rss search

next page next page close Neem lessen van wat Allah deed met Satan. Hij (Satan) heeft zijn vele goede daden en inspanning verwaarloosd. En dit maar door ineens arrogant te zijn. Dus wie zal door Allah vergeven worden voor zo een zonde als deze? Imam Ali (as) – [Nahjul-Balagha, zeggen nr. 192] "
next page next page close De goede broeders zijn degenen die jou zondes vergeven en jou goeden daden herdenken. #Imam al-Askari (as) – { Ayaan al Shia, vol.2, p. 42}"
next page next page close Het is mustahab om een ring met een yaqoet steen te dragen , het verkleint de kans op armoede. #Imam al-Sadiq (as) - {Al Kafi, vol.6 pag. 471}"
next page next page close Alle werkzaamheden die zonder 'In de naam van Allah de Barmhartige de genadevolle' beginnen, zijn gebrekkig (aan de zegening van Allah) en onvolledig. #Imam Ali (as) – {Bihar Al Anwar v. 92, p. 242}"
next page next page close Wie tasbeeh doet voor Fatima al Zahra (sa) en honderd keer ‘astagfirallah’ voor haar doet, zal dat duizend keer meetellen op de weegschaal. Deze handeling zal de shaytaan wegsturen. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al Anwar, vol.82, p.332}"
next page next page close Mijn vader had minder geld en meer kosten, die hij elke vrijdag gaf aan Sadaqah (aalmoes). Hij zei dat de beloning van aalmoes op vrijdag het dubbele is, want vrijdag is beter dan alle andere dagen. De verteller vroeg: ‘Wat is de beste daad op vrijdag?’ Hij antwoordde: ‘Honderd keer de Salawat voor de Heilige Profeet (vzmh) en zijn Nageslacht (a.s) reciteren na het Asr-gebed op vrijdag. Het is beter om meer te reciteren dan dat’. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A’maal, Pagina 202, 238]"
next page next page close Streef ernaar om meer goede daden te verrichten. Maar als je geen goede daad kunt verrichten, ongehoorzaam ten minste de bevelen van Allah niet. Want als iemand de funde-ring van een gebouw legt en het niet verknoeit, dan, zelfs als de vooruitgang traag is, zal het gebouw zeker stijgen. Echter, de persoon die de fundering van het gebouw legt en het tege-lijkertijd verknoeit, dan is het zeker dat de muren van dit gebouw nooit zullen stijgen.” Imam al-Sadiq (as) - [Iddatud Dai, Pagina 235]."
"Neem lessen van wat Allah deed met Satan. Hij (Satan) heeft zijn vele goede daden en inspanning verwaarloosd. En dit maar door ineens arrogant te zijn. Dus wie zal door Allah vergeven worden voor zo een zonde als deze? Imam Ali (as) – [Nahjul-Balagha, zeggen nr. 192] "
article post
"De goede broeders zijn degenen die jou zondes vergeven en jou goeden daden herdenken. #Imam al-Askari (as) – { Ayaan al Shia, vol.2, p. 42}"
article post
"Het is mustahab om een ring met een yaqoet steen te dragen , het verkleint de kans op armoede. #Imam al-Sadiq (as) - {Al Kafi, vol.6 pag. 471}"
article post
"Alle werkzaamheden die zonder 'In de naam van Allah de Barmhartige de genadevolle' beginnen, zijn gebrekkig (aan de zegening van Allah) en onvolledig. #Imam Ali (as) – {Bihar Al Anwar v. 92, p. 242}"
article post
"Wie tasbeeh doet voor Fatima al Zahra (sa) en honderd keer ‘astagfirallah’ voor haar doet, zal dat duizend keer meetellen op de weegschaal. Deze handeling zal de shaytaan wegsturen. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al Anwar, vol.82, p.332}"
article post
"Mijn vader had minder geld en meer kosten, die hij elke vrijdag gaf aan Sadaqah (aalmoes). Hij zei dat de beloning van aalmoes op vrijdag het dubbele is, want vrijdag is beter dan alle andere dagen. De verteller vroeg: ‘Wat is de beste daad op vrijdag?’ Hij antwoordde: ‘Honderd keer de Salawat voor de Heilige Profeet (vzmh) en zijn Nageslacht (a.s) reciteren na het Asr-gebed op vrijdag. Het is beter om meer te reciteren dan dat’. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A’maal, Pagina 202, 238]"
article post
"Streef ernaar om meer goede daden te verrichten. Maar als je geen goede daad kunt verrichten, ongehoorzaam ten minste de bevelen van Allah niet. Want als iemand de funde-ring van een gebouw legt en het niet verknoeit, dan, zelfs als de vooruitgang traag is, zal het gebouw zeker stijgen. Echter, de persoon die de fundering van het gebouw legt en het tege-lijkertijd verknoeit, dan is het zeker dat de muren van dit gebouw nooit zullen stijgen.” Imam al-Sadiq (as) - [Iddatud Dai, Pagina 235]."
article post