rss search

next page next page close Hij die sterft met de liefde voor de familie van Mohammed (saws) is een martelaar. De Profeet (vzmh) – [Fakhr al-Din al-Razi, Part 27, pp 165-166] "
next page next page close Hanan ibn Sudair overlevert: ‘’We waren in het bijzijn van Imam al-Sadiq (as) en te midden van ons was Muyassir. Tijdens de discussie kwam het onderwerp Silah rahim (het behouden van banden met verwanten) naar voren, waarop De Imam (a.s.) [toesprak tot Muyassir] en zei: ‘O Muyassir! Op meerdere momenten was jou einde genaderd, maar op elk moment heeft Allah jou dood vertraagd door jou daden van silah rahim met jou verwanten. Als je wilt dat jou levensduur toeneemt, toon dan jou goedaardigheid en vriendelijkheid richting je ouders. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 84} "
next page next page close Drie dingen volgen een overleden persoon: zijn familie, zijn rijkdom en zijn daden. Twee gaan terug en één blijft: zijn familie en rijkdom gaan terug en zijn daden blijven (met hem). #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42761] "
next page next page close De boodschapper van Allah (swt) heeft ons opgedragen dat we onze overledenen te midden van rechtvaardige mensen moeten begraven, want de overledenen worden op dezelfde manier als levende mensen pijn gedaan door slechte buren. #Imam Ali (a.s) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42916] "
next page next page close Begraaf uw overledenen niet in de nacht, behalve als het u verplicht wordt. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42385] "
next page next page close Als een persoon overlijdt aan het begin van de dag, dan zou hij die nacht nergens anders dan in zijn graf moeten doorbrengen. #De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 3, p. 138, nr. 2] "
next page next page close Het eerste geschenk dat een gelovige (anderen na zijn dood) kan geven is dat diegene die zijn uitvaart volgen vergeven zijn. #Imam al-Sadiq (a.s) - [al-Kafi, v. 3, p. 173, nr. 3] "
next page next page close Je moet geluidloos en in afweging lopen tijdens de uitvaart. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Amali al-Saduq, p. 383, nr. 827] "
next page next page close Plotselinge dood is verlichtend voor de gelovige en een spijtige overval voor de ongelovige.’ #De Heilige Profeet (vzmh) - [ al-Kafi, v. 3, p. 112, nr. 5] "
next page next page close Er werd aan Imam al-Sadiq (a.s) gevraagd: ‘Haat een gelovige het wanneer zijn ziel wordt ontnomen?’ Hij antwoordde: ‘Ik zweer op Allah nee, wanneer de engel des doods komt om zijn ziel weg te nemen zal hij angstig worden. De engel des doods zal zeggen: ‘O vriend van Allah, maak je geen zorgen, (ik zweer) op hem die Muhammad (vzmh) heeft gestuurd, ik ben meer barmhartig en zorgzaam jegens jou dan een barmhartige vader als hij bij jou zou zijn. Open je ogen en kijk.’ Hij zei: ‘En de boodschapper van Allah de leider van de trouwe, Fatima, Hasan, Husayn en de Imams na hen zullen verschijnen en er zal tegen hem gezegd worden, ‘dit is de boodschapper van Allah en ... je vrienden... en er zal niets meer geliefd zijn voor deze persoon dan zijn ziel te verlaten en naar zijn verzoeker te gaan.’ #Imam al-Sadiq (a.s) - [al-Kafi, v. 3, p. 127, nr. 2] "
next page next page close Wie Mij lief heeft, zal mij vinden wanneer ze sterven als of zij van mij hielden en wie mij haat zal mij zien als ze sterven alsof zij mij haatten. #Imam Ali (as) - [Sahifa al-Imam al-Ridha (AS), p. 86, nr. 203] "
next page next page close Het antwoord dat Imam al-Hasan (as) aan een persoon gaf over de reden om de dood te haten was: Omdat u het hiernamaals hebt vernield, uw wereld hebt gebouwd en u het haat om van een opgebouwde plek naar een gesloopte plek te verhuizen. #Imam al-Hasan (a.s) - [Ma`ani al-Akhbar, p. 390, nr. 29] "
next page next page close De dood heeft moeilijkheden die nog erger zijn dan er ooit omschreven kan worden of begrepen kan worden door het verstand van de mensen uit deze wereld. #Imam Ali (a.s) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 221] "
next page next page close Vermeerder het denken aan de dood en hetgeen wat erna komt en wens nooit voor de dood zonder aan de maatregelen te voldoen. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, brief 69] "
next page next page close Niemand zou de dood moeten wensen, behalve als u zeker bent van uw (goede) daden. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42153] "
next page next page close Maak u klaar voor de dood en zijn moeilijkheden, plan het voordat het komt, en bereid u erop voordat het u overvalt. #Imam Ali (a.s) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 190] "
