rss search

next page next page close Vermeerder het herdenken van de dood en de dag dat jullie zullen rijzen uit jullie graven en voor Allah (swt) zullen staan; jullie treurnissen zullen makkelijker te verdragen worden. #Imam Ali (as) - [al-Khisal, p. 616, no. 10] "
next page next page close Hij die een treurnis te groot vindt om te verdragen, zou na moeten denken over mijn omkoming in deze wereld en zijn eigen treurnis zal makkelijker te verdragen worden. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 82, p. 84, no. 26] "
next page next page close Tussen de verborgen schatten van goedheid zitten: het verbergen van treurnissen, ziekten en liefdadigheid. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 82, p. 103, no. 50] "
next page next page close Imam Sadiq (as) zei het volgende tegen een man, die intense verdriet ervaarde door het verlies van zijn zoon: ‘’U rouwt om de kleine treurnis en u bent zorgeloos om de grote treurnis. Als u maar uzelf had voorbereid op de plek waar uw zoon naartoe zou sterven, dan zou uw verdriet niet zo intens zijn, want de treurnis van het verwaarlozen hiervan (het Hiernamaals) is vele malen groter dan het verlies van uw zoon. #Imam al-Sadiq (as) - [Uyoun Akhbar al-Ridha, v. 2, p. 5, no. 10] "
"Vermeerder het herdenken van de dood en de dag dat jullie zullen rijzen uit jullie graven en voor Allah (swt) zullen staan; jullie treurnissen zullen makkelijker te verdragen worden. #Imam Ali (as) - [al-Khisal, p. 616, no. 10] "
article post
"Hij die een treurnis te groot vindt om te verdragen, zou na moeten denken over mijn omkoming in deze wereld en zijn eigen treurnis zal makkelijker te verdragen worden. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 82, p. 84, no. 26] "
article post
"Tussen de verborgen schatten van goedheid zitten: het verbergen van treurnissen, ziekten en liefdadigheid. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 82, p. 103, no. 50] "
article post
"Imam Sadiq (as) zei het volgende tegen een man, die intense verdriet ervaarde door het verlies van zijn zoon: ‘’U rouwt om de kleine treurnis en u bent zorgeloos om de grote treurnis. Als u maar uzelf had voorbereid op de plek waar uw zoon naartoe zou sterven, dan zou uw verdriet niet zo intens zijn, want de treurnis van het verwaarlozen hiervan (het Hiernamaals) is vele malen groter dan het verlies van uw zoon. #Imam al-Sadiq (as) - [Uyoun Akhbar al-Ridha, v. 2, p. 5, no. 10] "
article post