rss search

next page next page close Rijkdom dat voorkomt dat je onderdrukt wordt is beter dan armoede dat je laat zondigen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Faqih, v. 3, p. 166, no. 3614]"
next page next page close Imam al-Sadiq (AS) heeft gezegd dat het beter is om arm te zijn met hen dan welvarend te zijn met anderen en dat de dood met hen beter is dan het leven met anderen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Khara`ij wa al-Jara`ih, v. 2, p. 739, no. 54]"
next page next page close De smaak van water is leven. #Imam al–Sadiq (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, no. 370]"
next page next page close Allah heeft geen creatie in grotere getallen geschapen dan de engelen.” Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, nr. 372]"
next page next page close “God Almachtig heeft de engelen geschapen van licht.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109]"
next page next page close De beste onder jullie vrouwen zijn degenen die waardering tonen wanneer hun man iets mee naar huis neemt en zij niet ontevreden zijn als er niets naar huis wordt gebracht.” Imam as-Sadiq (a.s) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 239}"
next page next page close “Voorwaar, in de Meester van dit Besluit (al Mahdi) is een gelijkenis met Yusuf (as)” Een man vroeg: “Verwijst u naar zijn leven of naar zijn verdwijning?” De Imam (as) antwoordde: “Wees niet verrast door deze Ummah, het heeft een gelijkenis met varkens; de broers van Yusuf (as) kwamen van de stammen van de afstammelingen van de profeten, en toch hebben ze Yusuf als handel gedreven, en hebben ze hem verkocht, en later met hem gesproken. Het waren zijn broers, en hij was hun broer, en toch herkenden zij hem niet totdat hij zei: “…Ik ben Yusuf, en dit is mijn broer…” (Quran 12:90). Dus wees niet verrast door deze vervloekte Ummah wanneer Allah (swt) met zijn bewijs (al Mahdi) op een tijd ter tijden, hetzelfde zal doen als met Yusuf (as). Yusuf (as) regeerde over Egypte terwijl tussen hem en zijn vader Yaqub (as) een loopafstand was van 80 dagen, als hij hem wilde informeren, dan kon hij dat doen. Toen Yaqub (as) het nieuws hoorde, liep hij in 9 dagen met zijn zoon naar Egypte. Dus wees niet verrast door deze Ummah, want Allah (swt) zal met zijn Mahdi (as) hetzelfde doen als met Yusuf (as). Hij zal tussen hen de markten belopen, totdat Allah (as) hem toelaat, net zoals hij Yusuf (as) toeliet – zij zeiden “Bent u echt Yusuf”? En hij zei “Ik ben Yusuf”.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, Volume 1, Book 4, The Occultation, hadith #4]"
next page next page close Twee rak'ats (eenheden) Salat (gebed) van een getrouwde persoon zijn beter dan zeventig rak'ats aangeboden door een ongetrouwd persoon.” Imam al-Sadiq (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.6}"
next page next page close Imam Jafar al Sadiq (as) zei: "De dadel is het zuiverste voedsel." Imam as-Sadiq (AS) - Furu al Kafi, nummer 16, pagina 345 Commentaar: Het eten van dadels redt een mens van koliek. "
next page next page close Imam as-Sadiq (vrede zij met hem) heeft overgeleverd van zijn grootvader, de boodschapper van Allah, dat er op een dag iemand naar hem toe kwam en vroeg: "Oh Profeet van Allah! Jegens wie moet ik goedheid en vriendelijkheid tonen?" De edele Profeet antwoordde: "Jegens jouw moeder" De man vroeg vervolgens: "En jegens wie daarna?" De Edele Profeet zei weer: "Jouw moeder" Hij vroeg opnieuw: "En daarna?" En opnieuw antwoordde hij: "Jouw moeder " Toen vroeg de man voor de vierde keer: ‘En daarna?’ Deze keer zei de Edele Profeet: ‘(Daarna jegens) Jouw vader.’ Imam as-Sadiq (AS) - Biharul Anwar, Volume 74, Pagina 49."
