rss search

next page next page close Bekwaam en kundig is hij die zijn eigen Nafs heeft verslagen. #Heilige Profeet (vzmh) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20212 "
next page next page close Beschouw je Hart als een welwillende vriend en als een zoon die een zuivere liefde heeft voor jou. Je Kennis als een vader die je opvolgt, je Nafs als een vijand tegen wie je strijdt en je Bezittingen als een borg die je aan zijn eigenaar terug moet geven.” #Imam al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 162, nr. 20211 "
next page next page close Jij bent je eigen ‘Arts’ en de ziekte is voor jou helder en bekend geworden. Het teken van gezondheid en het medicijn voor jou ziekte is aangegeven, dus wees behoedzaam hoe jij tegen jou eigen Nafs strijdt.” #Imam al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20210"
next page next page close Zet je eigen Nafs onder de druk, want als je dit niet doet, zal iemand anders die moeite voor jou niet doen.” #Imam Al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20209"
next page next page close De heilige Profeet (vzmh) stuurde een groep voor een veldslag. Wanneer zij terug keerden zei Hij (vzmh): “Bravo aan de groep die de Kleine Jihad hebben afgemaakt en de Grote Jihad is voor hen nog overgebleven.” Zij vroegen: “O boodschapper van Allah! Wat is de Grote Jihad?” Hij(S) zei: “De strijd met de Nafs (Het Zelf).” #Imam Al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20208 "
next page next page close Zeventig beloningen zijn er voor het groeten met het woord 'salam' (islamitische groet). Negenenzestig voor de starter en een voor de gene die antwoord. #Imam Husain (as) - {Bihar al-anwar, p.120, vol.78}"
next page next page close Als je vindt dat iemand niet dankbaar is voor alles wat jij voor hem hebt gedaan, wees dan niet teleurgesteld, want vaak zie je dat iemand anders zich onder jouw verplichting voelt al heb je niks gedaan voor hem, zo zullen jouw goede daden worden gecompenseerd en Allah zal jou belonen voor jouw goedheid. "
next page next page close
thumbnail Bedriegen met geld en het resultaat daarvan! zoom
next page next page close Degene die een moslim broeder bedriegt met geld behoort niet tot ons. #Heilige Profeet (vzmh) - {Waseil al Shia, v.12, p.210} "
next page next page close Iedere moslim die een ziek persoon bezoekt, wordt verzonken in Allah's zegeningen en zal in het midden van de Goddelijke barmhartigheid zitten gedurende de tijd dat hij bij hem zit. Als hij de zieke persoon in de ochtend bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de avond. Als hij de zieke persoon in de avond bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de ochtend. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.18, p.146}"
next page next page close Degene die naar een moskee loopt en onderweg mensen vraagt om hem te vergezellen, krijgt de gelijkwaardigheid van zeventigduizend goede daden voor elke stap die hij neemt en hij wordt vele gradaties verheven, en als hij onderweg sterft, dan zal Allah (swt) zeventigduizend engelen aanwijzen die hem in zijn graf zullen bezoeken om hem gezelschap te houden in zijn eenzaamheid en om vergeving voor hem te zoeken tot de dag dat hij weer wordt verheven. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.76, p.336, no. 1}"
next page next page close Hij die slaapt met bedrog tegen zijn moslimbroeder in zijn hart, heeft geslapen in de toorn van Allah (swt) en dat blijft zo totdat hij zijn schuld beseft. #De Heilige Profeet (vzmh) - {Safinat ul-Bihar,vol.2, p.318}"
next page next page close Voor elke steen die een bedevaartganger gooit, zal een grote zonde worden afgewend van hem, die hem zou hebben geleidt tot zijn ondergang. (Betrekking tot de steniging van Satan). #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 96, Pagina 273] "
next page next page close Iemand die zijn belofte breekt zal in een onaangename situatie, niet veilig en onwel overgelaten worden. #Imam al-Reza (as) - {Kashf al-Ghummah, v.3, p.148}"
