rss search

next page next page close Ik ben verbaasd naar degene die ziet dat zijn levensduur en zijn ademhaling elke dag afneemt, maar toch geen angst heeft voor de dood. #Imam Ali (a.s) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6253] "
next page next page close Degene die de dood verwacht zal zich haasten in het verrichten van goede daden. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 77, p. 171, nr. 7] "
next page next page close Het denken aan de dood brengt de lusten van een persoon om en verwijdert de bronnen van onoplettendheid. Het versterkt het hart tegen Allah’s dreigementen, verzacht iemands houding, breekt de pilaren van de lusten, dooft het vuur van hebzuchtigheid en het degradeert de wereld. #Imam al-Sadiq (a.s) - [Bihar al-Anwar, v. 6, p. 133, nr. 32] "
next page next page close Vermeerder het denken aan de dood. Allah zal het hart van elke dienaar doen opleven en dood gemakkelijk maken, als degene meer aan de dood denkt. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al- 'Ummal, nr. 42105] "
next page next page close Vermeerder het herdenken aan de sloper van de lusten.’ Hem werd gevraagd: ‘O, boodschapper van Allah, wat is de sloper van de lusten?’ Hij zei: ‘De dood, de meest verstandige gelovige zijn zij die het meest aan de dood denken en het best hierop zijn voorbereid. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 82, p. 167, nr. 3] "
next page next page close Wanneer er aan Imam Zayn al-Abadin(a.s) over de dood werd gevraagd zei hij: ‘Voor een gelovige is het net als het uittrekken van vieze kleding, het afdoen van boeien en zware kettingen en het aantrekken van het beste en de lekkerst geurige kleding. Het is de gelukkigste positie en het meest aangename verblijfsplaats. Voor de ongelovige zal het voelen als het verwijderen van de beste kleding, het verplaatsen vanuit een aangename verblijfplaats, en het aantrekken van het meest vieze en ruwe kleding, de meest beangstigende positie en de grootste straf.’ #Imam al-Sajjad (as) - [Ma`ani al-Akhbar, p. 289, nr. 4] "
next page next page close Je probeert dood te verdrijven. Als u het kunt weerstaan, dan zal het u nemen en als u er voor wegrent, dan zal het u te pakken krijgen. Het zit meer aan je vast dan je eigen schaduw. Dood zit vast aan je haarkuif. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Letter 37] "
next page next page close Een groep mensen uit het verleden zei ooit tegen de profeet: ‘Bid en vraag aan uw God voor het wegnemen van de dood van hen, hij bad en Allah nam de dood weg bij hen.’’ Ze werden zo veel dat hun huizen stampvol werden en hun nageslacht veel werd. Een man moest zijn vader, moeder, grootvader en zijn overgrootvader voeden en verzorgen. Ze werden hierdoor te druk met de kostwinning en zeiden daarom: ‘Vraag aan uw Heer om ons terug te keren naar ons oude staat .’ De profeet vroeg dit aan de Heer, en hij keerde ze weer terug in de oude staat. #Imam al-Sadiq (a.s) - [Bihar al-Anwar, v. 14, p. 463, nr. 30] "
next page next page close Wat betreft Allah’s vers in de Quran: ‘’Zeg: De dood die gij wilt ontvluchten zal u eens overvallen en dan zult gij worden teruggevoerd tot de kenner van de verborgenheid en de aanschouwelijkheid en dan zal Hij u kond doen van wat gij bedreef.’ [62:8] zei Imam al-Sadiq (a.s): ‘’Jaren worden afgeteld, dan maanden, dan dagen, dan uren, dan ademhalingen, ‘Voor iedere gemeente is een termijn. Doch wanneer hun termijn gekomen is wordt hun geen uur uitstel verleend noch wordt hun termijn vervroegd.’ [7:34] #Imam al-Sadiq (a.s) - [al-Kafi, v. 3, p. 262, nr. 44] "
next page next page close Dood is de deur naar het hiernamaals. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 319] "
next page next page close Herinner de dood regelmatig. Wanneer men aan de dood denkt, zal men dit wereldse leven verwerpen. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 64, nr. 31]"
next page next page close Leef onder de mensen op zo een manier dat als je sterft, ze zullen wenen om je dood en dat als je nog leeft ze hunkeren voor je gezelschap. #Imam Ali (as) – {Nahjul Balagha}"
next page next page close Je moet spijt hebben voor de rijkdom die je hebt verlaten zonder het uit te geven aan goede doelen en de mogelijkheden die je hebt verloren voor het doen van edele en vrome daden. Niets mag jou bezorgd maken, behalve de gedachte aan de dood en het leven na de dood. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balgha, 2:66}"
