voor valse getuigenis, en de verdachte zelf. #Imam Ali (as) - [al-Faqih, v. 13, blz. 15, nr. 3243]"
next page next page close Wie zijn getuigenis intrekt en verbergt, dan zal Allah andere wezens voeden met zijn vlees en hij zal het vuur kauwen met zijn eigen tong. #Heilige Profeet (vzmh) - [Thawab al-A'amal, no. 333]"
next page next page close Wanneer u bent geroepen om te getuigen, reageer hierop. #Imam al-Sadiq - [al-Tahdhib, v. 6, p. 275, no. 752] "
next page next page close De getuigen moeten niet weigeren wanneer ze worden geroepen " wanneer zij geroepen worden om getuigen te zijn van iets waarvan zij inderdaad getuige zijn geweest, heeft niemand het recht om te zeggen: 'Ik weiger om te getuigen. #Imam al-Sadiq (as) - [Tafsir al-'Aayyashi, v. 1, p. 156, nr. 524] "
next page next page close Hij die de waarheid getuigt ten behoeve van het herstellen van de rechten van een moslim, zal op de dag van opstanding met een licht komen afkomstig van zijn gezicht dat zo ver zal spreiden voor zover het oog dit nog kan waarnemen en allen zullen hem bij naam en geslacht herkennen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 104, p. 311, nr. 9]"
next page next page close Eerlijkheid is de geest van getuigenis. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 356] "
next page next page close Voorwaar ik ben enkel en alleen maar een getuige met rechtspraak. #Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, no. 17735] "
"Wees nooit getuige van iets tenzij je weet dat het net als de rug van je hand is. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 7, p. 383, no. 3] "
article post
"De Profeet (vzmh) werd eens gevraagd over het geven van getuigenis waarop hij antwoordde: Ben jij een getuige van de zon? Dan pas moet je getuigen anders niet. #Heilige Profeet (vzmh) - [Wasael al-Shi'aah, v. 18, p. 250, nr. 3]"
article post
"Voorwaar, Imam Ali (as) gebruikt nooit de getuigenis van een schandelijk persoon, noch degene die schande heeft gebracht op zijn religie door schandelijke daden van een ander aan te nemen. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, p. 396, nr. 7]"
article post
"Ik accepteer niet de getuigenis van een corrupt persoon, tenzij het tegen zichzelf is . #Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 7, p. 395, nr. 5]"
article post
"Imam Ali (as) zei tegen Shurayh, ' Weet dat moslims rechtvaardig zijn tegenover elkaar behalve iemand die een misdaad heeft gepleegd en hier geen rouw voor toont en degene die bekend staat voor valse getuigenis, en de verdachte zelf. #Imam Ali (as) - [al-Faqih, v. 13, blz. 15, nr. 3243]"
article post
"Wie zijn getuigenis intrekt en verbergt, dan zal Allah andere wezens voeden met zijn vlees en hij zal het vuur kauwen met zijn eigen tong. #Heilige Profeet (vzmh) - [Thawab al-A'amal, no. 333]"
article post
"Wanneer u bent geroepen om te getuigen, reageer hierop. #Imam al-Sadiq - [al-Tahdhib, v. 6, p. 275, no. 752] "
article post
"De getuigen moeten niet weigeren wanneer ze worden geroepen " wanneer zij geroepen worden om getuigen te zijn van iets waarvan zij inderdaad getuige zijn geweest, heeft niemand het recht om te zeggen: 'Ik weiger om te getuigen. #Imam al-Sadiq (as) - [Tafsir al-'Aayyashi, v. 1, p. 156, nr. 524] "
article post
"Hij die de waarheid getuigt ten behoeve van het herstellen van de rechten van een moslim, zal op de dag van opstanding met een licht komen afkomstig van zijn gezicht dat zo ver zal spreiden voor zover het oog dit nog kan waarnemen en allen zullen hem bij naam en geslacht herkennen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 104, p. 311, nr. 9]"
article post
"Eerlijkheid is de geest van getuigenis. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 356] "
article post
"Voorwaar ik ben enkel en alleen maar een getuige met rechtspraak. #Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, no. 17735] "
article post