next page next page close Het verstoten worden door je ouders is een van de grootste zonde. De reden hiervoor is dat Allah de almachtige de glorieuze een dergelijk persoon als ongehoorzaam en ellendeling bestempeld. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
next page next page close De persoon die door zijn ouders is verstoten, diegene die alcohol nuttigt en degene die goede daden doet voor anderen maar iets hiertegenover verwacht zal nooit het paradijs betreden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
next page next page close Op een dag naderde de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) een jongeman die aan de rand van de dood stond en de Profeet (v.z.m.h.) zei tegen hem: ‘Zeg ‘er is geen god dan Allah.’ Maar de tong van de jongen leek vast te zitten, hij kon de woorden niet uitspreken. Nadat dit enkele keren plaats vond zei de profeet tegen een dame die dichtbij het hoofd van de jongeman stond: ‘heeft deze jongen een moeder?’ De vrouw antwoordde: ‘Ja, ik ben zijn moeder.’ De profeet vroeg haar: ‘Bent u boos op hem?’ Ze bekende: ‘Ja, ik heb de afgelopen zes jaar niet met hem gesproken.’ Na dit gehoord te hebben zei hij tegen haar: ‘Wees tevreden met hem.’ (Daarna draaide hij zich naar de jongeman en) hij zei: ‘Zeg ‘Er is geen god dan Allah.’ (Deze keer) was de jongeman in staat deze woorden te reciteren, kort hierna verliet zijn ziel zijn lichaam. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 75} "
next page next page close
thumbnail Eet de granaatappel.. zoom
next page next page close Er zijn drie personen met wie eenieder vernedert en te schande wordt gemaakt als hij met hen ruzie maakt. Deze personen zijn je vader, een (rechtvaardige) heerser en iemand in de schulden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 71} "
next page next page close Allah zal niet de gebeden van een persoon accepteren die op een hatelijke manier naar zijn ouders kijkt, zelfs als de zij oneerlijk tegen hem zijn geweest! Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
next page
"Rijkdom dat voorkomt dat je onderdrukt wordt is beter dan armoede dat je laat zondigen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Faqih, v. 3, p. 166, no. 3614]"
article post
"Imam al-Sadiq (AS) heeft gezegd dat het beter is om arm te zijn met hen dan welvarend te zijn met anderen en dat de dood met hen beter is dan het leven met anderen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Khara`ij wa al-Jara`ih, v. 2, p. 739, no. 54]"
article post
"De smaak van water is leven. #Imam al–Sadiq (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, no. 370]"
article post
"Allah heeft geen creatie in grotere getallen geschapen dan de engelen.” Imam al-Sadiq (as) - [Amali al-Tusi, p. 314, nr. 372]"
article post
"“God Almachtig heeft de engelen geschapen van licht.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Ikhtisas, p. 109]"
article post
"De beste onder jullie vrouwen zijn degenen die waardering tonen wanneer hun man iets mee naar huis neemt en zij niet ontevreden zijn als er niets naar huis wordt gebracht.” Imam as-Sadiq (a.s) - {Bihar al-Anwar, vol 103, p 239}"
article post
"“Voorwaar, in de Meester van dit Besluit (al Mahdi) is een gelijkenis met Yusuf (as)” Een man vroeg: “Verwijst u naar zijn leven of naar zijn verdwijning?” De Imam (as) antwoordde: “Wees niet verrast door deze Ummah, het heeft een gelijkenis met varkens; de broers van Yusuf (as) kwamen van de stammen van de afstammelingen van de profeten, en toch hebben ze Yusuf als handel gedreven, en hebben ze hem verkocht, en later met hem gesproken. Het waren zijn broers, en hij was hun broer, en toch herkenden zij hem niet totdat hij zei: “…Ik ben Yusuf, en dit is mijn broer…” (Quran 12:90). Dus wees niet verrast door deze