rss search

next page next page close Je moet opstaan voor het nacht gebed, want voorwaar, het was een gewijde praktijk van alle rechtvaardigen voor jou. En voorwaar, de nachtwake (het wakker blijven in de nacht voor aanbidding) is een nabijheid tot Allah, en een preventie van zonde.” De Profeet (vzmh) – [Kanz al-Ummal, nr 1242] "
next page next page close Een verplicht gebed bij Allah is gelijk aan duizend Hajj bedevaarten en duizend Umrah uitvoeringen [vrijwillige bedevaart naar Mekka] die oprecht geaccepteerd zijn. De Profeet (vzmh) – [Bihar Al Anwar, vol 99, pagina 14] "
next page next page close Hij wiens manieren afwijken, reciteer bij hem de azaan in zijn oor. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 104, p. 122, nr. 61]"
next page next page close O Ali! Wanneer er een zoon of dochter geboren wordt, reciteer de azaan in zijn (of haar) rechter oor en de ‘Iqamah in de linker oor; dan zal de Satan hem (of haar) nooit kwaad doen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Tuhaf al-'Uqoul, no. 13]"
next page next page close Laat de meest welsprekende uit u de oproep tot het gebed geven en de meest deskundige uit u het gebed leiden. #Imam Ali (as) - [Da'aim al-Islam, v. 1, p. 147]"
next page next page close Degene die de azaan geeft, wordt vergeven voor het opheffen van zijn stem en zijn ogen, al het natte en het droge getuigt zijn geloofwaardigheid; en hij ontvangt een beloning voor iedereen die bidt als antwoord op zijn oproep. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 84, p. 104, nr. 2]"
next page next page close De bewoners van de hemel horen niets van de bewoners van de aarde met als uitzondering de oproep tot het gebed. #Heilige Profeet (vzmh) - [Ksar al-'Ummal. nr. 20934]"
next page next page close Sta op, Bilal, en verlicht ons met de oproep tot het gebed (azaan). #Heilige Profeet (vzmh) - [Ksar al-'Ummal, nr. 20954] "
next page next page close Allah (swt) droeg het geloof op als reiniging van het veelgodendom en het gebed als verlossing van arrogantie. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 252]"
next page next page close Niks is zoals het bidden, wanneer u bid wordt de neus van de duivel gelijk gemaakt met de grond, dus bid zodat de neus van de duivel gelijk zal worden gemaakt met de grond. #Imam al-Mahdi (as) – { Bihar al-Anwar, vol.53, p. 182}"
next page next page close
thumbnail Gebed op het juiste tijdstip zoom
next page next page close De winter is de lente van een gelovige, de avonden zijn langer dus kan hij/zij langer opblijven. De dag is korter dus is het gemakkelijker om te vasten. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al Anwar, vol.1, p.29]"
next page next page close Wie verlangens heeft om te weten of zijn gebeden zijn aanvaard of niet moet observeren als zijn gebeden hem van kwaad en zondige daden ingetogen hebben. (Zo ja,) dan is de maatregel in die zij hebben gefixeerd de maatregel van zijn gebeden die zijn geaccepteerd. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 82, pagina 198]"
next page next page close Iemand die het gebed verricht na het zeggen van de Azan (oproep tot het Gebed) en de Iqamah (tweede oproep na de Azan), zullen twee rijen van engelen achter hem bidden. Als een persoon alleen na een Iqamah het gebed verricht, zal één rij van engelen achter hem bidden." De verteller vroeg: "Hoe breed is die rij?" De Imam (a.s) antwoordde: "De kortste is van oost tot west en de langste is van aarde tot de hemel. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A'maal, Pagina 61] "
"Je moet opstaan voor het nacht gebed, want voorwaar, het was een gewijde praktijk van alle rechtvaardigen voor jou. En voorwaar, de nachtwake (het wakker blijven in de nacht voor aanbidding) is een nabijheid tot Allah, en een preventie van zonde.” De Profeet (vzmh) – [Kanz al-Ummal, nr 1242] "
article post
"Een verplicht gebed bij Allah is gelijk aan duizend Hajj bedevaarten en duizend Umrah uitvoeringen [vrijwillige bedevaart naar Mekka] die oprecht geaccepteerd zijn. De Profeet (vzmh) – [Bihar Al Anwar, vol 99, pagina 14] "
article post
"Hij wiens manieren afwijken, reciteer bij hem de azaan in zijn oor. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 104, p. 122, nr. 61]"
article post
"O Ali! Wanneer er een zoon of dochter geboren wordt, reciteer de azaan in zijn (of haar) rechter oor en de ‘Iqamah in de linker oor; dan zal de Satan hem (of haar) nooit kwaad doen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Tuhaf al-'Uqoul, no. 13]"
article post
"Laat de meest welsprekende uit u de oproep tot het gebed geven en de meest deskundige uit u het gebed leiden. #Imam Ali (as) - [Da'aim al-Islam, v. 1, p. 147]"
article post
"Degene die de azaan geeft, wordt vergeven voor het opheffen van zijn stem en zijn ogen, al het natte en het droge getuigt zijn geloofwaardigheid; en hij ontvangt een beloning voor iedereen die bidt als antwoord op zijn oproep. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 84, p. 104, nr. 2]"
article post
"De bewoners van de hemel horen niets van de bewoners van de aarde met als uitzondering de oproep tot het gebed. #Heilige Profeet (vzmh) - [Ksar al-'Ummal. nr. 20934]"
article post
"Sta op, Bilal, en verlicht ons met de oproep tot het gebed (azaan). #Heilige Profeet (vzmh) - [Ksar al-'Ummal, nr. 20954] "
article post
"Allah (swt) droeg het geloof op als reiniging van het veelgodendom en het gebed als verlossing van arrogantie. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 252]"
article post
"Niks is zoals het bidden, wanneer u bid wordt de neus van de duivel gelijk gemaakt met de grond, dus bid zodat de neus van de duivel gelijk zal worden gemaakt met de grond. #Imam al-Mahdi (as) – { Bihar al-Anwar, vol.53, p. 182}"
article post
thumbnail Gebed op het juiste tijdstip article post
"De winter is de lente van een gelovige, de avonden zijn langer dus kan hij/zij langer opblijven. De dag is korter dus is het gemakkelijker om te vasten. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al Anwar, vol.1, p.29]"
article post
"Wie verlangens heeft om te weten of zijn gebeden zijn aanvaard of niet moet observeren als zijn gebeden hem van kwaad en zondige daden ingetogen hebben. (Zo ja,) dan is de maatregel in die zij hebben gefixeerd de maatregel van zijn gebeden die zijn geaccepteerd. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 82, pagina 198]"
article post
"Iemand die het gebed verricht na het zeggen van de Azan (oproep tot het Gebed) en de Iqamah (tweede oproep na de Azan), zullen twee rijen van engelen achter hem bidden. Als een persoon alleen na een Iqamah het gebed verricht, zal één rij van engelen achter hem bidden." De verteller vroeg: "Hoe breed is die rij?" De Imam (a.s) antwoordde: "De kortste is van oost tot west en de langste is van aarde tot de hemel. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A'maal, Pagina 61] "
article post