rss search

next page next page close Het is de plicht van een vrouw om zichzelf te parfumeren, haar beste kleren te dragen, zichzelf op te maken en op de beste manieren om haar man te ontmoeten in deze staat dag en nacht.” Imam Baqir (a.s) - {Shafi, vol 2, p 138}"
next page next page close Op een dag zag mijn vader iemand samen met zijn zoon lopen. Terwijl ze aan het lopen waren leunde de zoon op zijn vaders arm. (Deze daad van de zoon was zo afstotelijk en boos makend voor mijn vader dat) hij (a.s.) nooit meer sprak tegen hem (de zoon) in zijn hele leven. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
next page next page close Er zijn drie dingen die Allah de almachtige de glorieuze, niemand heeft toegestaan te verlaten namelijk: het teruggeven van het toevertrouwde aan de eigenaar, ongeacht of dit een goede of een slechte persoon is; het volbrengen van je beloftes en afspraken, ongeacht of deze gemaakt zijn met een goede of een slechte persoon; goed zijn naar je ouders toe, ongeacht of deze goed of slecht zijn. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 56} "
next page next page close In één van zijn gesprekken met profeet Moesa (as), vertelde Allah hem het volgende: ‘Degene die zichzelf (voor mij) proberen te sieren kunnen dat het beste te doen door onthouding van het wereldse plezier dat zij onmisbaar vinden. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-anwar, v. 13 p. 349 nr. 37] "
next page next page close Als er maar een hoeveelheid arrogantie in het hart van een persoon zich nestelt, dan zal voor dezelfde hoeveelheid de intelligentie van een persoon worden beperkt. Imam al-Baqir (as) – [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 186, nr. 16] "
next page next page close Het wapen van de goddelozen is grove taal. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 185, nr. 14] "
next page next page close In een van zijn lezingen zei Imam al-Baqir (as) over het bezoeken (Ziyara) van Imam al-Hussayn (as) op de dag van Ashura, of het van ver of dichtbij zou zijn, zei: ‘Laat hem rouwen voor Imam al-Husayn (as) en voor hem huilen, laat hem de anderen die niet schijnheiligheid zijn, in z’n huis deelnemen aan het gehuil. Zij horen elkaar te condoleren om hun verlies van al-Hussayn (as). Ik [de overleveraar] vroeg: ‘Hoe zouden ze elkaar moeten condoleren?’ Waarop hij antwoordde: ‘Ze zouden moeten zeggen: ‘Moge Allah onze beloning vergroten voor ons verlies van Imam Al-Husayn, u en ons plaatsen tussen degenen die z’n bloed wreken samen met zijn vertegenwoordiger, Imam Mahdi (ajf) van de familie van Mohamad , vrede zij met hen. #Imam al-Baqir (as) - [Misbah al-Mutahajjid, p. 772] "
next page next page close Gabriel (as) heeft gezegd: ‘’O Mohammad van Allah, wij betreden niet een woning met een afbeelding van een mens erin. Ook betreden wij geen woning waarin wordt geürineerd of als er een hond leeft. #Imam al-Baqir (as) - [al-Kafi, v. 3, p. 393, no. 26]"
next page next page close Met betrekking tot Allah’s vers in de Koran: ‘Zo een heeft wezens die hem volgen voor hem uit en achter hem aan die hem behoeden krachtens Gods beschikking.’’ [Qur’an 13:11] ‘’Door het bevel van Allah is hij beschermd tegen het vallen in een put en het vallen van een muur op hem of het worden geslagen met iets totdat het bevel van Allah komt. De engelen zijn een brug tussen hem en voeren uit wat het bevel voor hen is. Er zijn twee engelen die hem beschermen in de nacht en twee engelen na hen die hem beschermen overdag. #Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 179, no. 16] "
next page next page close Het Paradijs is omsingeld door beproevingen en geduld. Dus diegene die beproevingen in de wereld verdraagt, zal het Paradijs betreden. De hel is omsingeld door genot en verlangens. Dus diegene die zichzelf [wereldse] genot en verlangens toestaat, zal het Hellevuur betreden. #Imam al-Baqir (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 89, nr. 7] "
next page next page close
thumbnail Wat is religie en liefde? zoom
next page next page close Wie tasbeeh doet voor Fatima al Zahra (sa) en honderd keer ‘astagfirallah’ voor haar doet, zal dat duizend keer meetellen op de weegschaal. Deze handeling zal de shaytaan wegsturen. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al Anwar, vol.82, p.332}"
next page next page close In de nacht van Qadr wordt alles besloten – plezierig en onplezierig, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, geboorte en dood, en levensonderhoud – wat zou kunnen gebeuren gedurende de loop van dat jaar, tot de volgende nacht van Qadr. #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157}"
next page next page close Voorzeker, de vrijdagen van de maand van Ramadan bezitten uitmuntendheid over de vrijdagen van andere maanden, zoals de Heilige Profeet (vzmh) een uitmuntendheid bezit over de andere profeten. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 69, pag. 376}"
next page next page close Het goede doel (gift) op vrijdag wordt beschouwd als dubbel, dit vanwege de superioriteit van de vrijdagen op de andere dagen. #Imam al-Baqir (as) - {Thawab al-Aamal, p. 220, no.1}"
next page next page close Er zijn drie zondes waarvan de straf in deze wereld zal moeten worden verdragen: de eerste is onrecht, de tweede is het breken van relaties en de derde is valse eed afleggen (vals zweren). #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi}"
