rss search

next page next page close Vrouwen die hun liefde en affectie tonen aan hun echtgenoot, zijn een zegen voor hun echtgenoot.” Imam al-Reza (as) - {Mustadrak, vol 2, p 532}"
next page next page close De grootste behaalbare winst voor een man is een gelovige vrouw, die, als ze hem ziet, gelukkig wordt en zijn eigendom beschermd en ook haar eigen eer in zijn afwezigheid.” Imam al-Reza (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
next page next page close
thumbnail Kennis is een gesloten schat.. zoom
next page next page close Imam al-Reza (a.s.) heeft overgeleverd dat de nobele Profeet (v.z.m.h.) zei: ‘’Wees goedaardig en vriendelijk tegen je ouders zodat je ervoor beloond wordt in het paradijs. Als je verstoten bent door hen, dan zal je verblijf in het vuur (van de hel) zijn.’’ Imam al-Reza (as) - {Al-Kafi, V. 2, P. 348} "
next page next page close In een brief aan Ma`mun schreef Imam al-Reza (a.s.): ‘’Het goed doen jegens je ouders is verplicht, zelfs als ze polytheist zijn, maar zij moeten niet gehoorzaamd worden in daden die tegen de bevelen van Allah in gaan.’’ Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 72} "
next page next page close Allah de almachtige en de glorieuze heeft drie dingen bevolen, waarmee hij drie andere dingen heeft mee geassocieerd. Hij heeft het betalen van zakat geassocieerd met het gebed. Diegene die het gebed verricht, maar afziet van het betalen van zakat, zullen zijn gebeden worden geweigerd. Hij associeerde dankbaarheid naar hem toe, met dankbaarheid richting ouders. Diegene die dankbaar is naar Allah(s.w.t), maar ondankbaar richting zij ouders wordt geacht als ondankbaar tegenover Allah(s.wt). Hij associeerde rechtvaardigheid met banden van verwantschap. Degene die rechtvaardig is, maar verbroken relaties heeft met zijn verwanten, zal geacht worden als onrechtvaardig. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 77} "
next page next page close
thumbnail Uw dochter is net als het fruit.. zoom
next page next page close Een person vroeg de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) op een dag: ‘Wat zijn de rechten van de vader op zijn zoon?’ De nobele Profeet antwoordde: ‘Hij zal zijn vader niet bij zijn naam noemen, hij zal niet voor zijn vader uitlopen, hij zal niet gaan zitten totdat zijn vader zit en hij zal niet een daad begaan wat ertoe zal leiden dat mensen zijn vader treiteren. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 45} "
next page next page close Abu ‘Abbad heeft overgeleverd, Imam Reza (as) zat altijd op een mat van stro tijdens de zomer en op een jute zak tijdens de winter. Hij droeg ruwe, dikke kleding, en als hij voor de mensen stond, versierde hij zichzelf voor hen. #Imam al-Reza (as) - [‘Uyun Akhbar al-Ridha (as), v. 2, p. 178, nr. 1]"
next page next page close Sommige vrouwen zijn een zegen voor hun echtgenoot die hun liefde en genegenheid uiten. #Imam al-Reza (as) – [Mustadrak, vol 2, p 532] "
next page next page close
thumbnail Bespot de Heer niet! zoom
next page next page close Laat de weduwes, huilen voor iemand als Husayn (as), waarlijk , huilen voor hem vermindert de last van grote zonden . Vervolgens zei hij: ‘ Zodra de maand Muharram aanbrak, werd mijn vader (imam Musa al-kazim (as)) nooit lachend gezien. Hij werd overmoedig door treurigheid tot de eerste tien dagen voorbij waren. Wanneer de tiende dag aanbrak, was het een dag van verdriet, droevigheid en huilen voor hem. Hij was gewend te zeggen: ‘Dit is de dag wanneer Imam al-Hussayn (as) werd gemarteld.’ #Imam al-Reza (as) - [Wasael al-Shi`aah , v. 1, p. 394, nr ?????] "
next page next page close Voor wie de dag van Ashura een dag van verdriet is, droevigheid en huilen, Allah, de Machtige en Eeuwige zal de Dag des Oordeels voor degene een dag van vreugde en blijdschap maken. #Imam al-Reza (as) - [`AeIlal al-Share’ i`a , p. 227, nr. 2]"
next page next page close Wie Allah (swt) om het Paradijs vraagt, maar beproevingen niet verdraagt, heeft zichzelf belachelijk gemaakt. #Iimam al-Reza (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 356, nr. 11] "
next page next page close
thumbnail Koran reciteren in de heilige maand Ramadan. zoom
next page next page close Als iemand vraagt, ‘Waarom is het dat het vasten alleen in de maand van Ramadan verplicht is gesteld en niet in de andere maanden?’ zal er gezegd worden, ‘Dit is omdat de maand van Ramadan de maand is waarin Allah, de Allerhoogste, de Heilige Qur’an(Al Karim) heeft geopenbaard. #Imam al-Reza (as) - {Bihar al-Anwar, v. 18, p. 190} "
