rss search

next page next page close Als je wist in hoeverre Allah’s genade reikte, zou je er afhankelijk van zijn en maar een paar daden begaan, en als je wist in hoeverre de toorn van Allah reikte , zou je geloven dat je nooit gered zal worden. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 5894]"
next page next page close O' mensen, laat Allah zien dat je van Hem vreest op momenten van geluk net zoals u van Hem vreest in tijden van nood. Degene die een gemakkelijk leven heeft gekregen heeft niets te vrezen en heeft verder ook niet in de gaten heeft dat degene snel fouten begaat. Wanneer degene wordt getroffen met nare omstandigheden, heeft degene het niet door dat dit een proef is van de gewilde beloning. Imam Ali (as) – [Najhul al-Balagha, Zeggen 358] "
next page next page close De man met het meest comfortabele levensstijl is hij die Allah's zegeningen heeft gekregen en aan wie Allah tevredenheid heeft verleend en aan wie Hij een deugdzame vrouw heeft gegeven. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 3295] "
next page next page close Zeventig beloningen zijn er voor het groeten met het woord 'salam' (islamitische groet). Negenenzestig voor de starter en een voor de gene die antwoord. #Imam Husain (as) - {Bihar al-anwar, p.120, vol.78}"
next page next page close Als je vindt dat iemand niet dankbaar is voor alles wat jij voor hem hebt gedaan, wees dan niet teleurgesteld, want vaak zie je dat iemand anders zich onder jouw verplichting voelt al heb je niks gedaan voor hem, zo zullen jouw goede daden worden gecompenseerd en Allah zal jou belonen voor jouw goedheid. "
next page next page close Iedere moslim die een ziek persoon bezoekt, wordt verzonken in Allah's zegeningen en zal in het midden van de Goddelijke barmhartigheid zitten gedurende de tijd dat hij bij hem zit. Als hij de zieke persoon in de ochtend bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de avond. Als hij de zieke persoon in de avond bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de ochtend. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.18, p.146}"
next page next page close Degene die naar een moskee loopt en onderweg mensen vraagt om hem te vergezellen, krijgt de gelijkwaardigheid van zeventigduizend goede daden voor elke stap die hij neemt en hij wordt vele gradaties verheven, en als hij onderweg sterft, dan zal Allah (swt) zeventigduizend engelen aanwijzen die hem in zijn graf zullen bezoeken om hem gezelschap te houden in zijn eenzaamheid en om vergeving voor hem te zoeken tot de dag dat hij weer wordt verheven. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.76, p.336, no. 1}"
"Als je wist in hoeverre Allah’s genade reikte, zou je er afhankelijk van zijn en maar een paar daden begaan, en als je wist in hoeverre de toorn van Allah reikte , zou je geloven dat je nooit gered zal worden. De Heilige Profeet (vzmh) - [Kanz al-`Ummal, nr. 5894]"
article post
"O' mensen, laat Allah zien dat je van Hem vreest op momenten van geluk net zoals u van Hem vreest in tijden van nood. Degene die een gemakkelijk leven heeft gekregen heeft niets te vrezen en heeft verder ook niet in de gaten heeft dat degene snel fouten begaat. Wanneer degene wordt getroffen met nare omstandigheden, heeft degene het niet door dat dit een proef is van de gewilde beloning. Imam Ali (as) – [Najhul al-Balagha, Zeggen 358] "
article post
"De man met het meest comfortabele levensstijl is hij die Allah's zegeningen heeft gekregen en aan wie Allah tevredenheid heeft verleend en aan wie Hij een deugdzame vrouw heeft gegeven. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 3295] "
article post
"Zeventig beloningen zijn er voor het groeten met het woord 'salam' (islamitische groet). Negenenzestig voor de starter en een voor de gene die antwoord. #Imam Husain (as) - {Bihar al-anwar, p.120, vol.78}"
article post
"Als je vindt dat iemand niet dankbaar is voor alles wat jij voor hem hebt gedaan, wees dan niet teleurgesteld, want vaak zie je dat iemand anders zich onder jouw verplichting voelt al heb je niks gedaan voor hem, zo zullen jouw goede daden worden gecompenseerd en Allah zal jou belonen voor jouw goedheid. "
article post
"Iedere moslim die een ziek persoon bezoekt, wordt verzonken in Allah's zegeningen en zal in het midden van de Goddelijke barmhartigheid zitten gedurende de tijd dat hij bij hem zit. Als hij de zieke persoon in de ochtend bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de avond. Als hij de zieke persoon in de avond bezoekt, zullen zeventigduizend engelen bidden voor hem tot de ochtend. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.18, p.146}"
article post
"Degene die naar een moskee loopt en onderweg mensen vraagt om hem te vergezellen, krijgt de gelijkwaardigheid van zeventigduizend goede daden voor elke stap die hij neemt en hij wordt vele gradaties verheven, en als hij onderweg sterft, dan zal Allah (swt) zeventigduizend engelen aanwijzen die hem in zijn graf zullen bezoeken om hem gezelschap te houden in zijn eenzaamheid en om vergeving voor hem te zoeken tot de dag dat hij weer wordt verheven. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al-Anwar, vol.76, p.336, no. 1}"
article post