vervloekte Ummah wanneer Allah (swt) met zijn bewijs (al Mahdi) op een tijd ter tijden, hetzelfde zal doen als met Yusuf (as). Yusuf (as) regeerde over Egypte terwijl tussen hem en zijn vader Yaqub (as) een loopafstand was van 80 dagen, als hij hem wilde informeren, dan kon hij dat doen. Toen Yaqub (as) het nieuws hoorde, liep hij in 9 dagen met zijn zoon naar Egypte. Dus wees niet verrast door deze Ummah, want Allah (swt) zal met zijn Mahdi (as) hetzelfde doen als met Yusuf (as). Hij zal tussen hen de markten belopen, totdat Allah (as) hem toelaat, net zoals hij Yusuf (as) toeliet – zij zeiden “Bent u echt Yusuf”? En hij zei “Ik ben Yusuf”.” Imam al-Sadiq (as) - [al-Kafi, Volume 1, Book 4, The Occultation, hadith #4]"
article post
"Twee rak'ats (eenheden) Salat (gebed) van een getrouwde persoon zijn beter dan zeventig rak'ats aangeboden door een ongetrouwd persoon.” Imam al-Sadiq (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.6}"
article post
"Imam Jafar al Sadiq (as) zei: "De dadel is het zuiverste voedsel." Imam as-Sadiq (AS) - Furu al Kafi, nummer 16, pagina 345 Commentaar: Het eten van dadels redt een mens van koliek. "
article post
"Imam as-Sadiq (vrede zij met hem) heeft overgeleverd van zijn grootvader, de boodschapper van Allah, dat er op een dag iemand naar hem toe kwam en vroeg: "Oh Profeet van Allah! Jegens wie moet ik goedheid en vriendelijkheid tonen?" De edele Profeet antwoordde: "Jegens jouw moeder" De man vroeg vervolgens: "En jegens wie daarna?" De Edele Profeet zei weer: "Jouw moeder" Hij vroeg opnieuw: "En daarna?" En opnieuw antwoordde hij: "Jouw moeder " Toen vroeg de man voor de vierde keer: ‘En daarna?’ Deze keer zei de Edele Profeet: ‘(Daarna jegens) Jouw vader.’ Imam as-Sadiq (AS) - Biharul Anwar, Volume 74, Pagina 49."
article post
"Het verstoten worden door je ouders is een van de grootste zonde. De reden hiervoor is dat Allah de almachtige de glorieuze een dergelijk persoon als ongehoorzaam en ellendeling bestempeld. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
article post
"De persoon die door zijn ouders is verstoten, diegene die alcohol nuttigt en degene die goede daden doet voor anderen maar iets hiertegenover verwacht zal nooit het paradijs betreden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 74} "
article post
"Op een dag naderde de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) een jongeman die aan de rand van de dood stond en de Profeet (v.z.m.h.) zei tegen hem: ‘Zeg ‘er is geen god dan Allah.’ Maar de tong van de jongen leek vast te zitten, hij kon de woorden niet uitspreken. Nadat dit enkele keren plaats vond zei de profeet tegen een dame die dichtbij het hoofd van de jongeman stond: ‘heeft deze jongen een moeder?’ De vrouw antwoordde: ‘Ja, ik ben zijn moeder.’ De profeet vroeg haar: ‘Bent u boos op hem?’ Ze bekende: ‘Ja, ik heb de afgelopen zes jaar niet met hem gesproken.’ Na dit gehoord te hebben zei hij tegen haar: ‘Wees tevreden met hem.’ (Daarna draaide hij zich naar de jongeman en) hij zei: ‘Zeg ‘Er is geen god dan Allah.’ (Deze keer) was de jongeman in staat deze woorden te reciteren, kort hierna verliet zijn ziel zijn lichaam. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 75} "
article post
thumbnail Eet de granaatappel.. article post
"Er zijn drie personen met wie eenieder vernedert en te schande wordt gemaakt als hij met hen ruzie maakt. Deze personen zijn je vader, een (rechtvaardige) heerser en iemand in de schulden. Imam al-Sadiq (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 71} "
article post
"Allah zal niet de gebeden van een persoon accepteren die op een hatelijke manier naar zijn ouders kijkt, zelfs als de zij oneerlijk tegen hem zijn geweest! Imam al-Sadiq (as) - {Al-Kafi, V. 4, P. 50} "
article post