next page
"Hij die sterft met de liefde voor de familie van Mohammed (saws) is een martelaar. De Profeet (vzmh) – [Fakhr al-Din al-Razi, Part 27, pp 165-166] "
article post
"Hanan ibn Sudair overlevert: ‘’We waren in het bijzijn van Imam al-Sadiq (as) en te midden van ons was Muyassir. Tijdens de discussie kwam het onderwerp Silah rahim (het behouden van banden met verwanten) naar voren, waarop De Imam (a.s.) [toesprak tot Muyassir] en zei: ‘O Muyassir! Op meerdere momenten was jou einde genaderd, maar op elk moment heeft Allah jou dood vertraagd door jou daden van silah rahim met jou verwanten. Als je wilt dat jou levensduur toeneemt, toon dan jou goedaardigheid en vriendelijkheid richting je ouders. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 84} "
article post
"Drie dingen volgen een overleden persoon: zijn familie, zijn rijkdom en zijn daden. Twee gaan terug en één blijft: zijn familie en rijkdom gaan terug en zijn daden blijven (met hem). #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42761] "
article post
"De boodschapper van Allah (swt) heeft ons opgedragen dat we onze overledenen te midden van rechtvaardige mensen moeten begraven, want de overledenen worden op dezelfde manier als levende mensen pijn gedaan door slechte buren. #Imam Ali (a.s) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42916] "
article post
"Begraaf uw overledenen niet in de nacht, behalve als het u verplicht wordt. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42385] "
article post
"Als een persoon overlijdt aan het begin van de dag, dan zou hij die nacht nergens anders dan in zijn graf moeten doorbrengen. #De Heilige Profeet (vzmh) - [al-Kafi, v. 3, p. 138, nr. 2] "
article post
"Het eerste geschenk dat een gelovige (anderen na zijn dood) kan geven is dat diegene die zijn uitvaart volgen vergeven zijn. #Imam al-Sadiq (a.s) - [al-Kafi, v. 3, p. 173, nr. 3] "
article post
"Je moet geluidloos en in afweging lopen tijdens de uitvaart. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Amali al-Saduq, p. 383, nr. 827] "
article post
"Plotselinge dood is verlichtend voor de gelovige en een spijtige overval voor de ongelovige.’ #De Heilige Profeet (vzmh) - [ al-Kafi, v. 3, p. 112, nr. 5] "
article post
"Er werd aan Imam al-Sadiq (a.s) gevraagd: ‘Haat een gelovige het wanneer zijn ziel wordt ontnomen?’ Hij antwoordde: ‘Ik zweer op Allah nee, wanneer de engel des doods komt om zijn ziel weg te nemen zal hij angstig worden. De engel des doods zal zeggen: ‘O vriend van Allah, maak je geen zorgen, (ik zweer) op hem die Muhammad (vzmh) heeft gestuurd, ik ben meer barmhartig en zorgzaam jegens jou dan een barmhartige vader als hij bij jou zou zijn. Open je ogen en kijk.’ Hij zei: ‘En de boodschapper van Allah de leider van de trouwe, Fatima, Hasan, Husayn en de Imams na hen zullen verschijnen en er zal tegen hem gezegd worden, ‘dit is de boodschapper van Allah en ... je vrienden... en er zal niets meer geliefd zijn voor deze persoon dan zijn ziel te verlaten en naar zijn verzoeker te gaan.’ #Imam al-Sadiq (a.s) - [al-Kafi, v. 3, p. 127, nr. 2] "
article post
"Wie Mij lief heeft, zal mij vinden wanneer ze sterven als of zij van mij hielden en wie mij haat zal mij zien als ze sterven alsof zij mij haatten. #Imam Ali (as) - [Sahifa al-Imam al-Ridha (AS), p. 86, nr. 203] "
article post
"Het antwoord dat Imam al-Hasan (as) aan een persoon gaf over de reden om de dood te haten was: Omdat u het hiernamaals hebt vernield, uw wereld hebt gebouwd en u het haat om van een opgebouwde plek naar een gesloopte plek te verhuizen. #Imam al-Hasan (a.s) - [Ma`ani al-Akhbar, p. 390, nr. 29] "
article post
"De dood heeft moeilijkheden die nog erger zijn dan er ooit omschreven kan worden of begrepen kan worden door het verstand van de mensen uit deze wereld. #Imam Ali (a.s) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 221] "
article post
"Vermeerder het denken aan de dood en hetgeen wat erna komt en wens nooit voor de dood zonder aan de maatregelen te voldoen. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, brief 69] "
article post
"Niemand zou de dood moeten wensen, behalve als u zeker bent van uw (goede) daden. #De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 42153] "
article post
"Maak u klaar voor de dood en zijn moeilijkheden, plan het voordat het komt, en bereid u erop voordat het u overvalt. #Imam Ali (a.s) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 190] "
article post