rss search

next page next page close De aarde zal op de dag des oordeel bloedheet zijn met uitzondering van de schaduw van een gelovige, want zijn liefdadigheidswerk zal zijn schaduw zijn. De Profeet (vzmh) - [Al-Kafi, v.3, p. 3, nr. 6] "
next page next page close Voor wie de dag van Ashura een dag van verdriet is, droevigheid en huilen, Allah, de Machtige en Eeuwige zal de Dag des Oordeels voor degene een dag van vreugde en blijdschap maken. #Imam al-Reza (as) - [`AeIlal al-Share’ i`a , p. 227, nr. 2]"
next page next page close Hoe kan iemand het wereldse plezier verwerpen wanneer hem de waarde van het Hiernamaals nog niet is doorgedrongen?! #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6987]"
next page next page close Niemand zal zich verzekerd voelen op de dag des oordeel behalve degenen die voor Allah (swt) vreesden in deze wereld. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 44, p. 192}"
next page next page close Op de Dag des Oordeels zal Allah (swt) de aanroepingen (smeekbeden) van de gelovige tellen als goede handelwijze voor hen en daarmee zal hij hun positie bevorderen in de hemel. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 78, Pagina 216] "
"De aarde zal op de dag des oordeel bloedheet zijn met uitzondering van de schaduw van een gelovige, want zijn liefdadigheidswerk zal zijn schaduw zijn. De Profeet (vzmh) - [Al-Kafi, v.3, p. 3, nr. 6] "
article post
"Voor wie de dag van Ashura een dag van verdriet is, droevigheid en huilen, Allah, de Machtige en Eeuwige zal de Dag des Oordeels voor degene een dag van vreugde en blijdschap maken. #Imam al-Reza (as) - [`AeIlal al-Share’ i`a , p. 227, nr. 2]"
article post
"Hoe kan iemand het wereldse plezier verwerpen wanneer hem de waarde van het Hiernamaals nog niet is doorgedrongen?! #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6987]"
article post
"Niemand zal zich verzekerd voelen op de dag des oordeel behalve degenen die voor Allah (swt) vreesden in deze wereld. #Imam Husain (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 44, p. 192}"
article post
"Op de Dag des Oordeels zal Allah (swt) de aanroepingen (smeekbeden) van de gelovige tellen als goede handelwijze voor hen en daarmee zal hij hun positie bevorderen in de hemel. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 78, Pagina 216] "
article post