next page
"Ik ben verbaasd naar degene die ziet dat zijn levensduur en zijn ademhaling elke dag afneemt, maar toch geen angst heeft voor de dood. #Imam Ali (a.s) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6253] "
article post
"Degene die de dood verwacht zal zich haasten in het verrichten van goede daden. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 77, p. 171, nr. 7] "
article post
"Het denken aan de dood brengt de lusten van een persoon om en verwijdert de bronnen van onoplettendheid. Het versterkt het hart tegen Allah’s dreigementen, verzacht iemands houding, breekt de pilaren van de lusten, dooft het vuur van hebzuchtigheid en het degradeert de wereld. #Imam al-Sadiq (a.s) - [Bihar al-Anwar, v. 6, p. 133, nr. 32] "
article post
"Vermeerder het denken aan de dood. Allah zal het hart van elke dienaar doen opleven en dood gemakkelijk maken, als degene meer aan de dood denkt. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al- 'Ummal, nr. 42105] "
article post
"Vermeerder het herdenken aan de sloper van de lusten.’ Hem werd gevraagd: ‘O, boodschapper van Allah, wat is de sloper van de lusten?’ Hij zei: ‘De dood, de meest verstandige gelovige zijn zij die het meest aan de dood denken en het best hierop zijn voorbereid. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 82, p. 167, nr. 3] "
article post
"Wanneer er aan Imam Zayn al-Abadin(a.s) over de dood werd gevraagd zei hij: ‘Voor een gelovige is het net als het uittrekken van vieze kleding, het afdoen van boeien en zware kettingen en het aantrekken van het beste en de lekkerst geurige kleding. Het is de gelukkigste positie en het meest aangename verblijfsplaats. Voor de ongelovige zal het voelen als het verwijderen van de beste kleding, het verplaatsen vanuit een aangename verblijfplaats, en het aantrekken van het meest vieze en ruwe kleding, de meest beangstigende positie en de grootste straf.’ #Imam al-Sajjad (as) - [Ma`ani al-Akhbar, p. 289, nr. 4] "
article post
"Je probeert dood te verdrijven. Als u het kunt weerstaan, dan zal het u nemen en als u er voor wegrent, dan zal het u te pakken krijgen. Het zit meer aan je vast dan je eigen schaduw. Dood zit vast aan je haarkuif. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Letter 37] "
article post
"Een groep mensen uit het verleden zei ooit tegen de profeet: ‘Bid en vraag aan uw God voor het wegnemen van de dood van hen, hij bad en Allah nam de dood weg bij hen.’’ Ze werden zo veel dat hun huizen stampvol werden en hun nageslacht veel werd. Een man moest zijn vader, moeder, grootvader en zijn overgrootvader voeden en verzorgen. Ze werden hierdoor te druk met de kostwinning en zeiden daarom: ‘Vraag aan uw Heer om ons terug te keren naar ons oude staat .’ De profeet vroeg dit aan de Heer, en hij keerde ze weer terug in de oude staat. #Imam al-Sadiq (a.s) - [Bihar al-Anwar, v. 14, p. 463, nr. 30] "
article post
"Wat betreft Allah’s vers in de Quran: ‘’Zeg: De dood die gij wilt ontvluchten zal u eens overvallen en dan zult gij worden teruggevoerd tot de kenner van de verborgenheid en de aanschouwelijkheid en dan zal Hij u kond doen van wat gij bedreef.’ [62:8] zei Imam al-Sadiq (a.s): ‘’Jaren worden afgeteld, dan maanden, dan dagen, dan uren, dan ademhalingen, ‘Voor iedere gemeente is een termijn. Doch wanneer hun termijn gekomen is wordt hun geen uur uitstel verleend noch wordt hun termijn vervroegd.’ [7:34] #Imam al-Sadiq (a.s) - [al-Kafi, v. 3, p. 262, nr. 44] "
article post
"Dood is de deur naar het hiernamaals. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 319] "
article post
"Herinner de dood regelmatig. Wanneer men aan de dood denkt, zal men dit wereldse leven verwerpen. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 64, nr. 31]"
article post
"Leef onder de mensen op zo een manier dat als je sterft, ze zullen wenen om je dood en dat als je nog leeft ze hunkeren voor je gezelschap. #Imam Ali (as) – {Nahjul Balagha}"
article post
"Je moet spijt hebben voor de rijkdom die je hebt verlaten zonder het uit te geven aan goede doelen en de mogelijkheden die je hebt verloren voor het doen van edele en vrome daden. Niets mag jou bezorgd maken, behalve de gedachte aan de dood en het leven na de dood. #Imam Ali (as) - {Nahjul Balgha, 2:66}"
article post