next page
"Vrouwen die hun liefde en affectie tonen aan hun echtgenoot, zijn een zegen voor hun echtgenoot.” Imam al-Reza (as) - {Mustadrak, vol 2, p 532}"
article post
"De grootste behaalbare winst voor een man is een gelovige vrouw, die, als ze hem ziet, gelukkig wordt en zijn eigendom beschermd en ook haar eigen eer in zijn afwezigheid.” Imam al-Reza (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
article post
thumbnail Kennis is een gesloten schat.. article post
"Imam al-Reza (a.s.) heeft overgeleverd dat de nobele Profeet (v.z.m.h.) zei: ‘’Wees goedaardig en vriendelijk tegen je ouders zodat je ervoor beloond wordt in het paradijs. Als je verstoten bent door hen, dan zal je verblijf in het vuur (van de hel) zijn.’’ Imam al-Reza (as) - {Al-Kafi, V. 2, P. 348} "
article post
"In een brief aan Ma`mun schreef Imam al-Reza (a.s.): ‘’Het goed doen jegens je ouders is verplicht, zelfs als ze polytheist zijn, maar zij moeten niet gehoorzaamd worden in daden die tegen de bevelen van Allah in gaan.’’ Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 72} "
article post
"Allah de almachtige en de glorieuze heeft drie dingen bevolen, waarmee hij drie andere dingen heeft mee geassocieerd. Hij heeft het betalen van zakat geassocieerd met het gebed. Diegene die het gebed verricht, maar afziet van het betalen van zakat, zullen zijn gebeden worden geweigerd. Hij associeerde dankbaarheid naar hem toe, met dankbaarheid richting ouders. Diegene die dankbaar is naar Allah(s.w.t), maar ondankbaar richting zij ouders wordt geacht als ondankbaar tegenover Allah(s.wt). Hij associeerde rechtvaardigheid met banden van verwantschap. Degene die rechtvaardig is, maar verbroken relaties heeft met zijn verwanten, zal geacht worden als onrechtvaardig. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 77} "
article post
thumbnail Uw dochter is net als het fruit.. article post
"Een person vroeg de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) op een dag: ‘Wat zijn de rechten van de vader op zijn zoon?’ De nobele Profeet antwoordde: ‘Hij zal zijn vader niet bij zijn naam noemen, hij zal niet voor zijn vader uitlopen, hij zal niet gaan zitten totdat zijn vader zit en hij zal niet een daad begaan wat ertoe zal leiden dat mensen zijn vader treiteren. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 45} "
article post
"Abu ‘Abbad heeft overgeleverd, Imam Reza (as) zat altijd op een mat van stro tijdens de zomer en op een jute zak tijdens de winter. Hij droeg ruwe, dikke kleding, en als hij voor de mensen stond, versierde hij zichzelf voor hen. #Imam al-Reza (as) - [‘Uyun Akhbar al-Ridha (as), v. 2, p. 178, nr. 1]"
article post
"Sommige vrouwen zijn een zegen voor hun echtgenoot die hun liefde en genegenheid uiten. #Imam al-Reza (as) – [Mustadrak, vol 2, p 532] "
article post
thumbnail Bespot de Heer niet! article post
"Laat de weduwes, huilen voor iemand als Husayn (as), waarlijk , huilen voor hem vermindert de last van grote zonden . Vervolgens zei hij: ‘ Zodra de maand Muharram aanbrak, werd mijn vader (imam Musa al-kazim (as)) nooit lachend gezien. Hij werd overmoedig door treurigheid tot de eerste tien dagen voorbij waren. Wanneer de tiende dag aanbrak, was het een dag van verdriet, droevigheid en huilen voor hem. Hij was gewend te zeggen: ‘Dit is de dag wanneer Imam al-Hussayn (as) werd gemarteld.’ #Imam al-Reza (as) - [Wasael al-Shi`aah , v. 1, p. 394, nr ?????] "
article post
"Voor wie de dag van Ashura een dag van verdriet is, droevigheid en huilen, Allah, de Machtige en Eeuwige zal de Dag des Oordeels voor degene een dag van vreugde en blijdschap maken. #Imam al-Reza (as) - [`AeIlal al-Share’ i`a , p. 227, nr. 2]"
article post
"Wie Allah (swt) om het Paradijs vraagt, maar beproevingen niet verdraagt, heeft zichzelf belachelijk gemaakt. #Iimam al-Reza (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 356, nr. 11] "
article post
thumbnail Koran reciteren in de heilige maand Ramadan. article post
"Als iemand vraagt, ‘Waarom is het dat het vasten alleen in de maand van Ramadan verplicht is gesteld en niet in de andere maanden?’ zal er gezegd worden, ‘Dit is omdat de maand van Ramadan de maand is waarin Allah, de Allerhoogste, de Heilige Qur’an(Al Karim) heeft geopenbaard. #Imam al-Reza (as) - {Bihar al-Anwar, v. 18, p. 190} "
article post