rss search

next page next page close Allah heeft geen creatie in grotere getallen geschapen dan de engelen.” Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, nr. 372]"
next page next page close “God Almachtig heeft de engelen geschapen van licht.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109]"
next page next page close Gabriel (as) heeft gezegd: ‘’O Mohammad van Allah, wij betreden niet een woning met een afbeelding van een mens erin. Ook betreden wij geen woning waarin wordt geürineerd of als er een hond leeft. #Imam al-Baqir (as) - [al-Kafi, v. 3, p. 393, no. 26]"
next page next page close Gabriel (as) kwam naar mij en zei: ‘O Mohammad, hoe kunnen wij engelen tot de mensen dalen terwijl zij hun tanden niet poetsen, zij zich niet zuiveren na uitscheiding en hun gewrichten niet wassen als er vuil op zit. #Heilige Profeet (vzmh) - [Nawadir al-Rawandi, p. 30]"
next page next page close Met betrekking tot Allah’s vers in de Koran: ‘Zo een heeft wezens die hem volgen voor hem uit en achter hem aan die hem behoeden krachtens Gods beschikking.’’ [Qur’an 13:11] ‘’Door het bevel van Allah is hij beschermd tegen het vallen in een put en het vallen van een muur op hem of het worden geslagen met iets totdat het bevel van Allah komt. De engelen zijn een brug tussen hem en voeren uit wat het bevel voor hen is. Er zijn twee engelen die hem beschermen in de nacht en twee engelen na hen die hem beschermen overdag. #Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 179, no. 16] "
next page next page close Engelen eten en drinken niet en copuleren ook niet, maar zij bestaan door de krachtige bries van de Troon. #Imam al-Sadiq (as) - [Tafsir al-Qummi, v. 2, p. 206]"
next page next page close Imam Ali (as) zei bij het beschrijven van de engelen: ‘’Zij zijn het meest wetende over U dan al Uw schepselen, het meest bange voor U en het dichtste tot U. Zij komen niet uit de lendenen en passeren niet de baarmoeder; Zij waren niet verspreid door de wisselvalligheden van de tijd. Zij zijn op hun plaats van U en in hun positie dichtbij U. Hun verlangens zijn hun concentratie in U. Hun verering voor U is veel. Hun verwaarlozing van Uw opdracht is heel weinig. Als zij getuigen waren van wat U verborgen heeft, zouden Zij hun acties verminderen. #Imam Ali (as) -[Nahj al-Balagha, Sermon 109]"
next page next page close Bij Degene Die mijn ziel beheerst, het aantal engelen in de hemel is meer dan de hoeveelheid zand op aarde, en er ontbreekt geen ruimte zo groot als een voetstap in de hemel zonder een engel die Hem verheerlijkt en heilig verklaart. Er is zelfs geen boom of een stuk grond zonder een engel die er verantwoordelijk voor is. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 176, no. 7]"
next page next page close Allah heeft geen enkele creatie [in aantal] meer gecreëerd dan de engelen... #Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, no. 372]"
next page next page close Allah De Almachtige Heeft de engelen gecreëerd uit licht. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109] "
next page next page close Glorie aan Hem, Die voor het bevolken van Zijn luchten bewoners heeft gecreëerd om de hogere lagen van Zijn rijk te vullen met een innovatieve creatie van de engelen. Met hen heeft Hij de openingen van holten gevuld en bevolkt met hen de uitgestrektheid van de omtrek. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Sermon 91]"
"Allah heeft geen creatie in grotere getallen geschapen dan de engelen.” Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, nr. 372]"
article post
"“God Almachtig heeft de engelen geschapen van licht.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109]"
article post
"Gabriel (as) heeft gezegd: ‘’O Mohammad van Allah, wij betreden niet een woning met een afbeelding van een mens erin. Ook betreden wij geen woning waarin wordt geürineerd of als er een hond leeft. #Imam al-Baqir (as) - [al-Kafi, v. 3, p. 393, no. 26]"
article post
"Gabriel (as) kwam naar mij en zei: ‘O Mohammad, hoe kunnen wij engelen tot de mensen dalen terwijl zij hun tanden niet poetsen, zij zich niet zuiveren na uitscheiding en hun gewrichten niet wassen als er vuil op zit. #Heilige Profeet (vzmh) - [Nawadir al-Rawandi, p. 30]"
article post
"Met betrekking tot Allah’s vers in de Koran: ‘Zo een heeft wezens die hem volgen voor hem uit en achter hem aan die hem behoeden krachtens Gods beschikking.’’ [Qur’an 13:11] ‘’Door het bevel van Allah is hij beschermd tegen het vallen in een put en het vallen van een muur op hem of het worden geslagen met iets totdat het bevel van Allah komt. De engelen zijn een brug tussen hem en voeren uit wat het bevel voor hen is. Er zijn twee engelen die hem beschermen in de nacht en twee engelen na hen die hem beschermen overdag. #Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 179, no. 16] "
article post
"Engelen eten en drinken niet en copuleren ook niet, maar zij bestaan door de krachtige bries van de Troon. #Imam al-Sadiq (as) - [Tafsir al-Qummi, v. 2, p. 206]"
article post
"Imam Ali (as) zei bij het beschrijven van de engelen: ‘’Zij zijn het meest wetende over U dan al Uw schepselen, het meest bange voor U en het dichtste tot U. Zij komen niet uit de lendenen en passeren niet de baarmoeder; Zij waren niet verspreid door de wisselvalligheden van de tijd. Zij zijn op hun plaats van U en in hun positie dichtbij U. Hun verlangens zijn hun concentratie in U. Hun verering voor U is veel. Hun verwaarlozing van Uw opdracht is heel weinig. Als zij getuigen waren van wat U verborgen heeft, zouden Zij hun acties verminderen. #Imam Ali (as) -[Nahj al-Balagha, Sermon 109]"
article post
"Bij Degene Die mijn ziel beheerst, het aantal engelen in de hemel is meer dan de hoeveelheid zand op aarde, en er ontbreekt geen ruimte zo groot als een voetstap in de hemel zonder een engel die Hem verheerlijkt en heilig verklaart. Er is zelfs geen boom of een stuk grond zonder een engel die er verantwoordelijk voor is. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 176, no. 7]"
article post
"Allah heeft geen enkele creatie [in aantal] meer gecreëerd dan de engelen... #Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, no. 372]"
article post
"Allah De Almachtige Heeft de engelen gecreëerd uit licht. #Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109] "
article post
"Glorie aan Hem, Die voor het bevolken van Zijn luchten bewoners heeft gecreëerd om de hogere lagen van Zijn rijk te vullen met een innovatieve creatie van de engelen. Met hen heeft Hij de openingen van holten gevuld en bevolkt met hen de uitgestrektheid van de omtrek. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Sermon 91]"
article post