next page
"Bekwaam en kundig is hij die zijn eigen Nafs heeft verslagen. #Heilige Profeet (vzmh) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20212 "
article post
"Beschouw je Hart als een welwillende vriend en als een zoon die een zuivere liefde heeft voor jou. Je Kennis als een vader die je opvolgt, je Nafs als een vijand tegen wie je strijdt en je Bezittingen als een borg die je aan zijn eigenaar terug moet geven.” #Imam al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 162, nr. 20211 "
article post
"Jij bent je eigen ‘Arts’ en de ziekte is voor jou helder en bekend geworden. Het teken van gezondheid en het medicijn voor jou ziekte is aangegeven, dus wees behoedzaam hoe jij tegen jou eigen Nafs strijdt.” #Imam al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20210"
article post
"Zet je eigen Nafs onder de druk, want als je dit niet doet, zal iemand anders die moeite voor jou niet doen.” #Imam Al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20209"
article post
"De heilige Profeet (vzmh) stuurde een groep voor een veldslag. Wanneer zij terug keerden zei Hij (vzmh): “Bravo aan de groep die de Kleine Jihad hebben afgemaakt en de Grote Jihad is voor hen nog overgebleven.” Zij vroegen: “O boodschapper van Allah! Wat is de Grote Jihad?” Hij(S) zei: “De strijd met de Nafs (Het Zelf).” #Imam Al-Sadiq (as) - Wasaeil al Shia, v. 15, p. 161, nr. 20208 "
article post
"Zeventig beloningen zijn er voor het groeten met het woord 'salam' (islamitische groet). Negenenzestig voor de starter en een voor de gene die antwoord. #Imam Husain (as) - {Bihar al-anwar, p.120, vol.78}"
article post
"Als je vindt dat iemand niet dankbaar is voor alles wat jij voor hem hebt gedaan, wees dan niet teleurgesteld, want vaak zie je dat iemand anders zich onder jouw verplichting voelt al heb je niks gedaan voor hem, zo zullen jouw goede daden worden gecompenseerd en Allah zal jou belonen voor jouw goedheid. "
article post
thumbnail Bedriegen met geld en het resultaat daarvan! article post
"Degene die een moslim broeder bedriegt met geld behoort niet tot ons. #Heilige Profeet (vzmh) - {Waseil al Shia, v.12, p.210} "
article post
"Iedere moslim die een ziek persoon bezoekt, wordt verzonken in Allah's zegeningen en zal in het midden van de Goddelijke barmhartigheid zitten gedurende de tijd dat hij bij hem zit. Als hij de zieke persoon in de ochtend bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de avond. Als hij de zieke persoon in de avond bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de ochtend. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.18, p.146}"
article post
"Degene die naar een moskee loopt en onderweg mensen vraagt om hem te vergezellen, krijgt de gelijkwaardigheid van zeventigduizend goede daden voor elke stap die hij neemt en hij wordt vele gradaties verheven, en als hij onderweg sterft, dan zal Allah (swt) zeventigduizend engelen aanwijzen die hem in zijn graf zullen bezoeken om hem gezelschap te houden in zijn eenzaamheid en om vergeving voor hem te zoeken tot de dag dat hij weer wordt verheven. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.76, p.336, no. 1}"
article post
"Hij die slaapt met bedrog tegen zijn moslimbroeder in zijn hart, heeft geslapen in de toorn van Allah (swt) en dat blijft zo totdat hij zijn schuld beseft. #De Heilige Profeet (vzmh) - {Safinat ul-Bihar,vol.2, p.318}"
article post
"Voor elke steen die een bedevaartganger gooit, zal een grote zonde worden afgewend van hem, die hem zou hebben geleidt tot zijn ondergang. (Betrekking tot de steniging van Satan). #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar Al Anwar, Volume 96, Pagina 273] "
article post
"Iemand die zijn belofte breekt zal in een onaangename situatie, niet veilig en onwel overgelaten worden. #Imam al-Reza (as) - {Kashf al-Ghummah, v.3, p.148}"
article post