rss search

next page next page close Als Allah een woord nog niets zeggender en onbeduidend dan het woord ‘ugh’ kende, dan zou hij deze hebben verboden (om gesproken te worden tegen de ouders). Het mompelen van ‘ugh’ (tegen de ouders) is de mildste vorm van slecht gedrag richting de ouders. Een van de manieren waarop een persoon beschouwd kan worden als verstoten door de ouders is dat hij een ongenadige en streng blik werpt op hen. Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
next page next page close Werp je blik enkel op hen met liefde en barmhartigheid; verhef je stem niet boven die van hen; verhef je handen niet boven die van hen; loop niet voor hen uit. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
next page next page close Wat weerhoudt een persoon goed te doen jegens zijn ouders (of ze nu levend zijn of dood) door het uitvoeren van gebeden, geven van liefdadigheid en uitvoeren van Hajj namens hen, als hij weet dat al deze beloningen aan zijn ouders maar ook aan hem toegekend zullen worden? Daarnaast zal wegens zijn goede daden en gebeden (voor hen), Allah de Almachtige en Glorieuze, hem ruimschoots belonen. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 46}"
next page next page close De beste der daden zijn: Salat [Het gebed] op haar tijdstip, goedheid richting de ouders en Jihad op het pad van Allah. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 85} "
next page next page close Allah (swt) heeft de aarde nooit onthouden van een rechtvaardige imam, omdat Hij groot en machtig is. Imam al-Sadiq (as) – [Kamaluddin, deel 1, blz 229 en 234] "
next page next page close Behandel je ouders vriendelijk zodat jouw kinderen het zelfde met jou zullen doen, en wees vroom tegenover de echtgenotes van mensen zodat jouw echtgenoten vroom zullen blijven. Imam al-Sadiq (as) - [Al-Kafi, vol. 5, p. 554] "
next page next page close Wees een vriend van hij die je genade/gunsten toont, en niet van degene waar je beter dan bent. ( Maak een vriend die hoger is dan jou zodat je vooruitgang kan boeken). Imam al-Sadiq (as) – [Bihar-ul-Anwar, vol. 76, p. 267] "
next page next page close Kennis wordt niet bereikt door te leren; het is eerder een licht dat valt in het hart van degene die Allah wenst te leiden. Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar p 1, p 225 nr 17] "
next page next page close
thumbnail Schrijf, want je zal niet leren.. zoom
next page next page close Voorwaar, een kleine actie (van aanbidding) met vroomheid is beter dan veel daden zonder deugd. Imam al-Sadiq (as) – [Al Kafi, vol 2, p 76] "
next page next page close Het hart is het heiligdom van Allah, plaats hier niets in behalve Allah. [ de heilige plek van het hart behoort aan Allah en alleen hem, en houdt de liefde van werelds genot erbuiten.] Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar, vol 70. P 25] "
next page next page close Het beantwoorden van een brief is een plicht, net zoals de plicht van het beantwoorden van een groet (salam). Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 670, nr. 2] "
next page next page close Iemands vertrouwen in Allah zal niet oprecht zijn totdat Allah meer geliefd wordt bij diegene dan zichzelf, zijn vader, zijn moeder,zijn kinderen, zijn vrouw, zijn rijkdom, en alle mensen. Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 25, nr. 25] "
next page next page close Het hart is afhankelijk van schrijven. Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 1, p. 52, nr. 8] "
next page next page close Imam al Sadiq (as) werd eens gevraagd: ‘Beschouw je al deze mensen als echte menslijke wezens die trouw zijn aan hun menselijke aard?’ De Imam antwoordde: “Behalve de gene die hun tanden niet poetsen.” Imam Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 128, nr. 11]. "
next page next page close Abu Wallad al-Hannat overlevert dat hij op een dag aan Imam al-Sadiq (as) de betekenis van de woorden van Allah (in de Qur’an) vroeg: terwijl gij wel handelt jegens de ouders (2:83). De Imam (a.s.) antwoorde: ‘’Wel handelen betekent dat je ze vergezelt op een goede manier en dat je nooit wacht totdat zij je om hulp vragen.’’ Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
