rss search

next page next page close Als er maar een hoeveelheid arrogantie in het hart van een persoon zich nestelt, dan zal voor dezelfde hoeveelheid de intelligentie van een persoon worden beperkt. Imam al-Baqir (as) – [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 186, nr. 16] "
next page next page close Blindheid is beter dan excessief kijken. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, p. 95] "
next page next page close Het beantwoorden van een brief is een plicht, net zoals de plicht van het beantwoorden van een groet (salam). Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 670, nr. 2] "
next page next page close Iemand die mensen te drinken geeft moet zelf pas als laatst drinken. De profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 75, p. 455, nr. 24] "
next page next page close Het wapen van de goddelozen is grove taal. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 185, nr. 14] "
next page next page close Imam al Sadiq (as) werd eens gevraagd: ‘Beschouw je al deze mensen als echte menslijke wezens die trouw zijn aan hun menselijke aard?’ De Imam antwoordde: “Behalve de gene die hun tanden niet poetsen.” Imam Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 128, nr. 11]. "
next page next page close Abu Wallad al-Hannat overlevert dat hij op een dag aan Imam al-Sadiq (as) de betekenis van de woorden van Allah (in de Qur’an) vroeg: terwijl gij wel handelt jegens de ouders (2:83). De Imam (a.s.) antwoorde: ‘’Wel handelen betekent dat je ze vergezelt op een goede manier en dat je nooit wacht totdat zij je om hulp vragen.’’ Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
next page next page close Wees goed naar je ouders toe, en jou kinderen zullen goed zijn naar jou toe. Kijk met zuiverheid (in gedrag en intentie) naar de vrouwen van anderen, en jullie vrouwen zullen ook met zuiverheid worden bekeken. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 466} "
next page next page close Een gelovige behandelt een gelovige als een broeder net als dat hij met zijn ouders omgaat. #Imam al-Askari (as) – {Mizaan al Hikmah, vol.1, p. 38}"
"Als er maar een hoeveelheid arrogantie in het hart van een persoon zich nestelt, dan zal voor dezelfde hoeveelheid de intelligentie van een persoon worden beperkt. Imam al-Baqir (as) – [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 186, nr. 16] "
article post
"Blindheid is beter dan excessief kijken. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, p. 95] "
article post
"Het beantwoorden van een brief is een plicht, net zoals de plicht van het beantwoorden van een groet (salam). Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 670, nr. 2] "
article post
"Iemand die mensen te drinken geeft moet zelf pas als laatst drinken. De profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 75, p. 455, nr. 24] "
article post
"Het wapen van de goddelozen is grove taal. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 185, nr. 14] "
article post
"Imam al Sadiq (as) werd eens gevraagd: ‘Beschouw je al deze mensen als echte menslijke wezens die trouw zijn aan hun menselijke aard?’ De Imam antwoordde: “Behalve de gene die hun tanden niet poetsen.” Imam Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 128, nr. 11]. "
article post
"Abu Wallad al-Hannat overlevert dat hij op een dag aan Imam al-Sadiq (as) de betekenis van de woorden van Allah (in de Qur’an) vroeg: terwijl gij wel handelt jegens de ouders (2:83). De Imam (a.s.) antwoorde: ‘’Wel handelen betekent dat je ze vergezelt op een goede manier en dat je nooit wacht totdat zij je om hulp vragen.’’ Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
article post
"Wees goed naar je ouders toe, en jou kinderen zullen goed zijn naar jou toe. Kijk met zuiverheid (in gedrag en intentie) naar de vrouwen van anderen, en jullie vrouwen zullen ook met zuiverheid worden bekeken. De Profeet (vzmh) - {Kanzul `Ummal, V. 16, P. 466} "
article post
"Een gelovige behandelt een gelovige als een broeder net als dat hij met zijn ouders omgaat. #Imam al-Askari (as) – {Mizaan al Hikmah, vol.1, p. 38}"
article post