next page
"Het is de plicht van een vrouw om zichzelf te parfumeren, haar beste kleren te dragen, zichzelf op te maken en op de beste manieren om haar man te ontmoeten in deze staat dag en nacht.” Imam Baqir (a.s) - {Shafi, vol 2, p 138}"
article post
"Op een dag zag mijn vader iemand samen met zijn zoon lopen. Terwijl ze aan het lopen waren leunde de zoon op zijn vaders arm. (Deze daad van de zoon was zo afstotelijk en boos makend voor mijn vader dat) hij (a.s.) nooit meer sprak tegen hem (de zoon) in zijn hele leven. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
article post
"Er zijn drie dingen die Allah de almachtige de glorieuze, niemand heeft toegestaan te verlaten namelijk: het teruggeven van het toevertrouwde aan de eigenaar, ongeacht of dit een goede of een slechte persoon is; het volbrengen van je beloftes en afspraken, ongeacht of deze gemaakt zijn met een goede of een slechte persoon; goed zijn naar je ouders toe, ongeacht of deze goed of slecht zijn. Imam al-Baqir (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 56} "
article post
"In één van zijn gesprekken met profeet Moesa (as), vertelde Allah hem het volgende: ‘Degene die zichzelf (voor mij) proberen te sieren kunnen dat het beste te doen door onthouding van het wereldse plezier dat zij onmisbaar vinden. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-anwar, v. 13 p. 349 nr. 37] "
article post
"Als er maar een hoeveelheid arrogantie in het hart van een persoon zich nestelt, dan zal voor dezelfde hoeveelheid de intelligentie van een persoon worden beperkt. Imam al-Baqir (as) – [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 186, nr. 16] "
article post
"Het wapen van de goddelozen is grove taal. Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 185, nr. 14] "
article post
"In een van zijn lezingen zei Imam al-Baqir (as) over het bezoeken (Ziyara) van Imam al-Hussayn (as) op de dag van Ashura, of het van ver of dichtbij zou zijn, zei: ‘Laat hem rouwen voor Imam al-Husayn (as) en voor hem huilen, laat hem de anderen die niet schijnheiligheid zijn, in z’n huis deelnemen aan het gehuil. Zij horen elkaar te condoleren om hun verlies van al-Hussayn (as). Ik [de overleveraar] vroeg: ‘Hoe zouden ze elkaar moeten condoleren?’ Waarop hij antwoordde: ‘Ze zouden moeten zeggen: ‘Moge Allah onze beloning vergroten voor ons verlies van Imam Al-Husayn, u en ons plaatsen tussen degenen die z’n bloed wreken samen met zijn vertegenwoordiger, Imam Mahdi (ajf) van de familie van Mohamad , vrede zij met hen. #Imam al-Baqir (as) - [Misbah al-Mutahajjid, p. 772] "
article post
"Gabriel (as) heeft gezegd: ‘’O Mohammad van Allah, wij betreden niet een woning met een afbeelding van een mens erin. Ook betreden wij geen woning waarin wordt geürineerd of als er een hond leeft. #Imam al-Baqir (as) - [al-Kafi, v. 3, p. 393, no. 26]"
article post
"Met betrekking tot Allah’s vers in de Koran: ‘Zo een heeft wezens die hem volgen voor hem uit en achter hem aan die hem behoeden krachtens Gods beschikking.’’ [Qur’an 13:11] ‘’Door het bevel van Allah is hij beschermd tegen het vallen in een put en het vallen van een muur op hem of het worden geslagen met iets totdat het bevel van Allah komt. De engelen zijn een brug tussen hem en voeren uit wat het bevel voor hen is. Er zijn twee engelen die hem beschermen in de nacht en twee engelen na hen die hem beschermen overdag. #Imam al-Baqir (as) - [Bihar al-Anwar, v. 59, p. 179, no. 16] "
article post
"Het Paradijs is omsingeld door beproevingen en geduld. Dus diegene die beproevingen in de wereld verdraagt, zal het Paradijs betreden. De hel is omsingeld door genot en verlangens. Dus diegene die zichzelf [wereldse] genot en verlangens toestaat, zal het Hellevuur betreden. #Imam al-Baqir (as) - [al-Kafi, v. 2, p. 89, nr. 7] "
article post
thumbnail Wat is religie en liefde? article post
"Wie tasbeeh doet voor Fatima al Zahra (sa) en honderd keer ‘astagfirallah’ voor haar doet, zal dat duizend keer meetellen op de weegschaal. Deze handeling zal de shaytaan wegsturen. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al Anwar, vol.82, p.332}"
article post
"In de nacht van Qadr wordt alles besloten – plezierig en onplezierig, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, geboorte en dood, en levensonderhoud – wat zou kunnen gebeuren gedurende de loop van dat jaar, tot de volgende nacht van Qadr. #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi, vol. 4, pag. 157}"
article post
"Voorzeker, de vrijdagen van de maand van Ramadan bezitten uitmuntendheid over de vrijdagen van andere maanden, zoals de Heilige Profeet (vzmh) een uitmuntendheid bezit over de andere profeten. #Imam al-Baqir (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 69, pag. 376}"
article post
"Het goede doel (gift) op vrijdag wordt beschouwd als dubbel, dit vanwege de superioriteit van de vrijdagen op de andere dagen. #Imam al-Baqir (as) - {Thawab al-Aamal, p. 220, no.1}"
article post
"Er zijn drie zondes waarvan de straf in deze wereld zal moeten worden verdragen: de eerste is onrecht, de tweede is het breken van relaties en de derde is valse eed afleggen (vals zweren). #Imam al-Baqir (as) - {Al-Kafi}"
article post