next pagenext page
"Als Allah een woord nog niets zeggender en onbeduidend dan het woord ‘ugh’ kende, dan zou hij deze hebben verboden (om gesproken te worden tegen de ouders). Het mompelen van ‘ugh’ (tegen de ouders) is de mildste vorm van slecht gedrag richting de ouders. Een van de manieren waarop een persoon beschouwd kan worden als verstoten door de ouders is dat hij een ongenadige en streng blik werpt op hen. Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
article post
"Werp je blik enkel op hen met liefde en barmhartigheid; verhef je stem niet boven die van hen; verhef je handen niet boven die van hen; loop niet voor hen uit. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
article post
"Wat weerhoudt een persoon goed te doen jegens zijn ouders (of ze nu levend zijn of dood) door het uitvoeren van gebeden, geven van liefdadigheid en uitvoeren van Hajj namens hen, als hij weet dat al deze beloningen aan zijn ouders maar ook aan hem toegekend zullen worden? Daarnaast zal wegens zijn goede daden en gebeden (voor hen), Allah de Almachtige en Glorieuze, hem ruimschoots belonen. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 46}"
article post
"De beste der daden zijn: Salat [Het gebed] op haar tijdstip, goedheid richting de ouders en Jihad op het pad van Allah. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 85} "
article post
"Allah (swt) heeft de aarde nooit onthouden van een rechtvaardige imam, omdat Hij groot en machtig is. Imam al-Sadiq (as) – [Kamaluddin, deel 1, blz 229 en 234] "
article post
"Behandel je ouders vriendelijk zodat jouw kinderen het zelfde met jou zullen doen, en wees vroom tegenover de echtgenotes van mensen zodat jouw echtgenoten vroom zullen blijven. Imam al-Sadiq (as) - [Al-Kafi, vol. 5, p. 554] "
article post
"Wees een vriend van hij die je genade/gunsten toont, en niet van degene waar je beter dan bent. ( Maak een vriend die hoger is dan jou zodat je vooruitgang kan boeken). Imam al-Sadiq (as) – [Bihar-ul-Anwar, vol. 76, p. 267] "
article post
"Kennis wordt niet bereikt door te leren; het is eerder een licht dat valt in het hart van degene die Allah wenst te leiden. Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar p 1, p 225 nr 17] "
article post
thumbnail Schrijf, want je zal niet leren.. article post
"Voorwaar, een kleine actie (van aanbidding) met vroomheid is beter dan veel daden zonder deugd. Imam al-Sadiq (as) – [Al Kafi, vol 2, p 76] "
article post
"Het hart is het heiligdom van Allah, plaats hier niets in behalve Allah. [ de heilige plek van het hart behoort aan Allah en alleen hem, en houdt de liefde van werelds genot erbuiten.] Imam al-Sadiq (as) – [Bihar Al Anwar, vol 70. P 25] "
article post
"Het beantwoorden van een brief is een plicht, net zoals de plicht van het beantwoorden van een groet (salam). Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 670, nr. 2] "
article post
"Iemands vertrouwen in Allah zal niet oprecht zijn totdat Allah meer geliefd wordt bij diegene dan zichzelf, zijn vader, zijn moeder,zijn kinderen, zijn vrouw, zijn rijkdom, en alle mensen. Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 70, p. 25, nr. 25] "
article post
"Het hart is afhankelijk van schrijven. Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, v. 1, p. 52, nr. 8] "
article post
"Imam al Sadiq (as) werd eens gevraagd: ‘Beschouw je al deze mensen als echte menslijke wezens die trouw zijn aan hun menselijke aard?’ De Imam antwoordde: “Behalve de gene die hun tanden niet poetsen.” Imam Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 128, nr. 11]. "
article post
"Abu Wallad al-Hannat overlevert dat hij op een dag aan Imam al-Sadiq (as) de betekenis van de woorden van Allah (in de Qur’an) vroeg: terwijl gij wel handelt jegens de ouders (2:83). De Imam (a.s.) antwoorde: ‘’Wel handelen betekent dat je ze vergezelt op een goede manier en dat je nooit wacht totdat zij je om hulp vragen.’’ Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 79} "
article post